HR Award

HR Excellence in Research

Jsme hrdými držiteli HR Award!

Certifikát HR Award (logo HR Excellence in Research) uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Tato strategie vychází ze 40 principů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Evropská komise dosud udělila toto ocenění více než 580 evropským výzkumným institucím.

Dne 2. prosince 2019 se Filozofická fakulta Masarykovy univerzity přihlásila k principům, které jsou zakotveny v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, a jako výzkumná instituce se zavázala k vytváření kvalitních pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a k transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.

Dne 14. dubna 2021 rozhodla Evropská komise o udělení certifikace HR Excellence in Research a naše fakulta tak postoupila do implementační fáze projektu, během níž budou postupně realizovány kroky Akčního plánu směřující k naplnění stanovených cílů.

Bez popisku

Novinky

Bez popisku

Tyto aktivity byly podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.