HR Award

Cíle a harmonogram projektu

Přínosy implementace personální strategie HRS4R

  • Zvýšení prestiže a atraktivity fakulty pro výzkumné pracovníky.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Záruka transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků.
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Podpora rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů pro podporu výzkumu.

Harmonogram

ZAHÁJENÍ

Přihlášení se k principům Evropské charty a Kodexu 12/2019
Provedení interní analýzy procesů (GAP analýza) a příprava akčního plánu (AP) 01–10/2020
Odeslání GAP analýzy a akčního plánu Evropské komisi a zveřejnění uvedených dokumentů na webu fakulty 11/2020
Udělení ocenění HR Award 04/2021​

IMPLEMENTACE 2021–2026

Implementace kroků akčního plánu po získání HR Award
Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a akčního plánu 2 roky po získání ocenění
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.