G02

 

POČÍTAČOVÁ UČEBNA

20 studentských míst | podpora jazykové výuky a tlumočnické průpravy

projekce a ozvučení | připojení k notebooku (VGA, HDMI, DP) | Sharelink | záznam a streamování |SmartClass+ | tlumočnická kabina

Stručný popis

Základní info

G02 je počítačová místnost situovaná v suterénu budovy G. V místnosti je také k dispozici a tlumočnická kabina, je tedy vhodná pro jazykovou výuku a tlumočnickou průpravu.

Rozsah IP adres počítačů v učebně je 147.251.104.2-21​ (lze využít např. pro omezení přístupu k testům v ELFuodpovědníkům v IS).​

V počítačových učebnách mají studenti k dispozici vlastní počítače se sluchátky a standardní sadou nainstalovaných programů.

Možnosti projekce

Pro projekci multimediálního obsahu máte k dispozici projektor s velmi krátkou projekční vzdáleností, díky čemuž se můžete pohybovat v blízkosti projekční plochy, aniž byste byli projektorem oslňování nebo jste zastiňovali obraz.

Obraz i zvuk můžete prezentovat z PC umístěného na katedře a vedle toho i z vlastního notebooku připojeného pomocí konektorů HDMI, VGA nebo DisplayPort. Přípojné kabely i elektrické zásuvky jsou umístěny pod kovovým krytem v horní části katedry.

Učebna umožňuje také bezdrátovou prezentaci obrazu a zvuku ze zařízení s operačními systémy Windows, Android, macOS a iOS. Můžete tak přímo prezentovat obraz ze svého zařízení (Windows, Android, macOS) nebo promítat obrázky, dokumenty či prezentace, které máte v zařízení uložené (Android, iOS), aniž byste byli vázáni na jedno místo v učebně. Stejně tak můžete nechat prezentovat své studenty. Pro bezdrátovou prezentaci z mobilních zařízení je třeba mít nainstalovanou aplikaci MirrorOp Presenter (získáte ji zdarma v obchodě Google Play, respektive App Store).

Záznam přednášek

V učebně lze využít zařízení pro záznam přednášek, díky kterému můžete jednoduše pořídit nahrávku své hodiny. Pro pořízení záznamu se přihlaste k PC na katedře a stiskněte tlačítko Záznam/Record na ovládacím panelu – opětovným stisknutím tlačítka pak nahrávání ukončíte.
Záznam obsahuje jak obraz z kamery v učebně, tak obraz promítaný projektorem na promítací plochu. Jeho předběžnou kontrolu můžete provést pomocí ikony Náhled streamu na ploše PC.
Hotový záznam naleznete ve své osobní kategorii ve fakultní knihovně médií, o zpracování záznamu budete informováni také e-mailem.

Pro dostatečnou kvalitu zvuku je vhodné použít klopový mikrofon umístěný v katedře. Skříňku katedry otevřete klíčem vydávaným na vrátnici. Mikrofon se automaticky aktivuje po vytažení z nabíjecí stanice, vypnete jej opětovným umístěním do nabíjecí stanice.

Záznamovou kameru i bezdrátové mikrofony lze použít i ve videokonferenčních aplikacích, například pro potřeby hybridní výuky. Pro správné nastavení zařízení ve videokonferenční aplikaci postupujte podle tištěného návodu v učebně.

Dostupné návody
V této sekci katalogu najdete přehled dostupných návodů k vybavení učebny.

Přístup do učebny

Učebnu odemknete klíčem, který dostanete na vrátnici. Po skončení výuky prosím nezapomeňte učebnu opět zamknout.

 

Základní informace

Základní návod stručně popisuje ovládání techniky v učebně. Dozvíte se v něm jaké jsou možnosti projekce, jak pořídit automatizovaný záznam, nastavit zařízení pro hybridní výuku a používat mikrofony. Některé z těchto systémů jsou podrobněji popsány níže na stránce.

Tištěná varianta tohoto návodu je k dispozici přímo v učebně.

Mikrofony

V učebně jsou připraveny mikrofony, které lze využít pro záznam či streamování přednášek i pro hybridní výuku a videokonference. Blízké okolí katedry snímá tzv. ruchový mikrofon, silně ale doporučujeme používat externí mikrofony uložené v katedře.

Jak mikrofony zapnout a používat se dozvíte v patřičném návodu.

Záznam přednášek

Pro pořízení záznamu přednášky stiskněte tlačítko Záznam/Record na ovládacím panelu. Pokud se tlačítko podbarví červeně, nahrávání probíhá. Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

Před spuštěním nahrávání doporučujeme zkontrolovat náhled pomocí ikony OBS Studio na ploše počítače.

Více informací naleznete v podrobném návodu nebo ve videonávodu.

Stream přednášky

Dění v učebně lze také streamovat, tedy vysílat jako živý přenos na internetu. K dispozici jsou dvě možnosti.

Stream v Medialu nastavují pracovníci Kanceláře e-learningu CIT na předem domluvený čas. Je třeba o něj zažádat s dostatečným předstihem, přímo v učebně jej ale není třeba nastavovat a spouštět. Podrobnější informace najdete v dokumentaci k Medialu.

Stream pomocí programu OBS Studio lze vysílat na obvyklých platformách jako je Facebook, Youtube nebo Twitch. Uživatel jej nastavuje sám na počítači v učebně. Postupovat můžete podle návodu pro stream mimo Medial.

Hybridní výuka

Kameru a mikrofony v učebně můžete využít i ve videokonferenčních aplikacích. To využijete zejména v rámci tzv. hybridní výuky, kdy je část studentů přítomná v učebně a část se připojuje online.

Jak postupovat se dozvíte v návodu pro hybridní výuku (varianta Učebny vybavené zařízením pro záznam)​. Na stránce najdete informace o tomto formátu výuky a doporučení při jeho realizaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.