Sociální podpora a psychohygiena

Základní zásady psychohygieny při výuce na dálku

Online výuka má mnoho podob a vždy záleží na míře jejího zastoupení ve vašem pracovním rozvrhu. Aby se vám dařilo udržovat se v psychické i fyzické pohodě a stejně tak toto nastavení podpořit u studujících, je dobré se držet těchto zásad, popř. je v obměněné podobě doporučit také studujícím:

1) Zařiďte si vhodné pracovní prostředí

Vytvořte si příjemné pracovní prostředí. S pomocí zaměstnavatele si zajistěte vhodné technické vybavení. Nezapomínejte ani na přísun čerstvého vzduchu do místnosti, ve které pracujete, atp.

2) Dbejte na komfortní poměr synchronní a asynchronní výuky

Zachovávejte vyvážený poměr mezi synchronní a asynchronní výukou (je-li to možné). Větší část výuky by měla sestávat ze samostatné přípravy studujících, protože výuka formou opakovaných videokonferencí je velice náročná na přípravu ze strany vyučujícího i na pozornost studujících (doporučuje se proto studující aktivizovat). A raději uspořádejte více krátkých online setkání, než kolikrát byste se sešli se třídou prezenčně. Ideálně využijte výukový model tzv. převrácené třídy (flipped classroom).

3) Nechávejte oči odpočívat

Pravidelně se dívejte „do zeleně“, ordinujte si čas bez obrazovky. O přestávce si vždy dopřejte aspoň 5 minut bez obrazovky.

4) Všímejte si svého dechu

Když budete chvíli věnovat pozornost vlastnímu dechu, ukotvíte se a zklidníte se.

5) Dělejte chvilku něco jiného

O přestávce se zvedněte od počítače a chvilku se věnujte jiné činnosti (protáhněte se, krátce se projděte, obstarejte si nápoj, ...).

6) Neberte si toho na sebe příliš

Plánujte si čas pro odpočinek a dodržujte spánkovou hygienu.

7) Myslete i na sebe

Vyučující často s ohledem na potřebnou podporu studujících přirozeně dbají na bezpečnost a pohodu ostatních na úkor sebe. Platí ale, že když se budete cítit dobře vy, budou se tak cítit i vaši studující. A funguje to také naopak: budou-li studující méně ve stresu, klidnější budete i vy. Je oboustranně výhodné snažit se navodit příjemnou atmosféru a pohodu všech.

Tip: Zkuste se na začátku lekce studujících zeptat, jestli nechtějí s ostatními sdílet, jak se cítí. Pojmenování pocitů také vede k snížení stresové zátěže a vy získáte důležitou informaci o tom, co projev studujících může ovlivňovat. Forma sdílení může být přitom různá: anonymní, pomocí škálování, obrázků, gest, smajlíků atd.

8) Využívejte pozitivního stresu (eustresu)

Eustres zažíváme, když se učíme nějaké nové dovednosti nebo prezentujeme. Tyto stresové situace nám dodávají energii, motivaci i soustředění, posouvají nás dále a vzbuzují v nás příjemné pocity.

Jak při výuce na dálku podpořit ostatní i sebe?

9) Vytvářejte příjemné klima

Snažte se budovat příjemné klima. Podporujte vzájemné vztahy mezi studujícími prostřednictvím skupinové práce i neformálních setkání.

10) Snažte se vhodně komunikovat

Nastavte vhodný způsob své komunikace se studujícími i vzájemné komunikace mezi nimi (můžete využívat různá prostředí –⁠ MS Teams, diskuzní fóra ELFu či v IS MU, Facebook, ...). Snažte se je co nejvíce informovat o všem, co se jich týká.

11) Nabízejte konzultace

Studujícím nabízejte online/prezenční konzultace, skupinové či individuální, které účinně podpoří vzdělávací pokrok i duševní zdraví. Hlídejte si však i svůj osobní prostor a čas –⁠ není nutné být k dispozici neustále, ale studující uvítají, když budou vědět, kdy se na vás můžou obrátit.

12) Buďte v kontaktu s kolegy

Pokud si nejste něčím jistí, požádejte je o konzultaci nebo hospitaci. Navrhněte pro své pracoviště supervize, na kterých můžete společně řešit situace, ke kterým potřebujete slyšet jiný názor.

Kam se obrátit, potřebujete-li pomoc?

Závěrem je důležité zdůraznit, že pokud se necítíte dobře, nemusíte to překonávat sami. Nebojte se vyhledat pomoc.

Kam se můžete obrátit a kde najdete další informace

Pomoc pro studující

A pokud potřebuje nasměrovat některého z vašich studujících, můžete mu doporučit např. tyto poskytovatele pomoci:

Workshopy KE CIT FF

Kancelář e-learningu CIT FF MU pořádá workshopy pro pedagogy, popř. i další pracovníky či studující na FF MU. Sledujte kalendář akcí či odebírejte newsletter Centra informačních technologií FF MU, abyste se dozvěděli o užitečných událostech.

Workshopy CERPEK

Centrum rozvoje kompetencí pravidelně pořádá workshopy pro pedagogy, popř. i další pracovníky či studující na MU. Sledujte kalendář akcí či odebírejte newsletter Centra, abyste se dozvěděli o užitečných událostech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info