HR Award

Cíle a harmonogram projektu

Přínosy implementace personální strategie pro výzkumné pracovníky

  • Zvýšení prestiže a atraktivity fakulty pro výzkumné pracovníky.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Záruka transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků.
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Podpora rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů pro podporu výzkumu.

Harmonogram

PŘÍPRAVA

Přihlášení se k principům Evropské charty a Kodexu (Endorsement Letter) 12/2019
Provedení interní analýzy procesů (Gap analýza) a příprava akčního plánu 01–10/2020
Odeslání Gap analýzy a Akčního plánu Evropské komisi a zveřejnění uvedených dokumentů na webu fakulty 11/2020
Akceptování Akčního plánu Evropskou komisí a udělení ocenění HR Award 04/2021​

IMPLEMENTACE

Implementace Akčního plánu 01/2021–04/2023
Interní sebehodnocení implementace Akčního plánu a vytvoření revidovaného Akčního plánu pro dalších 36 měsíců 04/2023
Implementace Akčního plánu revidovaného v rámci interního vnitřního sebehodnocení, obhájení ocenění HR Award 2023–2026

RECERTIFIKACE

Externí hodnocení Evropskou komisí za účasti hodnotitelů na fakultě, obhájení ocenění HR Award 2026

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.