Vzájemné hodnocení studujících
(peer assessment)

Co je vzájemné hodnocení studujících?

Vzájemné hodnocení studujících začíná odevzdáváním vypracovaných úkolů, na které navazuje další aktivita studující jsou zapojeni i do procesu hodnocení odevzdaných prací. Můžou tedy získat známku či body jak za odevzdanou práci, tak za  své hodnocení.

Tento typ aktivity prověřuje i cvičí kritické myšlení studujících, konkrétně to, do jaké míry jsou schopni objektivně pohlížet na cizí práci a vytvářet konstruktivní kritiku. Zároveň jej můžete chápat jako součást formativního hodnocení.

Dobré je ovšem vzít v potaz, že kromě písemných prací je pak potřeba opravit i posudky studujících.

Chcete-li zjistit více o metodě samotné, podívejte se na náš úvodní webinář ke zkoušení a hodnocení.

Podívat se na webinář

Jaký nástroj použít?

Bez popisku

Vzájemné hodnocení v IS MU

V IS MU můžete tento způsob hodnocení prací využít prostřednictvím předmětové aplikace Vzájemné hodnocení, která je navázána na konkrétní předmět či předměty. Hodnocení najdou studující jak v aplikaci Vzájemné hodnocení, tak v poznámkových blocích. Propis s poznámkovým blokem však musíte npařed nastavit.

Užitečné odkazy

Bez popisku

Workshop v ELFu

Vzájemné hodnocení studujících umožňuje v ELFu modul Workshop, který se podobá modulu Úkol, jelikož studující v něm také můžou odevzdávat eseje či jiné práce. Oproti Úkolu však Workshop nabízí také zapojení studentů do procesu hodnocení odevzdaných prací.

Co Workshop v ELFu umožňuje?

Například:

  • odevzdávat libovolný digitální obsah – textový dokument, obrázek, tabulkový soubor aj.,

  • nastavit termíny pro začátek i konec odevzdávání,

  • dát studentům návod na hodnocení prací pomocí sekce Ukázky prací,

 

  • přidělovat práce k hodnocení ručně i náhodně,

  • zvolit různé strategie hodnocení, na základě nichž studující získá známku za odevzdanou práci i hodnocení,

  • odhadnout trendy v hodnoceních a omezit dopad vybočujících hodnocení.

Užitečné odkazy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info