Odevzdávání písemných prací

Základní doporučení pro zadávání písemných prací

Odevzdávání esejí či jiných prací je jedna z nejobvyklejších metod ukončení předmětů, často se však jedná o práce většího rozsahu, které bývají náročné na hodnocení. V některých případech je tedy vhodnější práci rozložit na dílčí úkoly v průběhu semestru či práci zadat ve skupině.

Jaký nástroj použít?

Bez popisku

Odevzdávárna v IS MU

Eseje či jiné práce se v IS MU odevzdávají pomocí Správce souborů. V přístupových právech povolíte, aby studující mohli do složky předmětu vkládat soubory, načež vznikne tzv. odevzdávárna. Pomocí přístupových práv můžete dále nastavit, zda se studující dostanou k již odevzdaným pracím ostatních, či nikoli.

Užitečné odkazy

Bez popisku

Úkol v ELFu

Prostřednictvím modulu Úkol můžete v ELFu zadávat studujícím úkoly a následně hodnotit i komentovat vypracovaná řešení. Úkol umožňuje odevzdávat libovolný typ souboru – textový či tabulkový dokument, obrázek, audio- i videosoubor. V úkolu lze také zapisovat formátovaný text přímo v editoru.

Co Úkol v ELFu umožňuje?

Například:

  • nastavit termíny pro začátek i konec odevzdávání,

  • zadávat a hodnotit skupinové úkoly,

  • odevzdat i více souborů k jednomu úkolu,

  • natočit přímo v ELFu video pomocí webkamery a odevzdat jej jako řešení úkolu,

 

  • nastavit nejvyšší počet možných pokusů na řešení úkolu.
  • hodnotit úkoly psaným komentářem, opoznámkováním odevzdaného úkolu nebo mediálním souborem se zpětnou vazbou,

  • povolit či zakázat opětovné otevření pokusů,

  • a mnoho dalšího.

Užitečné odkazy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info