HR Award – Rovnost podmínek žen a mužů na fakultě prověří již druhý genderový audit

Stejně jako ten předchozí poslouží pro vznik nového celouniverzitního plánu genderové rovnosti. Díky tříletému odstupu budeme mít navíc možnost sledovat, kam jsme se v této oblasti posunuli.

3. 5. 2024

Bez popisku

První audit genderové rovnosti proběhl na naší fakultě v roce 2021. Masarykova univerzita poté vytvořila na základě poznatků z genderového auditu svých fakult a součástí Plán genderové rovnosti MU na léta 2022–2024. Následně byl realizována řada opatření na podporu genderové rovnosti na úrovni univerzity i fakulty, se kterými jste byli průběžně seznamováni.

S odstupem tří let připravujeme v pořadí druhý fakultní audit genderové rovnosti, který proběhne v jarních a letních měsících tohoto roku, a to podle stejné metodiky jako audit předchozí. Věnovat se mu bude interní pracovní skupina sestavená ze zástupců výzkumných pracovníků na různých úrovních, studujících i zaměstnanců podpůrných pracovišť. Pro konzultace bude k dispozici externí expertka z Národního kontaktního centra gender a věda. Opět budeme zkoumat situaci a tvořit doporučení v osmi oblastech:

  1. Organizační kultura
  2. Kombinace práce a rodinného života
  3. Nábor a výběr
  4. Funkční postup
  5. Vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích
  6. Opatření proti sexuálnímu obtěžování a dalším formám genderově podmíněného násilí
  7. Zahrnutí genderové dimenze do výzkumu a inovací
  8. Studium a studentská populace

Tentokrát budeme mít navíc možnost srovnání situace v oblasti genderové rovnosti před třemi lety a nyní, což bude jistě zajímavý moment. Závěry auditu poslouží následně pro tvorbu nového celouniverzitního plánu genderové rovnosti na léta 2025–2027.

Důležité vstupy pro audit plánujeme získat také ze skupinových rozhovorů se zaměstnanci a zaměstnankyněmi naší fakulty. Pokud byste měli o zmíněná témata zájem, případně jste se chtěli zapojit do auditu jinak, kontaktujte prosím personální manažerku HR Award Mgr. Silvii Rampouchovou (rampouchova@phil.muni.cz).

Zjistěte více o HR Award


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.