Co je převrácená třída neboli flipped classroom?

Popisy metody převrácené třídy bývají často doplněné podtitulem Doma teorie, ve škole praxe. Jedná se o kombinaci asynchronní a synchronní výuky, která se vyznačuje tím, že studium začíná u studujícího doma. Převrácená třída se používá také při kontaktní výuce, ale lze ji pohodlně realizovat i při výuce online.

  Znaky převrácené třídy

  • Studující získávají potřebný teoretický základ z kvalitních studijních materiálů, které studují doma ještě před hodinou.
  • Nejčastěji se jedná o výuková videa, která natočí vyučující a doprovází je sada otázek či úkolů, přičemž obojí bývá umístěno v e-learningovém kurzu.
  • Poté, co studující samostatně načerpají potřebné teoretické základy, sejdou se s vyučujícím na videokonferenční hodině, kde dochází k upevňování učiva prostřednictvím jeho aplikace v různých situacích v učebních úlohách, v diskuzi atd​​.
Výhody převrácené třídy
  • V rámci výuky vedené formou převrácené třídy mají studující větší odpovědnost za vlastní studium. Vyučující se stává jejich průvodcem. Učení je díky této dynamice mnohem efektivnější, studující mívají větší motivaci, učivo lépe chápou a snáze si jej zapamatují.
Nevýhody převrácené třídy

Pro který typ výuky je převrácená třída vhodná?

Především pro praktická cvičení, ve kterých je nutné, aby studující dokázali aplikovat probírané učivo v praktických situacích.

Více o převrácené třídě

Prezentace ke stažení (PDF)

Praktické tipy aneb na co je při převrácené třídě dobré myslet

Pozor na neúměrné zatížení studujících

V případě výuky formou převrácené třídy je skutečně nezbytné zohlednit, kolik kreditů mají studující absolvováním předmětu získat a z toho adekvátně odvodit, kolik času mají domácím studiem trávit. Studující by neměli být předmětem vytížení neúměrně.

Pozor na propojení teorie a praxe

Je nutné vhodně rozdělit učivo do bloků tak, aby na teoretické části navazovaly části praktické. V řadě případů je potřeba restrukturalizace učiva a také jeho redukce.

Raději krátká výuková videa než dlouhá

Pro převrácenou třídu je typické vytváření vlastních výukových videí, ve kterých vyučující prezentuje základní teorii určenou k samostudiu. V této souvislosti je dobré vzít v potaz, že krátká videa shrnující podstatné bývají efektivnější než 90 minutý záznam přednášky.

Jak koncipovat lekci

S převrácenou třídou se často pojí otázka, jak motivovat studující k tomu, aby se doma teoreticky připravovali na lekce, ve kterých mají vědomosti uplatnit prakticky. Odpovědi se nesou v duchu myšlenky, že se jedná o odpovědnost studujících, nikoli vyučujících. Zároveň je ale dobré počítat s tím, že ne vždy se na každou lekci plně připraví všichni studující, a koncipovat lekce tak, aby se jich mohli účastnit i ti, kdo z různých důvodů nezvládli doma nastudovat všechnu potřebnou teorii (nedoporučuje se však zahájit lekci přednáškou).

Workshopy CERPEK

Centrum rozvoje kompetencí pravidelně pořádá workshopy pro pedagogy, popř. i další pracovníky či studující na MU. Sledujte kalendář akcí či odebírejte newsletter Centra, abyste se dozvěděli o užitečných událostech. V souvislosti s tématem této stránky bychom vás rádi upozornili zejména na workshop níže.

22. 4. 2023

Fenomén Flipped Classroom a jeho aplikace do výuky

Podoba univerzitní výuky se neustále vyvíjí, a především v posledních semestrech se na základě vnějších okolností proměňuje skutečně velmi dynamicky. Zkušenosti, které jsme v posledních semestrech získali, nás mohou vystavovat o něco častějšímu přemýšlení nad otázkou: jak vyučovat v příštích semestrech? anebo také: jak motivovat studenty k (samo)studiu? Jednou z možností je inovativní a do značné míry univerzálně využitelný způsob výuky zvaný flipped classroom. V rámci workshopu budeme společně odhalovat kouzlo tohoto způsobu výuky, sdílet příklady dobré praxe a vaše zkušenosti a také hledat odpovědi na otázky, se kterými na workshop přijdete. Tím otevřeme prostor pro designování vaší vlastní výuky, na kterou lze nahlédnout i jinou optikou, než bývá obvyklé.

Přihlásit se

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info