S čím vám online výuka či hybridní výuka může pomoci?

 Proč vlastně ve výuce používat moderní technologie?

Snazší organizace výuky

V e-kurzech nebo interaktivních osnovách můžou mít studující k dispozici rozpis studijních témat, instrukce ke studiu, důležité termíny i další podstatné informace na jednom místě.

E-kurzy a interaktivní osnovy umožňují také snadno nasdílet studijní materiály různého druhu nebo vybrat od studujících písemné práce.

Usnadnění a zefektivnění vaší práce

Online nástroje usnadňují řadu rutinních mechanických úkolů. Jejich pomocí můžete např. automatizovat vyhodnocování běžných testů.

Zapojení více studujících

Některých výukových aktivit se v online prostředí může zúčastnit více studujících, aniž by to pro vás znamenalo vyšší zátěž. Kupříkladu průběžné testy může díky automatickému vyhodnocování absolvovat libovolné množství studujících.

Snazší komunikace se studujícími

Pomocí online aplikací můžete při hodině např. rychle získat zpětnou vazbu od celé třídy a na základě té pak vést další diskuzi.

Díky online diskuzním fórům zase můžete vést a rozvíjet diskuzi i mimo hodinu.

Přizpůsobení výuky potřebám studujících

Pomocí technologií můžete výuku ve větší míře přizpůsobit individuálním potřebám studujících. Studující můžou procházet obsah e-kurzu či interaktivní osnovy vlastním tempem nebo můžete rozšířit škálu studijních materiálů a aktivit (texty, audiovizuální materiály, komunikativní aktivity apod.), aby více vyhovovaly studujícím s různými vzdělávacími styly.

Ušetření času v hodině

Když do online prostředí k řízenému samostudiu přesunete ty aktivity, které zde fungují, získáte v hodině více prostoru pro jiné aktivity, které více těží z vaší přítomnosti nebo spolupráce studujících. Více na stránce Převrácená třída (flipped classroom).

Zvýšení motivace studujících

Netradičními studijními materiály a aktivitami můžete svoji výuku zpestřit a snáze tak udržet pozornost studujících – tedy i zvýšit jejich motivaci.

Náhrada kontaktní výuky

Pokud z nějakého důvodu (nemoc, služební cesta apod.) nemůže nebo nechcete výuku realizovat kontaktně, můžete místo ní uspořádat videokonferenční hodinu, použít záznam přednášky (např. z předchozího semestru) nebo studujícím poskytnout jiné materiály v připraveném prostředí k řízenému samostudiu. Hodina tak nemusí buď vůbec či částečně odpadnout.

Podobně lze díky hybridní výuce zapojit do výuky i studující, kteří se jí nemůžou účastnit na místě.

Snazší spolupráce z kolegy z jiných institucí

Do online či hybridní výuky můžete snadněji zapojit také kolegy z jiných škol či dalších institucí, protože se nemusejí fyzicky přemístit za vámi. Během videokonferenční či hybridní hodiny může ke studujícím promluvit třeba odborník ze zahraničí, aniž by musel řešit náročnou cestu či výrazně přizpůsobovat svůj časový rozvrh.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info