Online výuka na FF MU

Frontální výuka (přednáška)

Podzimní výuka: přednášky

Prezenční výuka s omezeními

Platná protiepidemická opatření omezují některé aspekty kontaktní výuky, především maximální možný počet přítomných studentů. Při realizaci výuky mohou přijít vhod především některé hybridní scénáře kombinující kontaktní výuku s distanční.

Doporučení a scénáře

Distanční výuka

Platná omezení znemožňují konání prezenční výuky. Vyučujícím se doporučuje využít možností online výuky.

Doporučení a scénáře

Interaktivní výuka (seminář)

Podzimní výuka: semináře

Prezenční výuka s omezeními

Platná protiepidemická opatření omezují některé aspekty kontaktní výuky, především maximální možný počet přítomných studentů. Při realizaci výuky mohou přijít vhod především některé hybridní scénáře kombinující kontaktní výuku s distanční.

Doporučení a scénáře

Distanční výuka

Platná omezení znemožňují konání prezenční výuky. Vyučujícím se doporučuje využít možností online výuky.

Doporučení a scénáře

Aktuálně v oblasti online výuky

Online výuka

Základní informace

Jaké nástroje máte k dispozici pro realizaci různých typů distanční výuky.

Zjistit více

Didaktické aspekty výuky

Jaká jsou specifika distanční výuky a jak se s nimi efektivně vypořádat.

Zjistit více

Online zkoušení a testování

Více o online výuce...