Filozofie

Rozumět a být přesvědčivý.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2020

Co se naučíte

Chcete racionálně uvažovat o otázkách, na které speciální vědy nedosáhnou? Studium filozofie vás naučí soustředěně zkoumat pojmové i hodnotové předpoklady důvodů, norem a teorií. Seznámíte se nejen s novými řešeními starých obecných problémů, ale budete hledat odpovědi i na dílčí otázky pramenící z nových technologií či společenských trendů.

Tento program je výjimečný svým důrazem na metodické uvažování, rozvoj interpretačních a kritických schopností, systematickým výkladem tradičních problémů i hodnotových systémů a zohledňováním výsledků přírodních věd. Díky tomu si osvojíte speciální dovednosti, které vám umožní pochopit, hodnotit a prezentovat složité sdělení a získáte široký, tematicky neomezený arzenál kritických nástrojů. Páteř studia tvoří přednášky věnované soudobým diskusím nad obecnými filozofickými pojmy, hodnotami a pravidly, které provází praktická cvičení a četba.

Je studium programu pro vás?

  • Dokážete zformulovat svůj názor a hájit ho? Dokážete svůj názor změnit?
  • Myslíte si, že stojí za to přemýšlet o obecných problémech, slovech a hodnotách stejně vážně a přesně jako o hmatatelnějších problémech?
  • Jste ochotni pracovat na tom, abyste dokázali lépe přesvědčovat, byli racionálnější a nepřejímali hodnoty instinktivně?
  • Jste srozuměni s tím, že studium filozofie vás vybaví obecnou, byť unikátní sadou nástrojů, postupů a návyků, ale jejich přizpůsobení dílčímu zaměstnání vyžaduje ještě další úsilí?

Pokud odpovídáte kladně, neváhejte a přihlaste se.

Praxe

Praxe není součástí tohoto programu.

Chcete vědět víc?

http://filozofie.phil.muni.cz/studium

Uplatnění absolventů

Filozofie vás lépe než kterékoli jiné studium vybaví formulačními, kritickými a obecně analytickými dovednostmi. Zvládnete pochopit problém, srozumitelně ho popsat, navrhnout nebo vyhledat obecné kontury možných řešení a zvážit jejich přednosti.

Naši absolventi se uplatňují zejména na komunikačních a analytických pozicích mediálních firem, v marketingových odděleních nebo v public relations. Pracují také jako editoři, působí ve vzdělávacích institucích či jako konzultanti. Vedle toho existuje velká řada pracovních pozic, které výše popsané schopnosti vyžadují, avšak je nezbytné si ještě doplnit speciální znalosti. Absolventi programu pak působí jako mediátoři v oddělení vnitřních vztahů, pracují na manažerských pozicích nebo se specializují na krizové řízení a komunikaci.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2020

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného programu.

Podmínky přijetí: Uchazeč dodá do 15. 1. 2021 v elektronické podobě zasláním na adresu sekretarkaKF@phil.muni.cz:

  • bakalářskou, resp. oborovou práci (absolventi nediplomového dvouoborového studia Filozofie odevzdají oborovou práci z oboru/programu Filozofie), včetně posudků (jsou-li k dispozici);
  • strukturovaný životopis;
  • motivační dopis, ve kterém uvede, proč chce studovat program filozofie, proč si zvolil Katedru filozofie FF MU a jakému tématu se chce věnovat v dalším studiu a v přípravě diplomové práce.

Hranice úspěšnosti: 75 bodů (maximální počet bodů: 100). Hodnocení za bakalářskou práci – max. 60 bodů, hodnocení za motivační dopis – max. 40 bodů.

Odkaz na Katedru filozofie.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: