Budování učební komunity online

Aktivita, komunikace, spolupráce i sociální podpora při výuce na dálku

Jak na dálku podporovat učební komunitu?

V této sekci se budeme věnovat několika příbuzným tématům, která souvisejí s budováním a podporou vaší učební komunity. Při výuce online je dobré věnovat zvýšenou pozornost např. velmi potřebné aktivizaci studujících či o něco komplikovanější komunikaci. Zařazování učebních postupů stavějících na spolupráci studujících, sdíleníotevřenosti jsou v online výuce možná ještě důležitější než při kontaktní výuce, při které se studující potkávají v učebně a díky tomu si často vytvoří podpůrnou komunitu i bez vašeho přičinění. Při distanční výuce jsou ale izolovanější.

Nevíte-li jistě, jak svou učební komunitu na dálku podpořit, podívejte se na následující webináře nebo pokračujte na některou z dalších stránek, které jsme pro vás připravili.

Jak v online výuce rozvíjet komunikaci a spolupráci studujících?

Zobrazit či skrýt úvodní webinář

Upozornění: Toto video vzniklo pro účely krizové situace, avšak doporučení v něm uvedená jsou platná pro výuku online obecně. Některé informace ovšem v mezičase zastaraly –⁠ funckionality Zoomu vhodné pro skupinovou práci, o kterých se ve webináři mluví, MS Teams dnes už nabízejí také. Více zde.

 

V tomto webináři se budeme zabývat těmito hlavními body:

  • jak umožnit skupinovou práci studujících přímo v průběhu videokonferenčních hodin,
  • jak používat online diskuze jako smysluplnou studijní aktivitu,
  • jaké možnosti a výhody nabízí zapojení aktivit s prvky vzájemného hodnocení studujících,
  • jak online administrovat skupinové studentské projekty.

Doplňková videa

Záznam diskuze k tématu Záznam workshopu k tématu

Zobrazit či skrýt pokročilejší webinář

Upozornění: Toto video vzniklo pro účely krizové situace, avšak doporučení v něm uvedená jsou platná pro výuku online obecně.

 

Podívejte se na záznam z webináře se specialistkou na e-learning PhDr. Lucií Rohlíkovou, Ph.D., působící na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Seminář představuje tipy pro:

  • aktivní a efektivní zapojení studujících při videokonferenční hodině,
  • vedení online diskuze,
  • vedení sdílené práce studujících na dálku.

Více k podpoře učební komunity

     Najeďte na dlaždici kurzorem myši, otočí se.

Přístupná výuka

Téma přístupnosti ve výuce představuje samostatnou kapitolu podpory učební komunity. Kroky, které můžou přispět k větší přístupnosti vašich studijních e-materiálů, nemusejí přitom ale pomoci pouze studujícím se specifickými nároky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info