Navazující magisterské studium

Pro bakaláře také z jiných fakult a škol

Co můžete studovat?

Magisterské navazující prezenční studium  

Magisterské navazující kombinované studium  

Prohlédněte si fakultu

Navštivte nás na dnech otevřených dveří nebo v rámci akcí pro veřejnost a zjistěte, co a jak u nás můžete studovat.

Nadcházející akce

Oddělení pro přijímací řízení

telefon: 549 49 3475
e‑mail: