Výsledky přijímaček jsou online. Co bude dál?

Seznámili jste se už s výsledky přijímacího řízení na Filozofickou fakultu MU a jde vám z toho hlava kolem? Pak jste tady správně! Sepsali jsme pro vás odpovědi na otázky, nad kterými aktuálně zřejmě přemýšlíte nejvíc.

7. 6. 2024 Uchazeči

V e-přihlášce mám uvedeno „navržen/a na přijetí“ – co to znamená?

Teď už jen stačí, když do e-přihlášky nahrajete autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení. Po doložení dokumentů a jejich kontrole Studijním oddělením FF MU vám bude do e-přihlášky vloženo Rozhodnutí o přijetí ke studiu a na jeho základě se budete moci do studia zapsat. Autorizovanou konverzi musíte do e-přihlášky nahrát do 15. června 2024.

TIP: Budete-li maturitní zkoušku skládat až v září, nic se neděje. Využijete náhradní termín zápisu do studia v září. Požádat o něj můžete ve své e-přihlášce v sekci „Studium, zkoušky a dokumenty“. Detailní postup najdete zde.

Co je to autorizovaná konverze a kdo ji může provést?

Autorizovaná konverze je proces, který zahrnuje převod dokumentu v papírové podobě do dokumentu v elektronické podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. V České republice ji mohou provádět tzv. kontaktní místa veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci.

Do e-přihlášky, prosím, nenahrávejte Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze (jde pouze o přesný návod, jak si v online úschovně vyzvednout konverzi vysvědčení).

Pokud budete autorizovanou konverzi vyřizovat na Slovensku, zde najdete další podrobnosti.

TIP: Výše uvedené platí pro uchazeče z České republiky a ze Slovenské republiky. Pokud jste absolvovali předchozí studium v zahraničí, je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností zde.

Co je to zápis do studia?

Abyste se stali našimi studenty a studentkami, je třeba provést ještě jeden důležitý krok – zapsat se do studia. Pokud jste byli navrženi na přijetí do více programů, při zápisu si vyberete, který nebo které z nich chcete studovat. Získáte přístup do Informačního systému MU a můžete si začít zapisovat předměty a chystat se na první semestr studia.

Zápisy do studia od podzimního semestru 2024 budou probíhat v řádném termínu 8.–12. července 2024. Uskuteční se distanční formou (online), to znamená, že se zvládnete zapsat odkudkoliv, kde budete mít k dispozici internet. Náhradní termín zápisu (pro ty, kdo se nebudou moci zapsat v tom řádném) bude možný 9.–11. září 2024 rovněž distančně (online).

TIP: Jak přesně zápis probíhá? Projdete jím postupně ve dvou krocích:

  1. Zápis do studia prostřednictvím vaší e-přihlášky – podrobný návod najdete zde.
  2. Ztotožnění vaší osoby – úkon proveďte nejpozději do 30. září 2024 (více informací naleznete zde).

Jakmile splníte všechny kroky, stanete se řádnými studujícími FF MU.

U přijímacího řízení jsem neuspěl/a, můžu se odvolat?

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Přestože do studijních programů přijímáme větší množství uchazečů, než je jejich kapacita (předem se počítá s tím, že se nezapíšou všichni), v případě nenaplnění kapacity programu mohou být ve výjimečných případech po zápisech do studia nabídnuta volná místa dalším uchazečům v pořadí. A to bez ohledu na to, zda podali či nepodali odvolání.

Pokud to však není váš případ, nebojte, ani to neznamená, že je vše ztraceno. Přihlásit se ještě můžete do dodatečného přijímacího řízení, které otevírají některé studijní programy. Jejich pravidelně aktualizovaný seznam najdete zde.

TIP: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu slouží pro jiné případy, než si obvykle většina neúspěšných uchazečů a uchazeček myslí. Více informací najdete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.