Filozofie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Chcete racionálně uvažovat o otázkách, na které speciální vědy nedosáhnou? Studium filozofie vás naučí soustředěně zkoumat pojmové i hodnotové předpoklady důvodů, norem a teorií. Seznámíte se nejen s novými řešeními starých obecných problémů, ale budete hledat odpovědi i na dílčí otázky pramenící z nových technologií či společenských trendů.

Tento program je výjimečný svým důrazem na metodické uvažování, rozvoj interpretačních a kritických schopností, systematickým výkladem tradičních problémů i hodnotových systémů a zohledňováním výsledků přírodních věd. Díky tomu si osvojíte speciální dovednosti, které vám umožní pochopit, hodnotit a prezentovat složité sdělení a získáte široký, tematicky neomezený arzenál kritických nástrojů. Páteř studia tvoří přednášky věnované soudobým diskusím nad obecnými filozofickými pojmy, hodnotami a pravidly, které provází praktická cvičení a četba.

Je studium programu pro vás?

  • Dokážete zformulovat svůj názor a hájit ho? Dokážete svůj názor změnit?
  • Myslíte si, že stojí za to přemýšlet o obecných problémech, slovech a hodnotách stejně vážně a přesně jako o hmatatelnějších problémech?
  • Jste ochotni pracovat na tom, abyste dokázali lépe přesvědčovat, byli racionálnější a nepřejímali hodnoty instinktivně?
  • Jste srozuměni s tím, že studium filozofie vás vybaví obecnou, byť unikátní sadou nástrojů, postupů a návyků, ale jejich přizpůsobení dílčímu zaměstnání vyžaduje ještě další úsilí?

Pokud odpovídáte kladně, neváhejte a přihlaste se.

„Rozumět a být přesvědčivý.“

Praxe

Praxe není součástí tohoto programu.

Chcete vědět víc?

http://filozofie.phil.muni.cz/studium

Uplatnění absolventů

Filozofie vás lépe než kterékoli jiné studium vybaví formulačními, kritickými a obecně analytickými dovednostmi. Zvládnete pochopit problém, srozumitelně ho popsat, navrhnout nebo vyhledat obecné kontury možných řešení a zvážit jejich přednosti.

Naši absolventi se uplatňují zejména na komunikačních a analytických pozicích mediálních firem, v marketingových odděleních nebo v public relations. Pracují také jako editoři, působí ve vzdělávacích institucích či jako konzultanti. Vedle toho existuje velká řada pracovních pozic, které výše popsané schopnosti vyžadují, avšak je nezbytné si ještě doplnit speciální znalosti. Absolventi programu pak působí jako mediátoři v oddělení vnitřních vztahů, pracují na manažerských pozicích nebo se specializují na krizové řízení a komunikaci.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen pro absolventy bakalářského studia některého z humanitních oborů.

Podmínky přijetí:

  • Uchazeč předloží motivační dopis a seznam absolvovaných kurzů. V motivačním dopise především popíše, co od studia filozofie očekává a jak je akademicky připraven. Uchazeč rovněž předloží Diploma Supplement svého předchozího studia; pokud nemá, pak předloží výpis ze studijní evidence, který obsahuje úplný výčet absolvovaných předmětů a obdržené hodnocení.

Uchazeč vloží podklady do 1. 6. do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty"). Žádáme uchazeče, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

Web Katedry filozofie.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 60 bodů (maximální počet bodů 100). Hodnocení za motivační dopis – max. 50 bodů, hodnocení za seznam absolvovaných kurzů - max. 50 bodů.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Filozofie jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Filozofie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.