Přípravy pro získání HR Award zahájeny

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity zahájila přípravy pro získání prestižního ocenění HR Award. Certifikát HR Award (logo HR Excellence in Research) uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Tato strategie vychází ze 40 principů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Výzkumná instituce, která se rozhodne toto doporučení evropské komise č. 2005/251/ES přijmout, se zaváže k vytváření kvalitních pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.

Evropská komise dosud udělila toto ocenění více než 500 evropským výzkumným institucím.
O ocenění HR Award usilují společně s filozofickou fakultou také ostatní fakulty a pracoviště MU.

Novinky

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.