První kroky nového vyučujícího na FF MU

Začínáte učit na FF MU a zvažujete...

zda a jak do své výuky zapojit technologie?

Tato stránka vám pomůže zorientovat se v možnostech, které se vám na FF MU nabízejí, a rozhodnout, co se vám hodí.

Jaké máte cíle?

Promyslete, čeho chcete zapojením technologií ve svém předmětu či předmětech dosáhnout.

Jak a kdy chcete technologie zapojovat?

Během kontaktní výuky

Při kontaktní výuce v učebně můžete využívat řadu aplikací, které se hodí např. k získání rychlé zpětné vazby od studujících, rozproudění diskuze nebo jako zpestření, kterým oživíte pozornost studujících.

S aplikacemi mohou studenti pracovat na vlastních mobilních telefonech či tabletech. Stejně tak ale máte možnost půjčit si do hodiny několik tabletůKanceláře e-learningu CIT FF MU.

Podívat se na nabídku tabletů k vypůjčení

Jako doplněk a rozšíření kontaktní výuky

V rámci tzv. blended learningu se do online prostředí přesunuje část výukových aktivit, zatímco zbytek aktivit probíhá dále tradičně jako součást kontaktní výuky. V online podobě můžete realizovat ty části výuky, při nichž není nutná přítomnost vyučujících (čtení studijních materiálů, vyplňování průběžných testů apod.). V kontaktních lekcích tak získáte více času pro aktivity, které vyžadují vaši interakci se studujícími (např. diskuze).

Pro smíšenou výuku doporučujeme e-kurzy v ELFu nebo interaktivní osnovy v IS MU, popř. třídy v aplikaci Microsoft Teams.

Podívat se na podrobnější informace k řízení samostudia

Při výuce vedené kompletně online

Výuku můžete i zcela přesunout do online prostředí. Na FF MU funguje několik předmětů, které probíhají výhradně na dálku a v různé míře pracují se seberegulovaným učením, kdy studující sami zadaných instrukcí procházejí obsahem kurzu. Podobně jako u smíšené výuky doporučujeme pro tyto účely zejména e-kurzy v ELFu nebo interaktivní osnovy v IS MU.

Podívat se na podrobnější informace k řízení samostudia

Při hybridní výuce

V rámci tzv. hybridní výuky můžete do běžné kontaktní hodiny zapojit i účastníky, kteří se připojují na dálku online. Běžným řešením je videokonferenční událost, kterou vyučující spustí ve třídě a do které se distanční účastníci připojí.

Při hybridní výuce doporučujeme využívat především videokonferenční aplikaci Microsoft Teams v kombinaci s technickým vybavením učeben. Pro lepší zapojení všech účastníků pak využívejte aplikace a postupy doporučované pro kontaktní výuku výše.

Podívat se na podrobnější informace k hybridní výuce

Jak k systémům používaným na FF MU získám přístup?

Pokud vyučujete na FF MU, máte již k univerzitním či fakultním prostředím jako ELF, IS MU nebo Microsoft Teams přístup. Stačí přejít na stránku dané služby a přihlásit se.

Pro přihlášení do většiny služeb využijete svoje univerzitní číslo (UČO)primární heslo. Výjimku představují:

  1. aplikace ze sady Office 365 (MS Teams, Outlook ad.), u kterých je potřeba do přihlašovacího formuláře zadat uživatelské jméno ve tvaru UČO@muni.cz,
  2. knihovna médií Medial, do které se přihlásíte pomocí svého UČO a sekundárního hesla.

Kde najdu další informace?

Tento web je základním zdrojem informací o možnostech zapojení technologií do výuky na FF MU. Běžně ale budete narážet i na další zdroje.

Katalog služeb IT MUNI

Specifičtější informace ke konkrétním službám a nástrojům najdete v katalogu služeb IT MUNI. Katalog soustřeďuje na jednom místě celouniverzitní informace o službách souvisejících s informačními technologiemi. I z tohoto webu na něj proto často odkazujeme.

Vedle obecného popisu bude narážet i na podrobné návody pro jednotlivé služby. Ty zpravidla udržují a zveřejňují správci dané služby, nacházet se proto můžou na různých místech. Odkazy na návody ale vždy najdete buď na tomto webu, nebo v popisu služby v katalogu služeb IT MUNI.

A kam se mám obracet, potřebuju-li se poradit?

Pomoc se zapojováním technologií do výuky poskytuje na FF MU primárně Kancelář e-learningu při Centru informačních technologií FF MU. S interaktivními osnovami a dalšími výukovými aplikacemi v rámci IS MU vám pak poradí tým e-techniků. Podrobnější informace a kontakty najdete zde.

Mohlo by vás dále zajímat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info