Latinský jazyk a literatura středověku

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímá vás středověk? Chcete pochopit, jak fungovala společnost, co lidé četli, jak si předávali zprávy, čím se bavili nebo jak se léčili? O tom se dozvíte především z textů, které byly ve středověku v naprosté většině psány latinsky. V tomto studiu vás naučíme nejen jazyk těchto písemných památek, tj. středověkou latinu, ale zasvětíme vás do tajů interpretace nejrůznějších typů dochovaných pramenů.

Během studia si přečtete a pochopíte obsah tajemných klášterních kronik, filozofických sporů, literárních polemik či receptů na zdravý životní styl. Naučíme vás, jak přepsat středověké rukopisy, ale také jak je přeložit a pochopit v nejširších kulturních souvislostech. Pochopíte, o čem je středověká literatura, a zjistíte, proč se antické texty dochovaly díky středověkým mnichům.

Kromě hlubšího a komplexního pohledu na proměny latinského jazyka během středověku se ve studiu zaměřujeme na různé podoby středověké literatury, její kritické i digitální zpřístupnění a nejmodernější trendy v textové kritice. Intenzivní četba textů je doprovázena volitelnými předměty zaměřujícími se na jednotlivé aspekty středověké písemné kultury. Budete mít možnost zúčastnit se přednášek a blokových kurzů, které zajišťují zahraniční odborníci. Během každoročních studijních soustředění se nejen zdokonalíte ve středověké latině, ale také se pobavíte díky našemu aktivnímu studentskému spolku!

Je studium programu pro vás?

  • Čtete rádi a zajímají vás texty, kterým nikdo jiný nerozumí?
  • Přemýšlíte rádi nad souvislostmi mezi literárními díly?
  • Nezaleknete se středověkých rukopisů a studia v nevšedních podmínkách?
  • Láká vás odborné studium a individuální přístup vyučujících?

Instrue, quid possis, animum, ne discere cesses. Vzdělávej ducha, jak můžeš, a nikdy se nepřestaň učit. Catonis Disticha moralia III, 1.

Praxe

Systém povinných praxí není součástí tohoto programu.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/studium

Uplatnění absolventů

Jako absolventi našeho studia najdete uplatnění v nejrůznějších kulturních institucích, jako jsou muzea, archivy, knihovny a další instituce, kde se nacházejí středověké písemné památky.

Budete umět samostatně kriticky pracovat s primárními zdroji, využívat informační textové zdroje a budete mít podrobný vhled do problematiky středověkých literárních památek. To vám umožní najít uplatnění i v celé řadě humanitně zaměřených výzkumných institucí, jako jsou například Akademie věd nebo univerzity.

Působit budete moci i jako pedagogové na vysokých školách, ve středoškolské výuce dějepisu, českého jazyka a moderních cizích jazyků. Řada našich absolventů pracuje na pozicích odborných konzultantů v knižních nakladatelstvích a nejrůznějších médiích, jako jsou televize nebo rozhlas.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpen – 30. listopad.

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: přijímací zkouška se skládá z písemné a ústní části. Ústní pohovor je zaměřen na studijní motivaci studenta a obecný přehled o oboru.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Latinský jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Web Ústavu klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Doporučená literatura

NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. ISBN 80-85467-91-7.

PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Přel. Lucie PULTROVÁ. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2335-3.

KAMÍNKOVÁ, Eva, Bohumila MOUCHOVÁ a Antonín BARTONĚK. Cvičebnice latinské syntaxe. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973.

MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7073-8.

CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Přel. Dagmar BARTOŇKOVÁ a kol. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. ISBN 8085917874.

Povinná četba v originále

C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici. I, VI.

M. Tullius Cicero. In Catilinam I; Pro Archia poeta; Somnium Scipionis; Tusculanae disputationes I.

C. Sallustius Crispus. Catilinae coniuratio.

P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 1–360, 452–567; II 833–875. III 400–510; IV 55–166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; Tristia IV 10, Amores 5.

C. Catullus. 1, 3, 8, 51.

T. Livius. Ab urbe condita I.

P. Vergilius Maro. Aeneis I, II, IV; Bucolica 1, 4.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Latinský jazyk a literatura středověku jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Latinský jazyk a literatura středověku? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.