Tvorba a sdílení e-materiálů k řízenému samostudiu

Shrnutí (TL;DR)

 • Je nutné rozlišovat mezi zdroji informací a studijními materiály.
 • Na rozdíl od zdrojů informací, studjní materiály obsahují také např. pokyny vyučujících, doprovodné aktivity prohlubující či ověřující porozumění atp.
 • Řízené samostudium by mělo také sledovat potřeby studujících a během semestru na ně reagovat. Doporučujeme nabízet skupinové či individuální konzultace.

Co je řízené samostudium?

Řízené samostudium staví především na kvalitních studijních materiálech a zdrojích informací, které vyučující studujícím poskytují spolu s nejrůznějšími typy úkolů rozvíjejícími či ověřujícími porozumění učivu. Pokud studující odevzdávají řešení úkolů, vyučující jim na ně poskytují formativní zpětnou vazbu. Samostudium vhodně doplňují občasné skupinové konzultace, při kterých se studující mohou doptat na to, co jim zůstává nejasné, a vyučující si můžou svižně ověřit, zda a jak studující látce porozuměli.

Co je zdroj informací a co studijní materiál?

Článek, kniha či její část nejsou samy o sobě studijními materiály. Jde o zdroje informací. Součástí studijních materiálů jsou také otázky či úkoly, které studující řeší, na základě čehož jim vyučující poskytují zpětnou vazbu.

Kvalitní studijní materiály, které si vytvoříte pro účely online výuky, budete ve většině případů moci zužitkovat i při kontaktní výuce.

Zdroje informací

 • Nejsou primárně vytvořeny pro účely výuky.

 • Nejčastěji se jedná o odborné články a knihy, webové stránky, videa či audionahrávky atp.

Studijní materiály

 • Jsou přímo vytvořeny pro výuku samotnými vyučujícími nebo kolegy.

 • Jedná se např. o pracovní listy, prezentace, výuková videa, krátké texty, kvízy atp.

Jaké nástroje můžu k řízení samostudia použít?

Můžete vytvořit e-learningový kurz s různými druhy aktivit. Systémů pro tvorbu a správu e-kurzů je více. Na FF MU máte k dispozici tři možnosti, k nimž poskytujeme uživatelskou podporu a níže je představujeme podrobněji:

 1. ELF,
 2. interaktivní osnovy v IS MU,
 3. třídy v Microsoft Teams.

Vhodné alternativy

K těmto prostředím na FF MU ovšem neposkytujeme uživatelskou podporu.

Google Classroom

Zásady dobré praxe aneb na co je dobré při řízení samostudia myslet

Vyberte si jedno prostředí a toho se držte

Studijní materiály a zdroje informací by měly být stabilně umístěny pouze v jednom prostředí (nikoli na několika různých platformách), aby byly snadno a přehledně dostupné.

Ve studijních materiálech přehledně uveďte, co se má kdy dělat

Ve vašich studijních materiálech pro řízené samostudium by mělo být naprosto zřejmé:

 1. kdy se mají studující věnovat kterým materiálům a které úkoly mají kdy plnit,
 2. jakým způsobem a v jakém časovém horizontu obdrží zpětnou vazbu na svou práci,
 3. pokud průběžně sbírají např. nějaké body, kolik jich musejí získat či co dalšího musejí splnit, aby předmět úspěšně ukončili.

Dbejte na kvalitu i aktuálnost studijních materiálů i zdrojů

Pro dosažení skutečně řízeného samostudia (nikoli pouhého samostudia) je nutné dbát na kvalitu a aktuálnost použitých studijních materiálů i zdrojů informací.

Bez návazných aktivit nejde o řízené samostudium

Součástí vašich studijních materiálů by měly být otázky či úkoly, které budou podporovat zapamatování i porozumění problematice.

Nabízejte konzultace pro ověření uchopení učiva, dotazy i zpětnou vazbu

I při řízeném samostudiu by vyučující měli být připraveni se se studujícími setkávat online a konzultovat. Konzultace jistě není nutno provádět každý týden pro všechny studující současně, zvlášť máte v předmětu velké množství studujících. Je dobré se na začátku semestru domluvit, jakým způsobem, za jakým účelem a jak často budou konzultace probíhat.

Sledujte potřeby studujících a reagujte na ně

Jak studující tak vyučující by měli mít možnost sledovat, jak se studujícím v samostudiu daří, a výuka by se měla tomuto vývoji dále přizpůsobovat.

Právě teď chci...

     Najeďte na dlaždici kurzorem myši, otočí se.

Chcete se poradit?

Ozvěte se naší podpoře.

Mohlo by vás dále zajímat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info