HR Award

Cíle a harmonogram projektu

Přínosy implementace personální strategie pro výzkumné pracovníky

  • Zvýšení prestiže a atraktivity fakulty pro výzkumné pracovníky.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Záruka transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků.
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Podpora rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů pro podporu výzkumu.

Harmonogram

PŘÍPRAVA

Přihlášení se k principům Evropské charty a Kodexu 12/2019
Provedení interní analýzy procesů (Gap analýza) a příprava akčního plánu 01–10/2020
Odeslání Gap analýzy a Akčního plánu Evropské komisi a zveřejnění uvedených dokumentů na webu fakulty 11/2020
Akceptování Akčního plánu Evropskou komisí a udělení ocenění HR Award 04/2021​

IMPLEMENTACE

Implementace Akčního plánu 01/2021–04/2023
Interní sebehodnocení implementace Akčního plánu a vytvoření revidovaného Akčního plánu pro dalších 36 měsíců 04/2023
Implementace Akčního plánu revidovaného v rámci interního vnitřního sebehodnocení, obhájení ocenění HR Award 2023–2026

RECERTIFIKACE

Externí hodnocení Evropskou komisí za účasti hodnotitelů na fakultě, obhá 2026

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.