Pro média

Kontaktujte nás

Tiskový odbor Masarykovy univerzity

e-mail: press@rect.muni.cz

(+420) 549 49 4646

Oddělení vnějších vztahů FF MU

e-mail: propagace@phil.muni.cz

(+420) 549 49 6993

Databáze expertů

Vstoupit

Projekt Migrace, menšiny, mezikulturní dialog

Web projektu

2. etapa rekonstrukce areálu FF MU

Blog