Katalog učeben FF MU

O katalogu učeben


Katalog učeben obsahuje podrobné informace o výukových prostorách na FF MU. Pro každou místnost zde naleznete informace o její kapacitě a technickém vybavení (nábytek, audiovizuální technika) a také o způsobu výuky, pro který je učebna primárně navržena.

Konkrétní učebny můžete dohledat podle budovy, ve které se nachází, nebo podle toho, ke kterému typu náleží. Jednotlivé typy sdružují místnosti s podobnými dispozicemi a technickým zázemím – vyhledávání podle typu Vám tedy pomůže najít učebnu, která nejlépe odpovídá potřebám Vaší výuky.

Dohledat podle typu
Malá seminární místnost (mobilní nábytek, interaktivní tabule)

Malé seminární místnosti svojí nižší kapacitou (do 15 míst) a celkovým vybavením směřují k podpoře výuky založené na vzájemné interakci a spolupráci mezi studenty a vyučujícím i mezi studenty navzájem. Poskytují vhodné zázemí pro diskuzní, skupinovou či projektovou výuku, využít je však lze i pro klasickou frontální výuku. Základním prvkem je mobilní nábytek (židličky a/nebo stolky osazené kolečky), který umožňuje snadno upravit výchozí rozvržení místnosti pro účely různých typů výukových aktivit.

Standardní možnosti projekce (promítání z učitelského PC a vlastního notebooku) jsou v malých seminárních místnostech rozšířeny interaktivní tabulí, která podporuje organičtější formy prezentace a v kombinaci s vhodnými aplikacemi (Padlet, MS Whiteboard apod.) dále rozšiřuje možnosti vzájemné spolupráce. Rozvolnění hranice mezi prostorem vyučujícího a prostorem studentů ve většině malých seminárních místností dále posiluje absence klasické katedy a umístění dalších popisovacích tabulí mimo čelní stěnu.

Některé seminární místnosti navíc umožňují prezentovat bezdrátově z mobilního zařízení a nahrát průběh hodiny pomoci systému pro snadný záznam a streamování přednášek.

Velká seminární místnost (mobilní nábytek)

Velké seminární místnosti se svojí kapacitou (od 15 do 30 míst) i celkovým vybavením blíží přednáškovým místnostem, přitom si ovšem uchovávají základní podporu pro výuku založenou na vzájemné interakci a spolupráci mezi studenty a vyučujícími i mezi studenty navzájem. Mobilní nábytek (obvykle stoly osazené kolečky) lze snadno přemístit a přizpůsobit tak rozvržení místnosti pro účely různých typů výukových aktivit.

Vedle standardní projekce z učitelského PC a vlastního notebooku umožňuje řada velkých přednáškových místností i prezentovat bezdrátově z mobilního zařízení a nahrávat průběh hodiny pomocí systému pro snadný záznam a streamování přednášek.

Přednášková místnost (fixní sálové uspořádání)

Přednáškové místnosti svojí vyšší kapacitou (30 až 150 míst) a celkovým vybavením směřují k podpoře frontální výuky. Aktivní a ovládací prvky (projekční plocha, popisné tabule, ovládání projekce, světel a žaluzií) jsou umístěny na čelní stěně či poblíž katedry a nábytek je rozmístěn do řad, takže pozornost studentů je co nejvíce směřována na přednášejícího. V případě nutnosti je možné nábytek přesunout, jeho přeskupení je však časově výrazně náročnější než v případě seminárních místností.

Všechny přednáškové místnosti umožňují prezentovat obraz i zvuk z učitelského PC a vlastního notebooku. Některé z nich navíc podporují pokročilejší metody prezentace (prezentace z více zdrojů naráz, prezentace z mobilního zařízení apod.). V řadě učeben je také k dispozici systém pro snadný záznam a streamování přednášek.

Přednáškové místnosti s kapacitou do 40 míst:

Přednáškové místnosti s kapacitou od 40 do 70 míst:

Přednáškové místnosti s kapacitou nad 70 míst:

Přednáškový sál (stupňovitá podlaha)

Přednáškové sály se vyznačují jednak velkou kapacitou (70 míst a více), jednak stupňovitou podlahou, která zajišťuje dobrou viditelnost i pro větší množství posluchačů. Sály umožňují velkoplošnou projekci z učitelského PC, vlastního notebooku či mobilního zařízení. V některých je možné využít mikrofonní sadu pro posílení hlasu přednášejícího. K dispozici je také systém pro snadný záznam a streamování přednášek. Díky tomu se přednáškové sály výborně hodí pro přednášky význačných zvaných hostů, konferene či fakultní akce pro veřejnost.

Počítačová studovna

V počítačových učebnách mají studenti k dispozici vlastní počítače se sluchátky a standardní sadou nainstalovaných programů. V některých učebnách jsou navíc počítače vybaveny specifickým softwarovým vybavením. Vedle specializované výuky lze počítačobé učebny využít i pro zabezpečené online testování.

Specializované učebny

Některé učebny na FF se svým vybavením výrazněji odlišují od výše vytyčených typů. Hodí se pro různé typy specializované výuky, přestože jejich vybavení je stále dostačující i pro výuku klasickou.

Katalog učeben připravili a spravují pracovníci Centra informačních technologií FF MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.