Podali jste si k nám přihlášku ke studiu? Podívejte se, co vás čeká v následujících týdnech

Úspěšným podáním přihlášky přijímací řízení teprve začíná. Seznamte se s důležitými termíny, které vás na cestě za vysněným studiem postupně čekají. Prvním zásadním mezníkem může být už konec března.

20. 3. 2024 Uchazeči

1. Vyjádření k žádostem o prominutí

Pokud jste požádali o prominutí přijímací zkoušky, rozhodnutí se dozvíte nejpozději do neděle 31. března 2024. Vedle splnění formálních náležitostí je také zohledňována kapacita jednotlivých studijních programů.

TIP: Pořádně se podívejte, jestli vám byla prominuta přijímací zkouška do celého sdruženého studia, nebo jen do jednoho ze studijních plánů. 

2. Oborové zkoušky

Jestliže se hlásíte do studijního programu, který vyžaduje složení oborové zkoušky, budete ji skládat někdy od pondělí 15. do neděle 21. dubna. Přesný čas a místo konání najdete nejpozději týden před termínem zkoušky ve své e-přihlášce. Snažíme se je vždy naplánovat tak, aby se vám nekryly přijímačky do různých oborů na naší fakultě.

TIP: Pokud se vám překrývají termíny přijímacích zkoušek do dvou programů na FF MU, můžete požádat o náhradní termín. Neplatí to však pro přijímací zkoušky do programů na jiných fakultách MU – v takovém případě doporučujeme, abyste přednostně šli k přijímací zkoušce na program, o který máte větší zájem.

3. Dosažený percentil TSP

Po absolvování TSP ve své e-přihlášce zjistíte počet bodů, který jste získali. To však v zásadě o ničem nevypovídá a rozhodující bude percentil. Důležité je uvědomit si, že hranice pro prospěch automaticky nemusí být hranicí pro přijetí. Ta se stanovuje vždy až po konci všech přijímacích zkoušek, a sice podle toho, kolik uchazečů splnilo hranici pro prospěch a kolik jich je daný program schopen přijmout. Jinými slovy, pokud se vás na nějaký obor přihlásí např. 500 a my budeme moct přijmout jen 100, hranicí pro přijetí bude percentil TSP stého uchazeče v pořadí. Může to být třeba 71,5 – všichni s percentilem 50–71,4 (pokud bychom jako hranici pro prospěch stanovili percentil 50) tak u přijímací zkoušky sice prospějí, avšak nebudou přijati ke studiu z kapacitních důvodů. A ještě jedna věc – hranice uvedené v podmínkách přijetí u jednotlivých studijních programů jsou vždy hranicemi pro prospěch (nikoliv pro přijetí).

Percentil byste měli znát do úterý 30. dubna 2024.

TIP: Nenechte se zmást tím, že pozvánka na TSP vám přišla pouze k jedné konkrétní přihlášce, i když jste se hlásili do více programů s TSP. Test budete skládat pouze jednou a jeho výsledek se započítá ke všem přihláškám, jichž se týká.

4. Celkový výsledek přijímaček

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po zasedání fakultní přijímací komise. Návrh na přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí najdete ve své e-přihlášce na přelomu května a června 2024.

TIP: Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Přestože do studijních programů přijímáme větší množství uchazečů, než je jejich kapacita (předem se počítá s tím, že se nezapíšou všichni), v případě nenaplnění kapacity programu mohou být ve výjimečných případech po zápisech do studia nabídnuta volná místa dalším uchazečům v pořadí. A to bez ohledu na to, zda podali či nepodali odvolání.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.