Zápis do studia

Informace pro přijaté uchazeče

Co znamená zápis do studia?

Jakmile budete přijati do studia, nestáváte se automaticky studenty a studentkami naší fakulty. K tomu je třeba provést ještě jeden důležitý krok – zapsat se do studia. Pokud budete přijati na více programů, při zápisu si vyberete, který nebo které z nich chcete studovat. Získáte přístup do Informačního systému MU (pokud už ho nemáte z dřívějšího studia) a můžete si začít zapisovat předměty a chystat se na první semestr studia.

Kdy a kam se přijít zapsat?

Zápisy do navazujících magisterských studijních programů probíhají v jarním semestru 2022 v době od 7. do 11. února 2022 včetně. Přesné pokyny k tomu, jak se zapsat, se liší podle toho, zda jste už na univerzitě studovali, nebo jste tu noví.

Už jsem někdy na Masarykově univerzitě studoval/a

Uchazeči, kteří již jsou nebo byli studenty Masarykovy univerzity (hlásí se na další obor či jsou opětovně přijati ke studiu) a vlastní přístupové údaje do Informačního systému MU (UČO a heslo), budou zapsáni bez osobní účasti.

Stačí, když doručí v listinné podobě doporučeně poštou na korespondenční adresu Studijního oddělení FF MU nebo osobně na fakultní podatelnu zápisový list. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na FF MU navíc doloží úspěšné absolvování bakalářského studia:

  • prostou kopií bakalářského diplomu nebo originálem potvrzení o absolvování studia (absolventi ostatních fakult MU)
  • úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu nebo originálem potvrzení o absolvování studia (absolventi jiných univerzit)

Přístupové údaje do Informačního systému MU zůstávají v platnosti, rovněž čipová karta se s novým studiem znovu aktivuje. Není nutné ani pořizovat novou fotografii.

Jsem na Masarykově univerzitě poprvé

Pokud jste na MU nikdy dříve nestudovali, proběhne váš zápis osobně na Studijní oddělení FF MU během úředních hodin. Převezmeme vaše materiály a vydáme vám přístupové údaje do Informačního systému MU. V ideálním případě se předem prosím objednejte tímto formulářem a zvolte možnost „vydání hesla/ztotožnění“.

K zápisu si přineste platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), vyplněný a podepsaný zápisový list a úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu.

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit osobně, kontaktujte nás na e-mailu studijni@phil.muni.cz.

Máte doplňující otázky?

Co když si již nepamatuji přístupové údaje do ISu?

Rezervujte si tímto formulářem termín osobní návštěvy na Studijním oddělení FF MU a zvolte možnost „vydání hesla/ztotožnění“. Jinou cestou bohužel přístupové údaje sdělovat nelze.

Mohu poslat potřebné materiály k zápisu dříve než 7. února?

Určitě můžete. Do studia sice budete moci být zapsáni až první den zápisů, dřívějšímu odeslání materiálů však nic nebrání.

Mohu poslat potřebné materiály k zápisu později než 11. února?

Bohužel ne, výuka v jarním semestru začíná již 14. února 2022.

Kde najdu všechny potřebné informace pro studenty prvního ročníku?

Pokud jste na univerzitě či fakultě noví, doporučujeme vaší pozornosti speciální stránku pro prváky. Je sice určena primárně bakalářským studentům, určitě ale může být v mnohém užitečná i vám. Vědět byste měli také o stránce Student na fakultním webu a určitě si prostudujte web své katedry a Katalog programů v ISu.

Jste zapsaní do studia? Navalila se na vás spousta informací a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační stránku pro prváky, která vás navede krok za krokem.

Přejít na web

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.