Doporučené aktivizační nástroje

Co jsou aktivizační nástroje?

Aplikace představené na této stránce vám mohou pomoci lépe řídit výukuaktivizovat i zapojit všechny studující. Proč je to důležité? Pozornost po 20 minutách soustředění klesá. Jestliže chceme, aby se studující po celou dobu výuky vysoce soustředili a my tak podpořili jejich učební proces, je dobré do hodin zařazovat aktivizační strategie.

Doporučujeme projít si nástroje níže a vybrat si ty, které vám vyhovují a odpovídají vaším záměrům či stylu výuky. Nezapomeňte: vždy je dobré si vyzkoušet, co nástroj umožňuje. Zkoušením nástroje objevíte další možnosti jeho využití. Rádi bychom ještě dodali, že výběr zde představených nástrojů zahrnuje právě takové pomůcky, které jsou i v bezplatné verzi dobře využitelné.

Aktivizační nástroje se také dobře doplňují s aktivizačními komunikačními technikami.

Přehled doporučených nástrojů


Padlet

virtuální nástěnky


Coggle

myšlenkové mapy


Classroomscreen

organizace výuky


Prezi

dynamické prezentace


Wordwall

křížovky, kvízy a další aktivity


Nearpod

interaktivní prezentace


Quizizz

ověřování znalostí v reálném čase

O nástrojích podrobněji

Bez popisku

Padlet

Přemýšlíte, jak mezi sebou propojit studující v kurzu? Můžete je poprosit, aby se ostatním krátce představili v Padletu, nástroji pro tvorbu virtuálních nástěnek. Studenti si příspěvky mohou navzájem komentovat či k nim přidávat třeba fotografie a vy tak vytvoříte neformální prostor pro seznamování a setkávání. Tento online nástroj také umožňuje zveřejňovat texty, videa, citáty či otázky, ke kterým mohou studující přidávat komentáře.

Podívat se na web nástroje

Náhled nástroje

Bez popisku

Classroomscreen

Classroomscreen je online nástroj, který vám pomůže organizovat výuku. Začít můžete tím, že studujícím nasdílíte video či obrázek, se kterým dále pracujete. Chcete obrazové zdroje využít k diskuzi, ale nedaří se vám studující aktivizovat? Nikdo nechce promluvit jako první? Nabízí se použít generátor jména pro náhodný výběr odpovídajícího. Užitečné je také měření času, kostky nebo třeba symboly pro pokyny k práci. U delších výukových bloků přijde vhod zase odpočet času, který všem připomene konec přestávky.

Více o nástroji Podívat se na web nástroje

Náhled nástroje

Bez popisku

Wordwall

Tento online nástroj nabízí celou řadu rozmanitých aktivit vhodných pro výuku. Můžete vytvořit křížovku, osmisměrku nebo kvíz. Studující mohou odpovídat na předem připravené otázky nebo rozhodovat, jestli je předložená informace pravdivá, či nikoliv. U výuky jazyků také dobře funguje například doplňování vynechaných slov do textu. Všechny aktivity mohou probíhat při společném setkání nebo jimi můžete studujícím zpestřit domácí přípravu. Nahrávání otázek nebo slov do platformy probíhá např. z dokumentu velice snadno, takže příprava na výuku vám zabere jen několik minut. Pohodlné je také dohledávání obrázků z banky k jednotlivým aktivitám.

Podívat se na web nástroje

Náhled nástroje

Bez popisku

Quizizz

Tento nástroj vám pomůže poměrně rychle ověřit, jak studenti pochopili probíranou látku. Prostředí umožňuje připravit lekci formou interaktivní prezentace, ve které studenti v reálném čase odpovídají na otázky. V průběhu vidíte, kdo jak rychle reaguje, kdo například nestíhá odpovídat, která otázka je těžší na zodpovězení. Po každé otázce se vám zobrazí statistika správných a špatných odpovědí. Nabídka umožňuje také výběr způsobu odpovídání. Můžete se rozhodnout mezi použitím otevřených otázek, výběru z možností, doplňováním vynechaných slov nebo hlasováním. Studenti mezi sebou mohou i soutěžit, kdo odpoví správně nejrychleji. Na konci aktivity se ukáže tabulka vítězů. Studenti si zde mohou sami zvolit svá uživatelská jména, takže soutěž může být anonymní. Tip: Můžete studenty vybídnout, ať si vymyslí tematickou přezdívku.

Podívat se na web nástroje

Náhled nástroje

Bez popisku

Coggle

Coggle je nástroj na tvorbu myšlenkových map. Myšlenkové mapy jsou skvělou pomůckou pro strukturalizaci, zapamatování nebo zopakování učiva. Tuto metodu můžete využít online přímo na lekci či semináři. Rozdělte studenty do skupin, ve kterých mohou spolupracovat a vytvářet vlastní myšlenkové mapy. Práci lze také zadat jako domácí přípravu, nebo součást nějakého úkolu, například jako výchozí brainstorming k projektu. Studenty můžete také vyzvat studenty, aby si vytvářeli myšlenkovou mapu při vaší přednášce. Takové zapojení jim pomůže udržet pozornost a kvalitněji vnímat prezentovanou látku.

Podívat se na web nástroje

Náhled nástroje

Bez popisku

Prezi

Prezi je online nástroj, který v základní verzi umožňuje tvorbu prezentací, jež nejsou lineární, ale jsou zajímavé tím, že v nich lze dobře naznačit vývoj, dynamiku a pohyb. Na prezentaci je možné studentům poslat odkaz, takže je snadné ji šířit, je přístupná odkudkoliv. Prezi je provázáno s Googlem a jeho nástroji, vše je intuitivní a k dostupné pohodlně na jednom místě.

Pokročilejší verze nabízí tvorbu různých designových materiálů, možnost natáčení a úpravu videa přímo do prezentace (např. můžete natočit úvodní video k tématu a seznámit tak studenty s tím, co bude obsahem vašeho výstupu).

Podívat se na web nástroje

Náhled nástroje

Bez popisku

Nearpod

Nearpod je online nástroj, v němž můžete tvořit interaktivní prezentace, do kterých lze vložit různý obsah. Pohodlně na jednom místě tak vytvoříte lekci, v níž na začátku například položíte otázku a studenti k ní formou brainstormingu zveřejňují své nápady. Tím se vám podaří aktivovat pozornost studentů hned v úvodu hodiny. Pokračovat můžete výkladem, na který navážete kvízem. Velmi intuitivně zde funguje vkládání videí či obrázků i vytváření her k procvičení dané problematiky.

Podívat se na web nástroje

Náhled nástroje

Licence k placeným verzím

Vybrali jste si některý z námi doporučovaných nástrojů a víte, že byste pro účely výuky potřebovali přístup k jeho placeným funkcím? Kontaktuje nás.

Obrátit se na Kancelář e-learningu CIT FF MU

Tablety do výuky

Chcete některý z představených nástrojů využívat a víte, že by se vám v hodině hodilo pracovat s tablety? Můžeme vám je zapůjčit. Pro vaše pohodlí jsme na ně doporučované aktivizační nástroje už nainstalovali.

Podívat se na nabídku výpůjček tabletů

Mohlo by vás dále zajímat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info