Zápis do studia

Informace pro přijaté uchazeče

Co znamená zápis do studia?

Byli jste navržení na přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity? Blahopřejeme! Abyste se však stali našimi studenty a studentkami, je třeba provést ještě jeden důležitý krok – zapsat se do studia. Pokud jste byli navrženi na přijetí do více programů, při zápisu si vyberete, který nebo které z nich chcete studovat. Získáte přístup do Informačního systému MU a můžete si začít zapisovat předměty a chystat se na první semestr studia. Ještě předtím je však potřeba, abyste nám v ověřené elektronické kopii dodali své bakalářské diplomy anebo potvrzení o absolvování bakalářského stupně studia (absolventi MU diplom dokládat nemusí, více čtěte níže).

Kdy a jak doložit diplom / potvrzení o absolutoriu?

V případě úspěchu u přijímacího řízení bude v e-přihlášce uvedeno „navržen/a na přijetí“. V takovém případě bude potřeba, abyste do 2. února 2024 nahráli do e-přihlášky autorizovanou konverzi diplomu/potvrzení.

Pozor! Výše uvedené platí pro uchazeče z České republiky a ze Slovenské republiky. Pokud jste absolvovali předchozí studium v zahraničí, je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností zde.

Po doložení dokumentů do e-přihlášky a jejich kontrole Studijním oddělením FF MU vám bude do e-přihlášky vloženo rozhodnutí o přijetí ke studiu a na jeho základě se budete moci do studia zapsat.

Pozor! Rozhodnutí děkanky fakulty o přijetí ke studiu bude vydáno až na základě ověření dosaženého vzdělání. Jestliže do stanoveného data nedoložíte řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu, bude vydáno rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu z důvodu nesplnění podmínky v § 48 zákona o vysokých školách. V případě, že do výše uvedeného data nemůžete doložit doklady o předchozím vzdělání, kontaktujte studijní oddělení na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kdy a kam se přijít zapsat?

Zápisy do studia budou probíhat v řádném termínu 5.–14. února 2024. Uskuteční se distanční formou (online), to znamená, že se zvládnete zapsat odkudkoliv, kde budete mít k dispozici internet.

Jak přesně zápis proběhne?

Není třeba se ničeho obávat, zápis je možné zvládnout odkudkoliv, kde budete mít k dispozici počítač a připojení k internetu. Projdete jím postupně ve dvou krocích:

  1. Zápis do studia prostřednictvím vaší e-přihlášky – podrobný návod najdete níže.
  2. Ztotožnění vaší osoby – úkon prosím proveďte nejpozději do 29. února 2024, více informací opět naleznete níže.

Jakmile splníte všechny kroky, stanete se řádnými studujícími FF MU.

Máte doplňující otázky?

Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést?

Autorizovaná konverze je proces, který zahrnuje převod dokumentu v papírové podobě do dokumentu v elektronické podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. V České republice ji mohou provádět tzv. kontaktní místa veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci.

Elektronický konvertovaný dokument si můžete přímo na místě zpravidla nechat nahrát na USB flashdisk, nebo zaslat do datové schránky či do speciální online úschovny. Do e-přihlášky, prosím, nenahrávejte Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze (jde pouze o přesný návod, jak si v online úschovně vyzvednout konverzi vysvědčení).

S autorizovanou konverzí na Slovensku vám mohou pomoci např. tyto stránky.

Jak přesně nahrát autorizovanou konverzi diplomu do e-přihlášky?

Soubor s autorizovanou konverzí vašeho diplomu nahrajete do sekce Studium, zkoušky a dokumenty. Vstoupíte do ní kliknutím na tlačítko Upravit. Na stránce, která se vám zobrazí, pak naleznete sekci Dokumenty k zápisu.

Bez popisku

Jak mám postupovat v e-přihlášce, abych se zapsal/a do studia?

Jakmile nastane období distančních zápisů do studia, objeví se vám v e-přihlášce u studijních programů, na které jste byli přijati, nové tlačítko „Zapsat se do studia“.

Bez popisku

Po kliknutí na něj vyjádříte souhlas se zápisem a potvrzení, že heslo, které vám bude následně přiděleno, uchováte v tajnosti a budete ho mít pod kontrolou.

Bez popisku

Následně vám bude přiděleno tzv. UČO neboli univerzitní číslo osoby (pokud ho už nemáte z dřívějšího působení na univerzitě). To bude vaší identitou následujících několik let – pomocí UČO se budete přihlašovat do informačních systémů, k aplikacím MS Office nebo třeba k počítačům ve studovnách.

Bez popisku

Nyní se již můžete pomocí UČO přihlásit do Informačního systému MU. Při prvním přihlášení si nastavíte tzv. primární heslo. To bude sloužit pro přihlášení k informačním systémům a dalším důležitým online platformám. Vedle primárního hesla existuje ještě tzv. sekundární heslo, které si nastavíte později a které slouží především pro přihlašování k počítačům ve studovnách nebo k wifi.

Pokud aktuálně působíte na MU, použijete své stávající primární heslo. Pokud jste na MU studovali dříve, ale nyní již IS nepoužíváte, můžete si zvolit, zda použijete své původní primární heslo, nebo si nastavíte nové.

Bez popisku

Po úspěšném přihlášení můžete začít Informační systém MU naplno využívat – seznámit se s jeho funkcemi a pustit se do sestavování rozvrhu na podzimní semestr. Abyste se v tom všem zorientovali, připravili jsme pro vás speciálního průvodce začátkem studia.

Pokud jste si nastavili nové primární heslo, uvidíte na titulní straně upozornění, že je potřeba provést ještě ověření vaší totožnosti. To můžete provést několika způsoby, které jsou popsány níže.

Jaké provést ztotožnění osoby?

Přes portál identitaobcana.cz

Portál identitaobcana.cz slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy. K prokazování totožnosti online slouží různé identifikační prostředky. Podrobný návod, jak ztotožnění provést, naleznete zde.

Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím porátlu identitaobcana.cz, budete ztotožněni okamžitě po zadání nového primárního hesla, které si sami v ISu nastavíte. Není třeba, aby váš požadavek na ztotožnění kdokoliv další potvrzoval.

Ověřit přes portál identitaobcana.cz

Už jsem na MU v minulosti studoval/a. Budu mít zápis jednodušší?

Ano. Pokud už máte UČO a heslo pro vstup do Informačního systému MU, nebude se vás týkat fáze ztotožnění.

Jste-li absolventy bakalářského studia na FF MU, nemusíte vkládat autorizovanou konverzi diplomu ani potvrzení o ukončení studia, zápis vám bude včas umožněn.

Absolventi bakalářského studia jiné fakulty MU než FF, dodají vloží do e-přihlášky obyčejný sken diplomu nebo elektronické potvrzení o absolutoriu z ISu.

Co když si již nepamatuji přístupové údaje do ISu?

Rezervujte si tímto formulářem termín osobní návštěvy na Studijním oddělení FF MU a zvolte možnost „vydání hesla/ztotožnění“. Jinou cestou bohužel přístupové údaje sdělovat nelze.

Dostanu ihned potvrzení o studiu?

Jakmile budete zapsáni do studia, můžete si potvrzení vygenerovat sami v Informačním systému v MU zde.

Ovšem pozor! Potvrzení o studiu si mohou sami v Informačním systému MU vygenerovat pouze studenti, kteří jsou již ztotožnění (tzn. kterým už byla jedním z povolených způsobů online ověřena jejich identita).

Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím e-identity, budete ztotožněni okamžitě po zadání nového primárního hesla, které si sami v ISu nastavíte. Není třeba, aby váš požadavek na ztotožnění kdokoliv další potvrzoval.

Získal/a jsem předchozí vzdělání v zahraničí. Co mám dělat?

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, pro zápis do studia budete potřebovat některý z následujících dokladů:

  1. Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. nostrifikace).
  2. Doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo).
  3. Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace).

Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete zde.

Mohu dodatečně změnit preference studijního plánu?

Bohužel, pořadí preferencí, které jste uvedli ve své e-přihlášce, standardně již nelze měnit. Znamená to tedy, že pokud jste byli přijati do studijního plánu s preferencí 1 (např. jednooborový studijní plán), nemůžete se zapsat do studijního plánu s preferencí 2 (např. sdružené studium s jiným programem).

Nicméně po prvním nebo druhém úspěšně ukončeném semestru studia máte možnost požádat o změnu studijního plánu – například si k hlavnímu oboru doplnit vedlejší studijní plán jiného oboru, změnit vedlejší studijní plán za jiný nebo sdružené studium změnit na jednooborové. Více informací najdete zde.

Jak proběhne fotografování do informačního systému?

To bude letos možné provést také online nahráním vlastní fotografie dle určených parametrů společně se skenem osobního dokladu pro ověření přímo do systému Inet. Stále však zůstává také možnost nechat se vyfotografovat přímo na univerzitě. Veškeré informace k fotografování na MU naleznete zde.

Kde najdu všechny potřebné informace pro studenty prvního ročníku?

Pokud jste na univerzitě či fakultě noví, doporučujeme vaší pozornosti speciální stránku pro prváky. Je sice určena primárně bakalářským studentům, určitě ale může být v mnohém užitečná i vám. Vědět byste měli také o stránce Student na fakultním webu a určitě si prostudujte web své katedry a Katalog programů v ISu.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3172
e‑mail:

Jste zapsaní do studia? Navalila se na vás spousta informací a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační stránku pro prváky, která vás navede krok za krokem.

Přejít na web

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.