Jak na dobrý e-kurz

Shrnutí (TL;DR)

  • Dobrý e-kurz neslouží pouze k poskytnutí zdrojů informací. Sleduje výukové cíle rozmyšlené předem a nabízí návazné aktivity, které vaše výukové cíle podporují.
  • Vizuální stránka e-kurzu, druhy aktivit i způsob hodnocení hrají nemalou roli. Snažte se je volit tak, aby mj. vytvářely vizuálně i organizačně přehledné prostředí. Podpoříte tak studijní úspěšnost.
  • V e-kurzu můžete také vyprávět příběh.
  • Kurz je dobré nechat před spuštěním otestovat kolegou, po spuštění sbírat zpětnou vazbu a dál kurz rozvíjet.

Čím se dobrý e-kurz vyznačuje?

Dobrý e-kurz nevytvoříte na koleni přes noc. V ideálním případě jde o proces, který začíná ještě předtím, než se pustíte do tvorby studijních materiálů v prostředí pro řízené samostudium. A spuštěním e-kurzu nekončí, ale přechází do další fáze vývoje či rozvoje. Nejlépe do vývoje e-kurzu zapojte i další osoby.

Co si rozmyslet předem: K čemu má můj nový e-kurz sloužit?

Cílová skupina

Zamyslete se nad svou cílovou skupinou. Položte si následující otázky a odpovězte si na ně:

  1. Kolik studujících v e-kurzu bude?
  2. Jaké mají výchozí znalosti?
  3. Budou v kurzu nějací studující se specifickými nároky? Dobré je opřít se o zásady tzv. Universal Design, protože tak můžete odstranit řadu překážek nejen pro studující se specifickými nároky. A potřebujete-li zkonzultovat, jestli váš kurz bude studujícím se specifickými nároky vyhovovat, obraťte se na Středisko Teiresiás.

Výukové cíle

Zamyslete se nad svými výukovými cíli. Odpovězte si na otázku, co by měl studující po průchodu kurzem umět a zvládat.

Metody

Popřemýšlejte, jak dosáhnete zvolených cílů. Teorii je vhodné demonstrovat pomocí příkladů z praxe (příkladové studie) či můžete zahrnout do lekcí aktivity, při kterých studenti musejí teoretické znalosti aplikovat. A připomeňme, že ani v online prostoru nejsme sami: vytvářejte možnosti pro spolupráci studujících. Nezapomínejte také na volbu metody hodnocení. Dávejte studujícím průběžnou zpětnou vazbu na to, jak zvládli zadaný úkol a jak v procesu učení pokročili.

Na základě této první úvahy můžete přistoupit k výběru vhodného prostředí.

Jestliže si chcete práci zjednodušit, zvolte si pro více svých kurzů jedno prostředí (všechny kurzy v IS MU, nebo všechny kurzy v ELFu apod.).

Pokud jste se rozhodli pro prostředí, které fakulta nepodporuje ani univerzita nepodporuje, dbejte na to, že jde o bezpečné prostředí, ve kterém studující vědí, co se od nich očekává a jestli v něm pracují správně.

Jak postupovat

Při tvorbě e-kurzu musíte stále mít na paměti výukové cíle, které jste si v předmětu vytyčili, a kriticky promýšlet vhodnost zvolených metod. Postupujte následovně:

Sestavte si podklady

Shromážděte všechny materiály, které v kurzu chcete použít (audionahrávky, videa, obrázky, texty, poznámky, ...) a zamyslete se, jestli vám nějaké podklady chybí. Zveřejňujete-li cizí zdroje informací či materiály, nezapomeňte na autorský zákon.

Prioritizujte témata

Myslete na to, že nikdy nemůžete studujícím předat vše. Přehlcení je nežádoucí. Sepište si témata, která byste v kurzu chtěli mít, očíslujte je podle priority a ponechte si jen ta opravdu klíčová.

Promyslete vizuální stránku e-kurzu, druhy aktivit i způsob hodnocení

Začněte vytvářet kurz. Popřemýšlejte nad vizuální stránkou (pro tvorbu infografiky či pracovních listů můžete využít např. online nástroj Canva), interakcí i průběžným a závěrečným hodnocením. Doporučujeme zvážit používání formativního hodnocení.

Udělejte ze zdrojů informací studijní materiály

Kvalitní e-learningový kurz se neskládá jen ze zdrojů informací. Zdroje je nutné upravit či doplnit. Studující by měli přesně vědět, v čem jim dané téma bude přínosné, co se díky nastudování problematiky naučí, jaké získají dovednosti. Každý vzdělávací objekt (video ukázka, audio, text) musí být promyšlen co do způsobu interakce i hodnocení. Pokud se jedná např. o text, doplňte vhodné předtextové úkoly, úkoly na porozumění přečtenému, kvíz atd.

Vyprávějte příběh

Vaše výuka bude poutavější, pokud v kurzu budete vyprávět nějaký příběh pokud využijete metodu tzv. storytellingu. Tato metoda staví na zážitku a využívá mnoha druhů cvičení i her. Umožňuje lépe chápat, rozvíjet představivost, schopnost předvídání, analýzy i syntézy a umožňuje plně zapojit vlastní představivost.

Nedělejte všechno sami

Nedělejte všechnu práci sami. Zvažte zapojení týmu a rozdělení práce mezi více lidí. Kancelář e-learningu CIT FF MU pravidelně vypisuje finanční programy na podporu týmové práce v oblasti rozvoje využití technologií ve výuce – využijte je. Nemusíte umět stříhat video, být grafikem, programátorem, korektorem, tutorem, editorem atd. Pokud uvítáte pomoc třeba s tvorbou videa, obraťte se na Videostudio CIT FF MU. A jestli byste s někým rádi probrali zvolené metody, kontaktujte nás.

Hledáte inspiraci z praxe?

Podívejte se na ukázkové kurzy či doporučení kolegů, vyberte si workshop a zajděte si na něj, nebo se nám ozvěte se poraďte se.

Ukázkové e-kurzy

Co doporučují kolegové

Podívat se do IS MU

Workshopy KE CIT FF

Kancelář e-learningu CIT FF MU pořádá workshopy pro pedagogy, popř. i další pracovníky či studující na FF MU. Sledujte kalendář akcí či odebírejte newsletter Centra informačních technologií FF MU, abyste se dozvěděli o užitečných událostech.

Workshopy CERPEK

Centrum rozvoje kompetencí pravidelně pořádá workshopy pro pedagogy, popř. i další pracovníky či studující na MU. Sledujte kalendář akcí či odebírejte newsletter Centra, abyste se dozvěděli o užitečných událostech.

Chcete se poradit?

Podívejte se, kdo je tu pro vás

Ověření a otestování e-kurzu

Jakmile máte kurz sestavený, zkuste ho nabídnout někomu (kolegům, studujícím, doktorandům, ...), kdo ho projde a poskytne vám na něj zpětnou vazbu. Ideálně oslovte nějakého didaktika i technika. Po zapracování nosných připomínek či podnětů e-kurz zveřejněte studujícím, kteří v něm mají pracovat.

Zveřejnění ostré verze e-kurzu a sběr zpětné vazby

V této fázi mají studující do e-kurzu přístup a proces učení započal. Od začátku by měli vědět, co mají v e-kurzu dělat za aktivity (psát do diskuzního fóra, nahrávat soubory, řešit kvízy, ...), jaké se od nich požadují výsledky a jak budou hodnoceni.

Sbírejte od studujících také průběžnou i závěrečnou zpětnou vazbu na e-kurz. Pomůže vám s jeho optimálním nastavenímdalším vývojem.

Pokud vás tvorba e-kurzů více zajímá, doporučujeme absolvovat předmět ISKM58 Online vzdělávání: od designu k praxi, který vás provede tvorbou e-kurzu nejen po stránce teoretické, ale budete mít možnost si také prakticky vyzkoušet, jak vytvořit vzdělávací objekty (např. video, komiks, ...) v různých prostředích nebo jak sestavit kvalitní testové otázky.

Mohlo by vás dále zajímat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info