Modelová hodina pro hybridní výuku

Základní zásady (nejen pro hybridní výuku)

  1. Na začátku přípravy na hybridní hodinu si rozmyslete, jakého cíle chcete dosáhnout.
  2. Udělejte si časový i obsahový plán lekce.
  3. Ideální je střídat různé aktivity po 20 minutách, aby se vám dařilo udržovat pozornost studentů.
  4. Vždy studentům dávejte jasné zadání – sdělte, co se bude dít, jak se bude pracovat, na jaké platformě.

  Úvod lekce – icebreakers  

Na úvod hodiny je dobré zařadit aktivitu, která může sloužit například k zopakování toho, co si studenti měli připravit či nastudovat, nebo k návratu k tématu z předcházející hodiny. Také se může jednat o aktivitu, která má studenty uvolnit a připravit na další program.

Myslet na studenty, kteří se hodiny účastní distančně, je důležité, protože jedině tak se vám podaří zajistit, aby se nestali pouze pasivními posluchači a kurz byl přínosným i pro ně. Z nástrojů a materiálů online mohou bez problému čerpat i studenti, kteří jsou na lekci přítomni prezenčně. Pro úvodní aktivitu doporučujeme tedy vybrat adekvátní online nástroj a aktivitu v něm připravit.

Nástroje vhodné pro...

seznamovací aktivity, prostor pro sdílení, brainstorming

Padlet WordArt Classroomscreen

kvízy

Kahoot! Quizizz Mentimeter wheeldecide.com

  Průběh lekce

K výkladu doporučujeme využít prezentační nástroje, které myslí na interakci za vás. Nabízejí celou řadu funkcí, díky kterým můžete studenty více zapojit, a tak jim pomoci udržet pozornost.

Nástroje vhodné pro...

řízený průběh lekce či různorodé aktivity (vše máte na jednom místě)

Prezi Nearpod Pear Deck learningapps.org

poskytnutí okamžité zpětné vazby během práce studentů

Classkick

poskytnutí prostoru pro skupinovou práci

whiteboard.fi

  Závěr hodiny  

Na závěr lekce je dobré látku shrnout, zopakovat klíčové informace. Doporučujeme také ověřit, jak studenti vnímali danou hodinu, co si z ní odnesli, jak se jim pracovalo a v čem vidí silná i slabá místa. 

Nástroje vhodné pro...

závěrečné zopakování

Mentimeter WordArt Socrative

Mohlo by vás dále zajímat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info