Začínáte učit na FF MU a zvažujete...

zda a jak do své výuky zapojit technologie?

Tato stránka vám pomůže zorientovat se v možnostech, které se vám na FF MU nabízejí, a rozhodnout, co se vám hodí.

Jaké máte cíle?

Promyslete, čeho chcete zapojením technologií ve svém předmětu či předmětech dosáhnout. Chcete si usnadnit sdílení studijních materiálů nebo předejít rutinnímu opravování testů? Nemůžete být fyzicky přítomni na fakultě, ale potřebujete odučit hodinu? Nebo chcete technologiemi podpořit a posílit komunikaci studujících?

Jak a kdy chcete technologie zapojovat?

Během kontaktní výuky

Při kontaktní výuce v učebně můžete využívat řadu aplikací, které se hodí např. k získání rychlé zpětné vazby od studujících, rozproudění diskuze nebo jako zpestření, kterým oživíte pozornost studujících.

S aplikacemi mohou studenti pracovat na vlastních mobilních telefonech či tabletech. Stejně tak ale máte možnost půjčit si do hodiny několik tabletůKanceláře e-learningu CIT FF MU.

Podívat se na nabídku tabletů k vypůjčení

Jako doplněk a rozšíření kontaktní výuky

V rámci tzv. blended learningu se do online prostředí přesunuje část výukových aktivit, zatímco zbytek aktivit probíhá dále tradičně jako součást kontaktní výuky. V online podobě můžete realizovat ty části výuky, při nichž není nutná přítomnost vyučujících (čtení studijních materiálů, vyplňování průběžných testů apod.). V kontaktních lekcích tak získáte více času pro aktivity, které vyžadují vaši interakci se studujícími (např. diskuze).

Pro smíšenou výuku doporučujeme e-kurzy v ELFu nebo interaktivní osnovy v IS MU, popř. třídy v aplikaci Microsoft Teams.

Podívat se na podrobnější informace k řízení samostudia

Při výuce vedené kompletně online

Výuku můžete i zcela přesunout do online prostředí. Na FF MU funguje několik předmětů, které probíhají výhradně na dálku a v různé míře pracují se seberegulovaným učením, kdy studující sami zadaných instrukcí procházejí obsahem kurzu. Podobně jako u smíšené výuky doporučujeme pro tyto účely zejména e-kurzy v ELFu nebo interaktivní osnovy v IS MU.

Podívat se na podrobnější informace k řízení samostudia

Při hybridní výuce

V rámci tzv. hybridní výuky můžete do běžné kontaktní hodiny zapojit i účastníky, kteří se připojují na dálku online. Běžným řešením je videokonferenční událost, kterou vyučující spustí ve třídě a do které se distanční účastníci připojí.

Při hybridní výuce doporučujeme využívat především videokonferenční aplikaci Microsoft Teams v kombinaci s technickým vybavením učeben. Pro lepší zapojení všech účastníků pak využívejte aplikace a postupy doporučované pro kontaktní výuku výše.

Podívat se na podrobnější informace k hybridní výuce

Jak k systémům získám přístup?

Pokud vyučujete na FF MU, máte již k univerzitním či fakultním prostředím jako ELF, IS MU nebo Microsoft Teams přístup. Stačí přejít na stránku dané služby a přihlásit se.

Pro přihlášení do většiny služeb využijete svoje univerzitní číslo (UČO)primární heslo. Výjimku představují:

  1. aplikace ze sady Office 365 (MS Teams, Outlook ad.), u kterých je potřeba do přihlašovacího formuláře zadat uživatelské jméno ve tvaru UČO@muni.cz,
  2. knihovna médií Medial, do které se přihlásíte pomocí svého UČO a sekundárního hesla.

Kde najdu další informace?

Tento web je základním zdrojem informací o možnostech zapojení technologií do výuky na FF MU. Běžně ale bude narážet i na další zdroje.

Specifičtější informace ke konkrétním službám a nástrojům najdete v katalogu služeb IT MUNI. Katalog soustřeďuje na jednom místě celouniverzitní informace o službách souvisejících s informačními technologiemi. I z tohoto webu na něj proto často odkazujeme.

Vedle obecného popisu bude narážet i na podrobné návody pro jednotlivé služby. Ty zpravidla udržují a zveřejňují správci dané služby, nacházet se proto můžou na různých místech. Odkazy na návody ale vždy najdete buď na tomto webu, nebo v popisu služby v katalogu služeb IT MUNI.

A kam se mám obracet, potřebuju-li s něčím pomoct?

Pomoc se zapojováním technologií do výuky poskytuje na FF MU primárně Kancelář e-learningu při Centru informačních technologií FF MU. S interaktivními osnovami a dalšími výukovými aplikacemi v rámci IS MU vám pak poradí tým e-techniků. Podrobnější informace a kontakty najdete zde.

Mohlo by vás dále zajímat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info