Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkoušku můžete složit, pokud jste absolvovali vybrané magisterské studijní obory. Součástí zkoušky je obhajoba rigorózní práce. Tato práce musí obsahovat originální zpracování problematiky oboru nebo původní výsledky v daném oboru, a to na úrovni odpovídající publikačnímu oborovému standardu. Po obhájení rigorózní práce získáte diplom a akademický titul PhDr., RNDr., JUDr. či jiný. Titul je uváděn před jménem a jeho podoba závisí na oboru, v němž byla rigorózní práce obhájena. Systém přípravy a podmínky rigorózních zkoušek stanovují fakulty.

Přihlášky jsou přijímány v průběhu celého roku. Pro rigorózní řízení konané v jarním semestru je třeba podat přihlášku nejpozději do 31. ledna, pro termín konání v podzimním semestru pak do 31. srpna.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.