Příprava e-kurzu nebo interaktivní osnovy

Co e-kurz nebo interaktivní osnova umožňuje?

Potřebujete do virtuálního prostoru přesunout více různorodých aktivit? Vedle sdílení materiálů chcete se studujícími také diskutovat, zadávat úkoly, testovat znalosti apod.? Můžete využít některý z online systémů pro řízení samostudia a vytvořit e-learningový kurz s různými aktivitami.

Jaké prostředí se vám hodí?

Podívejte se a vyberte si to, které vám sedne:

Bez popisku

ELF (elf.phil.muni.cz)

ELF je systém pro řízení samostudia založený na populární platformě Moodle. Jde o prostředí k tvorbě elektronického kurzu – místa, kde studujícím poskytnete studijní materiály a zadáte aktivity pro jednotlivé studijní bloky. Vše potřebné k výuce zde můžete mít na jednom místě, včetně přehledného plánu výuky, a lze tu realizovat pestrou škálu aktivit. V kurzu můžete zadávat samostatné i skupinové úkoly, nechat studující vzájemně hodnotit své práce, vytvářet diskuzní fóra nebo třeba automaticky vyhodnocované testy.

Výhody ELFu
 • Krom jiného ELF umožňuje pracovat s komplikovanějšími testovými úlohami, pokročilými metodami známkování a řízením průchodu kurzem (např. tu lze nastavit podmínky pro přístup k další aktivitě).
 • Systém je také propojen s fakultní knihovnou médií Medial. Videa uložená v Medialu jsou přístupná přímo z kurzů v ELFu.
Nevýhody ELFu či k čemu se ELF nehodí
 • Nevýhodou ELFu je pouze částečná provázanost s IS MU (zahrnuje jen zápis studentů a rozdělení do seminárních skupin).
 • ELF není určen k ukládání velkých videosouborů. Můžete ale využít jeho propojení s Medialem.
 • Nehodí se k vytváření výukových videí či některých dalších typů studijních materiálů. Lze je sem ale uložit a navázat na ně další aktivity.

Kde nástroj najít a jak se přihlásit

 • ELF najdete na adrese elf.phil.muni.cz.
 • Přihlásíte se přes jednotné univerzitní přihlášení tím, že do formuláře zadáte své UČOprimární heslo.
 • ELF můžou používat všichni zaměstnanci a studující Masarykovy univerzity. Vyučujícím a studujícím mimo MU můžeme vytvořit účet po domluvě. Napište nám.
 • ELF je dostupný ve webovém prohlížeči, ale využít lze si k němu nastavit přístup i v mobilní aplikaci.

Ukázkové e-kurzy

Jak začít?

Nevíte si rady? Zkuste se podívat na stránku Jak na dobrý e-kurz nebo nám napište a poraďte se s námi o konkrétních řešeních na míru. Jsme tu pro vás.

Napsat Kanceláři e-learningu CIT FF MU

Užitečné odkazy k tomuto prostředí

Bez popisku

Interaktivní osnovy v IS MU

Podobně jako elektronické kurzy umožňují interaktivní osnovy v IS MU realizovat činnosti jako sdílení studijních materiálů, zadávání a sběr úkolů, testování a hodnocení nebo vzájemné hodnocení studujících či tematické diskuze. Oproti kurzům v ELFu nabízejí interaktivní osnovy méně možností, ale jsou úžeji navázané na ostatní aplikace v IS MU.

Výhody interaktivních osnov v IS MU
 • Jakožto uživatel IS MU se nemusíte učit zacházet s dalším novým prostředím a vše k výuce máte na jednom místě.
 • Jelikož pracujete stále v jednom prostředí, jeho jednotlivé aplikace jsou vzájemně propojené, což vám ušetří čas a práci.
Nevýhody IS MU
 • E-learningové aplikace v IS MU nabízejí obecně méně možností nastavení a přizpůsobení než ELF.
 • Moodle (platforma, která je základem ELFu) je obecně rozšířenější než IS MU. Pokud plánujete využívat obsah vytvořený pro FF MU i na jiné instituci, je možné, že sestavit tyto materiály v Moodlu bude lepší volbou, jelikož je budete moci snadno exportovat a importovat do Moodlu používaného jinde. V případě IS MU může být řešení situace složitější.

Kde nástroj najít a jak se přihlásit

 • IS MU najdete na adrese is.muni.cz, aplikace pro online výuku se nachází v sekci Učitel. Přihlásíte se pomocí svého UČO a primárního hesla.
 • IS MU mohou využívat všichni zaměstnanci a studenti Masarykovy univerzity. Dostupný je pouze v internetovém prohlížeči.

Jak začít?

Nevíte si rady? Zkuste se podívat na stránku Jak na dobrý e-kurz nebo nám napište a poraďte se s námi o konkrétních řešeních na míru. Jsme tu pro vás.

Kontaktovat e-technika pro FF MU

Bez popisku

Třídy v Microsoft Teams

Aplikaci MS Teams nemusíte používat jen jako videokonferenční nástroj. Můžete zde také zakládat týmy typu třída. Třída představuje prostor, ve kterém můžete jednak vytvářet opakované schůzky pro pravidelné online hodiny a jednak tu máte po ruce i nástroje pro řízené samostudium –⁠ lze sem ukládat nebo zde vytvářet studijní materiály či jednoduché testy, zadávat úkoly a využívat řadu dalších integrovaných nástrojů a služeb z prostředí Office 365.

Výhody MS Teams
 • Chcete-li pořádat videokonferenční online hodiny a zároveň studujícím vytvořit jednoduché prostředí pro samostudium, v MS Teams budete mít všechno na jednom místě.
 • Další výhodou MS Teams je úzké propojení s dalšími systémy či prostředími používanými na univerzitě (O365, IS MU), které vám ušetří čas i práci.
Nevýhody tříd v MS Teams
 • Některé funkcionality tříd cílí převážně na základní a střední školy.
 • Pokročilejší testovací postupy podobné tomu, co je možné vytvořit v ELFu, MS Teams nenabízí. Oproti IS MU a ELFu je v MS Teams k dispozici také méně možností nastavení zabezpečeného prostředí pro písemné zkoušení.

Kde nástroj najít a jak se přihlásit

 • Vše potřebné k instalaci aplikace najdete v katalogu služeb IT MUNI.

Stáhnout MS Teams

 • Do aplikace se přihlásíte pomocí vašeho univerzitního účtu pro Microsoft přes UČO@muni.czprimární heslo. Přístup do univerzitního MS Teams a Office 365 mají všichni studenti a zaměstnanci univerzity.
 • Doporučujeme stáhnout a nainstalovat desktopovou verzi aplikace (tedy samostatný program MS Teams). MS Teams ale můžete spustit i ve webovém prohlížeči nebo na mobilním zařízení.

Jak začít?

Nevíte si rady? Zkuste se podívat na stránku Jak na dobrý e-kurz nebo nám napište a poraďte se s námi o konkrétních řešeních na míru. Jsme tu pro vás.

Napsat Kanceláři e-learningu CIT FF MU

Užitečné odkazy k tomuto prostředí

Vhodné alternativy

Pro tyto nástroje na FF ovšem neposkytujeme uživatelskou podporu.

Google Classroom

Jak nástroje můžete kombinovat

Mohlo by vás dále zajímat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info