Zapojte se do našich výzkumných studií

Na Filozofické fakultě MU hledáme účastníky pro výzkumné studie. Pokud vás některá ze studií níže zaujme, zaregistrujte se podle návodu do našeho systému, najděte si konkrétní studii, vyberte si vhodný termín a přihlaste se na něj. Registrovat se může kdokoliv plnoletý.

Z jakých studií si můžete vybírat?

Vnímání podnětů v prostředí virtuální reality

O co ve studii jde?

Tato studie zkoumá, jakým způsobem lidé uvnitř virtuální reality vnímají podněty v okolním prostředí, v našem případě uvnitř mlžného, večerního lesa. Tímto způsobem chceme zjistit, jaké přirozené lidské reakce se k danému prostředí vážou a jak naše tělo a mysl na neznámé prostředí reagují. Předpokládáme, že virtuální realita dokáže účinně simulovat reakce na reálné životní prostředí, což nám pomůže lépe pochopit, jak na něj člověk spontánně reaguje a jaké podněty v něm bude schopen vnímat.

 • Kdo se může stát účastníkem: Kdokoliv plnoletý, účast pro vás však není vhodná, pokud a) máte předchozí zkušenosti s nevolností ve virtuální realitě, b) máte psychické problémy a fobie, které by se v těchto podmínkách mohly prohloubit, c) máte problémy se sluchem nebo zrakem, které by mohly váš prožitek narušit nebo znehodnotit. Vzhledem k aktuálnímu stavu globální epidemické situace dále nesmíte vykazovat žádné příznaky respiračního onemocnění (kašel, teplota).
 • Jak bude probíhat: Studie se skládá ze dvou částí –⁠ první tvoří online vstupní dotazník, na jehož základě budou někteří účastníci pozváni do druhé části, tedy laboratorní studie, která bude probíhat v prostorách HUME Lab I. (na Arna Nováka 1, budova B2, třetí patro).
 • Kdy bude probíhat: Aktuálně se můžete zapojit do konce června a pak znovu od září. Online dotazník můžete vyplnit kdykoliv (do konce června, poté opět od září), po absolvování dotazníku si můžete vybírat z množství termínů pro laboratorní část.
 • Co za účast dostanete: 150 Kč za kompletní studii (cca 30 minut)

Jak se zapojit? Registrace

Kontakt

Výzkum ochoty riskovat ve vztahu k osobním přesvědčením

O co ve studii jde?

Dotazník má za úkol zmapovat, jestli existuje vztah mezi osobními přesvědčeními a ochotou riskovat, případně vnímáním rizika. Dotazník se bude skládat ze tří částí zaměřených na osobní přesvědčení, ochotu riskovat a vnímané riziko u zadaných situací a sběr demografických dat.

 • Kdo se může stát účastníkem: kdokoliv plnoletý
 • Jak bude probíhat: online dotazník (cca 10–⁠15 minut)
 • Kdy bude probíhat: kdykoliv během května formou online dotazníku
 • Co za účast dostanete: Odměna za vyplnění dotazníku je 100 Kč, které budou vyplaceny převodem na účet.

Jak se zapojit? Registrace

Kontakt

Máte dotazy?

Mohu se zúčastnit více studií?

Ano, můžete se zapojit i do několika studií zároveň, pokud se vzájemně nevylučují (o tom se případně dočtete v podmínkách studie).

Budou nějaké studie i v budoucnu?

Je to možné, i když zatím nemáme přesný plán. Ale pokud budete mít zájem, můžeme vám posílat e-maily s informacemi o právě dostupných studiích, aby vám žádná zajímavá studie neunikla. Stačí, když se zaregistrujete do našeho systému.

Jak dostanu zaplaceno?

Do dvou týdnů od vaší účasti ve studii vám dorazí ze systému INET Masarykovy univerzity e-mail s odkazem, pod kterým vyplníte své údaje, uzavřete tzv. inominátní smlouvu a zadáte účet, na nějž vám má být odměna za účast zaslána.

Jak se zapojit?

Registrační systém Sona vám umožní přihlášení ke studiím pořádaným Masarykovou univerzitou, které jsou právě k dispozici. Bude vás také upozorňovat na blížící se termíny a organizátoři výzkumů vám jeho prostřednictvím budou moci posílat doplňující informace. Zároveň si budete moci nastavit zasílání upozornění na další studie, které mohou být v budoucnu zavedeny.

Vaše registrace ke studiím budou anonymní –⁠ výzkumníci nebudou znát vaše jméno ani e-mailovou adresu. Při účasti nebo vyplňování dotazníků budete uvádět pouze své číslo ze systému –⁠ proto si je poznamenejte a mějte u sebe.

Registrace a přihlášení

Zaměstnanci a studenti MU

Pokud jste student nebo zaměstnanec Masarykovy univerzity, přihlaste se na stránce sona.muni.cz přes tlačítko „MUNI Přihlášení“ pomocí UČO a jednotného univerzitního přihlášení.

Bez popisku

Po prvním přihlášení vás systém provede dalšími kroky pro dokončení registrace (vizte níže).

Účastníci mimo Masarykovu univerzitu

Založení účtu: Pokud jste účastník bez příslušnosti k MU, vyžádejte si na sona.muni.cz účet pomocí tlačítka „Vyžádat účet“(1). Poté vás systém provede dalšími kroky pro dokončení registrace.

Přihlášení: Pro každé další přihlášení do systému použijte tlačítko „Přihlásit se“(2).

Bez popisku

Registrace: Zadejte základní informace

Pokud jste účastník bez příslušnosti k MU, vyplňte: křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu, datum narození. Ostatní položky jsou nepovinné.

 • Pokud jste účastník z MU, budete mít většinu povinných položek předvyplněných a stačí doplnit datum narození (položky ID studenta a telefonní číslo jsou nepovinné).
 • Chcete-li každý týden dostávat e-mailová oznámení o dostupných studiích, označte svůj zájem volbou „Ano“.
 • Po stisknutí tlačítka „Vyžádat účet“ dojde k vložení informací do systému.
Bez popisku

Na zadanou e-mailovou adresu obdržíte potvrzení o registraci do systému.

V případě, že potvrzení ve své schránce nevidíte, zkontrolujte složku nevyžádané pošty, zda nebyla příchozí zpráva vyhodnocena jako spam. Ověřte nastavení filtrů nevyžádané pošty, povolte přijímání e-mailů z adresy masarykuniversity-admin@sona-systems.net. V případě, že se vám nepodaří e-mail dohledat, kontaktujte nás na adrese it@muni.cz.

Nezapomeňte si rovněž zapamatovat ID Code, který jste obdrželi společně s přihlašovacími údaji. Pod tímto číselným údajem budete komunikovat v rámci studií a uvidí vás tak i výzkumníci.

Registrace: Zásady ochrany osobních údajů

Na další obrazovce se seznámíte s tím, jak budeme nakládat s vašimi osobními údaji a jaká máte práva. Pro využití systému potvrďte svůj souhlas stiskem tlačítka „Ano“.

Bez popisku

Registrace: Prescreen dotazník

Před přihlášením do studií budete vyzváni k vyplnění prescreen dotazníku, který se skládá z několika otázek s možností výběru více odpovědí anebo otevřené vlastní odpovědi a je rozdělen do několika sekcí. Všechny sekce musíte vyplnit při prvním spuštění prescreenu. Odpovědi jsou průběžně ukládány do dočasného prostoru a můžete je zkontrolovat a změnit před konečným uložením celého dotazníku. Po uložení dotazníku může změnu provést již pouze administrátor, kterého můžete kontaktovat na adrese it@muni.cz.

Na základě vyplněného prescreen dotazníku budete dostávat jen nabídky relevantních studií (s možností přihlásit se ke konkrétní studii).

Vyhledání dostupné studie

Na základě vyplněného prescreen dotazníku se vám budou zobrazovat studie, pro které jste vhodným respondentem. Pro zápis do určitých studií je potřeba splnit předepsanou prerekvizitu (účast v některé jiné studii, vyplnění dotazníku, osobní účast apod.).

K vyhledání výzkumné studie použijte tlačítko „Zobraz dostupné studie“. Po jeho rozkliknutí se zobrazí seznam všech dostupných studií.

Bez popisku

V prvním sloupci se zobrazí informace o aktuální dostupnosti studie, detailní informace o studii získáte po kliknutí na její název. V pravém horním rohu stránky rovněž můžete využít kalendář pro filtrování dle data.

Bez popisku

Jakmile se seznámíte s informacemi k dané studii, po rozkliknutí zeleného tlačítka „Zobrazit termíny pro tuto studii“ pokračujte na další stránku.

Bez popisku

Přihlášení k termínu studie

Vyberte si vyhovující termín a potvrďte přihlášení ke studii tlačítkem „Přihlásit se“. Některé typy studií vyžadují k přihlášení rovněž „Invitation code“. Tyto údaje zasílá výzkumník (nejedná se o stejné heslo, které je využíváno pro přihlášení do systému).

Bez popisku
Bez popisku

Na přihlášení do studie budete upozorněni e-mailem. Zpráva obsahuje základní informace o studii, místu a termínu konání a zároveň také o termínu, do kterého je možné se odhlásit.

Jakmile se bude blížit termín konání schůzky, zobrazí se tato informace v sekci „Nadcházející schůzky“.

Bez popisku

Odhlášení z termínu studie

Pro zobrazení seznamu registrovaných studií přejděte na volbu „Moje plány/aktivity“. Zobrazí se veškeré přihlášené i dokončené studie. Před plánovaným zahájením studie existuje časový limit, v jehož rámci můžete svoje přihlášení zrušit pomocí tlačítka „Zrušit“ (zpravidla 24 hodin před plánovaným zahájením studie). Pokud se tlačítko u dané studie nezobrazuje, není již odhlášení možné.

V případě, že se nemůžete zúčastnit, zrušte svou registraci. Pokud se opakovaně nedostavíte, nemusí vám být již další studie dostupné (neobdržíte další nabídky).

Bez popisku

Jakmile potvrdíte zrušení volbou „Ano, chci zrušit“, odešle systém na váš e-mail potvrzovací zprávu, zároveň se vám zobrazí i příslušná systémová zpráva.

Bez popisku

Odměna za studii

V případě, že se budete účastnit placené studie, dorazí vám do dvou týdnů po absolvování termínu odkaz do univerzitního systému INET, kde vyplníte své osobní údaje a účet pro zaslání platby, a platba vám poté bude zaslána na účet.

Nastavení upozornění

Systém rozesílá několik typů upozornění. Jedná se o informace ohledně přihlášení do studií, odhlášení z termínů studií, získání kreditů, případně zprávy odeslané výzkumníkem ke konkrétní studii. Výzkumník vaše kontaktní údaje nevidí, při komunikaci používá ID Code, který vám byl přiřazen při registraci.

Jako účastník si můžete nastavit ve svém profilu (nabídce „Můj profil“ v horním panelu nástrojů), zda:

 • chcete dostávat e-maily (okamžitá upozornění) s pozvánkou k dostupným studiím,
 • chcete dostávat každý týden e-mailová oznámení (týdenní přehled) o dostupných studiích.

Zrušení účtu

Zrušit účet můžete v menu „Můj profil –⁠ odstranit účet“. Systém následně odešle oznámení administrátorům a vám přijde na zadanou adresu potvrzující zpráva, že byl účet odstraněn.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.