Doporučené nástroje na kvízy
a rychlou zpětnou vazbu

Přehled doporučených nástrojů


KvIS MU

aplikace v IS MU na principu Kahootu apod.


Socrative

přehledná okamžitá zpětná vazba


Mentimeter

kvízy a další aktivity


Slido

kvízy a další aktivity


Edpuzzle

videa s kvízy


Flippity

kvízy, flash cards a mnoho dalšího

O nástrojích podrobněji

Bez popisku

KvIS

Jedná se o rozšíření dostupné v IS MU, které spojuje vlastnosti několika komerčních aplikací (Kahoot, Quizlet atd.). KvIS můžete použít na sběr zpětné vazby nebo testování přímo ve výuce. Otázky si připravíte předem, v hodině je promítnete studujícím a ti odpovídají na zařízení, které mají k dispozici (počítač, mobil, tablet).

Výhodou je, že u KvIS nemusíte řešit GDPR, jelikož se jedná o součást univerzitního online prostředí. Také je napojen na záznamník učitele a poznámkový blok v IS MU, kam se výsledky z kvízů můžou propisovat. Nevýhodou aplikace zatím je, že neumí zobrazit i průběžné hodnocení a nedá se v ní vrátit k předchozí otázce.

Více o nástroji

Náhled nástroje

Bez popisku

Socrative

Socrative je prostředí, které umožňuje interakci se studujícími pomocí kvízu ve virtuální třídě a ihned vám zobrazí názorný přehled jejich odpovědí. Vyučujícímu se ukáže vyhodnocení odpovědí v podobě tabulky se statistickými údaji, např. počet správných odpovědí u jednotlivých otázek, což může velice dobře posloužit k odhalení neporozumění nějakému bodu či tématu.

Jedná se o nástroj, ke kterému nabízíme licenci, což vám umožní použít toto prostředí třeba ve výuce pro velké skupiny (do 150 uživatelů).

Podívat se na web nástroje

Náhled nástroje

Bez popisku

Mentimeter

Mentimetr je aplikace, pomocí které můžete získat okamžitou anonymní zpětnou vazbu. Prostředí nabízí několik typů otázek. Nejčastěji asi použijete volbu otevřené odpovědi (open ended), když budete chtít získat zpětnou vazbu. Pro rychlé testování doporučujeme výběr z několika variant (multiple choice). Slovní mraky (word clouds) se hodí pro brainstorming.

Nástroj má licenční omezení – bez zakoupení licence vám neumožní využít více slidů v jedné prezentaci. I přesto je nástroj ve výuce dobře využitelný.

Podívat se na web nástroje

Náhled nástroje

Bez popisku

Slido

Tento nástroj je založený na podobném principu jako Mentimeter. V bezplatné verzi narazíte na omezení co do počtu uživatelů (100 participujících).

Chcete-li inspiraci, co lze s nástrojem dělat, můžete se podívat do předpřipravených šablon, kde najdete tipy na aktivity na začátek lekce.

Podívat se na web nástroje

Náhled nástroje

Bez popisku

Edpuzzle

Pokud při výuce rádi používáte videa, na která byste chtěli navázat kvízové otázky, doporučujeme Edpuzzle. Tento jednoduchý nástroj umožňuje nahrát do aplikace vlastní video nebo vyhledat video na YouTube. A když je video třeba příliš dlouhé, můžete ho zde velmi jednoduše sestříhat. Také můžete přímo do něj vložit kvízové otázky (na výběr máte možnost výběru z více variant, otevřené odpovědi nebo poznámky). K videu lze připojit i vlastní hlasový komentář.

Podívat se na web nástroje

Náhled nástroje

Bez popisku

Flippity

Pokud máte účet Google, můžete se vám hodit i nástroj Flippity, ve kterém se dá vytvořit různé interaktivní procvičovací materiály. Ovládání nástroje je velice snadné a intuitivní. Vyberete si jednu ze šablon a pouze do ní doplníte vlastní informace, se kterými chcete pracovat, a aktivitu jednoduše nasdílíte pomocí odkazu, kamkoliv potřebujete.

Podívat se na web nástroje

Náhled nástroje

Licence k placeným verzím

Vybrali jste si některý z námi doporučovaných nástrojů a víte, že byste pro účely výuky potřebovali přístup k jeho placeným funkcím? Kontaktuje nás.

Obrátit se na Kancelář e-learningu CIT FF MU

Tablety do výuky

Chcete některý z představených nástrojů využívat a víte, že by se vám v hodině hodilo pracovat s tablety? Můžeme vám je zapůjčit. Pro vaše pohodlí jsme na ně doporučované aktivizační nástroje už nainstalovali.

Podívat se na nabídku výpůjček tabletů

Mohlo by vás dále zajímat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info