Hybridní výuka jako doplněk prezenční výuky

Kdy hybridně doplnit prezenční výuku?

V tomto případě představuje hybridní výuka alternativu, jak zprostředkovat výuku studujícím, kteří se jí z různých důvodů (nemoc, úraz, aktuální životní situace apod.) nemohou fyzicky účastnit. Realizovat takto chápanou hybridní výuku lze dvěma způsoby:

Výuka bez interakce online

Výuka probíhá „běžným“ způsobem, ale je buď streamována v předem domluveném čase na internetu, kde ji někteří studující sledují z domu, nebo ji nahráváte a její záznam poté uložíte do studijních materiálů předmětu či do úložiště. V takovém případě jej studující mají k dispozici ke zhlédnutí v čase, který jim vyhovuje.

  Doporučení pro vyučující

 1. Seznamte se předem s technikou v učebně, v níž výuka probíhá, a případně se neváhejte obrátit na kolegy z Kanceláře e-learningu CIT FF MU a požádat o krátkou technickou instruktáž.

 2. Zvolte platformu pro komunikaci a nahrajte v ní krátký zkušební záznam sebe sama. Zjistíte tak, jak lépe pracovat se zvukem a jak vypadá obraz z kamery.

 3. Studujícím sdělte:
  • že výuka bude nahrávaná,
  • kde budou nahrávky uloženy a jak dlouho,
  • jaké procento výuky mohou případně strávit připojení online apod. Podmínky pro ukončení předmětu musí být bez ohledu na způsob účasti ve výuce pro všechny studující stejné.

 4. Nahrávku výuky umístěte do příslušného úložiště. Předtím ji můžete upravit (zkrátit, sestříhat, udělat několik kratších videí – sledovat 90 minut přednášky obvykle snižuje pozornost a motivaci studujících).

Domluvit si instruktáž

 

 

 

Tip! Pokud jste nahrávku výuky pořídili v učebně zařízením pro automatizovaný záznam, k úpravě videa můžete využít funkce přímo ve fakultní knihovně médií Medial, kde je video uloženo.

Doporučovaná technická řešení

  Stream výuky

Vyučující se s částí studentů potká v učebně, ostatní studující sledují v reálném čase živý přenos setkání po internetu.

Jak na to?

Učebny, které jsou na FF vybaveny zařízeními pro automatizovaný záznam výuky, ji umožňují zároveň i streamovat na internet. Služba existuje ve dvou variantách:

 1. Stream v Medialu

  Umožňuje vysílat stream z učebny ve fakultní knihovně médií Medial. Stream nastavují pracovníci Kanceláře e-learningu CIT FF na předem stanovený čas. Požadavek na stream můžete posílat s alespoň dvoudenním předstihem pomocí požadavkového formuláře na stránce služby. Do požadavku uveďte, od kdy do kdy má být stream vysílán a ze které učebny.

 2. Stream na platformy třetích stran

  Umožňuje vysílat stream z učebny na Youtube, Facebook a další populární streamovací platformy. Stream si spouští vyučující sám přímo na počítači v učebně pomocí programu OBS Studio. Ten je již do značné míry přednastavený, je však nutné jej propojit s kanálem na zvolené platformě.

  TIP: Nechcete-li používat pro stream svůj soukromý účet, můžete použít univerzitní účet Google (jak účet aktivovat?). Počítejte ale s tím, že účet je nutné předem autorizovat (proces autorizace trvá jeden den).

U obou variant streamu je třeba:

  • rozeslat studentům odkaz, na kterém budou moci stream sledovat,
  • v učebně před časem spuštění streamu ověřit, že technika v katedře je zapnutá,
  • při přednášce zapnout a použít klopový, náhlavní či ruční mikrofon, aby měl stream dostatečně kvalitní zvuk (pokyny najdete v tištěném návodu v učebně).

Srovnání variant streamování

Stream v Medialu Stream pomocí OBS
nastavuje technická podpora FF nastavuje vyučující sám
nastaven na konkrétní čas spouští vyučující přímo v učebně
vysílán v Medialu lze vysílat na Youtube, Facebook apod.
dostupný všem studentům lze nastavit jako privátní
záznam je třeba pořídit separátně stream se může ukládat pro pozdější zhlédnutí

Podrobnější informace najdete na stránce služby v katalogu IT MUNI.

TIP: Pokud chcete studenty v průběhu přednášky aktivizovat a zároveň ověřit, zda poslouchají výklad, můžete si připravit malou anketu v některé z aplikací umožňujících rychlý sběr zpětné vazby (např. MS Forms, Slido, Poll Everywhere či Socrative). Anketu studentům v průběhu přednášky nasdílíte vložením odkazu do chatu videokonferenční aplikace.

  Automatizovaný záznam výuky pořízený v multimediální učebně

V řadě učeben na FF MU můžete snadno pořídit záznam výuky či jiné akce probíhající v těchto prostorách. Událost lze zaznamenat pomocí zařízení pro automatizovaný záznam a video poté můžete poskytnout studujícím ke zhlédnutí.

Jak na to?

Záznam se spouští i zastaví stisknutím tlačítka Záznam/Record na ovládacím panelu a obsahuje jak obraz z kamery v učebně, tak obraz promítaný na plátno. Při nahrávání přednášky doporučujeme použít některý z přídavných mikrofonů.

Návody a doporučení

Ve videu se dozvíte:

 • jak pracovat s mikrofony a jaké druhy jsou v učebnách k dispozici,
 • jak zkontrolovat, že je zařízení pro záznam aktivní,
 • jak natáčení zapnout/vypnout a kde záznam po dotočení najdete.

TIP: Pokud chcete studující motivovat, aby přednášky sledovali průběžně, navažte na každou z nich krátkým testem, který znalost přednášky ověří. Test by neměl být příliš dlouhý ani obtížný. Pro systematickou práci je také dobré určit datum, ke kterému musejí úkol splnit.

Výuka s menší mírou interakce online

Výuka probíhá „běžným“ způsobem a určena je primárně studujícím přítomným v učebně, avšak zároveň v domluveném čase realizujete i živý přenos online a distanční účastníci mohou v průběhu hodiny či na jejím konci klást otázky či získat zpětnou vazbu, např. prostřednictvím diskuzního chatu. Výuku lze nahrávat a uložit, aby záznam z ní zůstal studujícím přístupný i nadále.

  Doporučení pro vyučující

 1. Výuku si připravte stejně jako „běžnou“ prezenční výuku, počítejte ale s určitým časem navíc pro diskuzi se studujícími připojenými online.

 2. Seznamte se předem s technikou v učebně, v níž výuka probíhá, a případně se neváhejte obrátit na kolegy z Kanceláře e-learningu CIT FF MU a požádat o krátkou technickou instruktáž.

 3. Zvolte platformu pro komunikaci a nahrajte si v ní krátký zkušební záznam sebe sama. Zjistíte tak, jak lépe pracovat se zvukem a jak vypadá obraz z kamery.

 4. Sdělte studentům:
  • že výuka bude nahrávaná,
  • kde budou nahrávky uloženy a jak dlouho,
  • jakým způsobem s vámi mohou průběhu výuky komunikovat, pokud budou připojení online,
  • jaké procento výuky mohou případně strávit připojení online apod. Podmínky pro ukončení předmětu musí být bez ohledu na způsob účasti ve výuce pro všechny studující stejné.

 5. Při výuce vždy poskytněte prostor pro dotazy či připomínky studujících přítomných online (v průběhu a/nebo na konci). Ty mohou být položeny buď přímo, nebo prostřednictvím písemné zprávy.

 6. Nahrávku výuky umístěte do příslušného úložiště. Předtím ji můžete upravit (zkrátit, sestříhat, udělat několik kratších videí – sledovat 90 minut přednášky obvykle snižuje pozornost a motivaci studujících).

Domluvit si instruktáž

Tip! Někoho ze studentů přítomných při výuce můžete poprosit, aby vás upozorňoval, že se někdo v online prostředí hlásí o slovo.

Tip! Pokud jste nahrávku výuky pořídili v učebně zařízením pro automatizovaný záznam, k úpravě videa můžete využít funkce přímo ve fakultní knihovně médií Medial, kde je video uloženo.

Doporučované technické řešení

  Hybridní výuka s videokonferencí v Microsoft Teams

Část studentů se účastní prezenční výuky přímo v učebně, zbylí studenti se připojují na dálku pomocí videokonferenční aplikace. Na rozdíl od pouhého streamu výuky je zde do jisté míry zachována možnost komunikovat i se studenty, kteří se zapojují na dálku. Výuku však může být nutné  přizpůsobit specifickým potřebám a omezením jak prezenční, tak distanční výuky, což může zvýšit organizační, didaktickou i technickou náročnost realizace tohoto scénáře.

Jak na to?

Pro připojení k videokonferenci použijte počítač na katedře, ke kterému je připojena externí kamera a bezdrátový mikrofon. Externí kamera (buď záznamová kamera na zdi, nebo webkamera na stojánku) snímá přední část učebny, bezdrátový mikrofon vám pak umožní volný pohyb po učebně.

Podrobnější informace o vybavení konkretních místností najdete např. v katalogu učeben.

Postup připojení

1

Pokud učebnu nemáte rozvrhovanou, rezervujte ji pomocí aplikace Rezervace místnosti v ISu.

2

Zapněte projektor a počítač. Přihlaste se pomocí svého čísla UČO a sekundárního hesla.

3

Spusťte videokonferenční aplikaci a nastavte kameru a zvuková zařízení. Zařízení se liší podle vybavení učebny, přímo na místě můžete postupovat podle tištěného návodu umístěného na katedře.

Učebny vybavené zařízením pro záznam
 • kamera: RADA Bridge,
 • mikrofon: Rozhraní Digital Audio (RADA Bridge),
 • reproduktor: ExtronScalerD.

Bez popisku
Učebny vybavené externí kamerou na stojánku
 • kamera: HD Pro Webcam C920,
 • mikrofon: Mikrofon (USB Advanced Audio Device),
 • reproduktor: Reproduktory (Realtek High Definition).

Bez popisku

4

Zapněte a připravte si externí mikrofon. Mikrofony jsou uložené ve skříňce v katedře. Umístění tlačítka pro zapnutí se u jednotlivých typů mikrofonu liší – postupujte tedy podle tištěného návodu na katedře.

Pozor: Po skončení výuky mikrofon znovu vraťte do nabíjecí stanice.

5

Zahajte hovor ve videokonferenční aplikaci. Doporučovaným nástrojem na FF je aplikace MS Teams, které jsou již na počítačích nainstalované. Pokud potřebujete použít aplikaci Zoom, můžete ji na počítače v učebnách instalovat sami, správcovský přístup není zapotřebí.


Na co při výuce nezapomenout?

Pokud při výuce promítáte studijní materiály či prezentaci, je třeba využít funkci sdílení plochy, aby byl obsah dobře viditelný i pro studenty ve videokonferenci.

Studenti, kteří se připojují online, jsou při správném nastavení zařízení slyšet z reproduktorů v učebně, sami ale slyší pouze zvuk snímaný externím mikrofonem. Pokud se tedy do diskuze zapojují i studenti v učebně, je třeba si mikrofon předávat nebo jejich slova tlumočit online skupině. V některých učebnách je pak možné používat dva mikrofony naráz - tuto informaci najdete v popisku učebny v katalogu učeben v sekci věnované mikrofonům.

Podpora CIT

Postup doporučujeme s dostatečným časovým předstihem vyzkoušet přímo na místě. V případě technických obtíží volejte servisní linku na čísle [54949] 1542.

Doporučení pro hybridní výuku – doplňková infografika

Mohlo by vás dále zajímat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info