B2.33

 

počítačová učebna

40 studentských míst | fixní stoly se studentskými PC

projekce a ozvučení | připojení k notebooku (VGA, HDMI) | vizualizér | Apple TV | záznam a streamování

Stručný popis

Základní info

B2.33 je počítačová učebna situovaná ve třetím podlaží budovy B2. S kapacitou 40 míst je největší učebnou tohoto typu na FF.

Rozsah IP adres počítačů v učebně je 147.251.104.172-211 (lze využít např. pro omezení přístupu k testům v ELFu a odpovědníkům v IS).​

V počítačových učebnách mají studenti k dispozici vlastní počítače se sluchátky a standardní sadou nainstalovaných programů.

Možnosti projekce

Pro projekci multimediálního obsahu máte k dispozici dva projektory, které můžete ovládat nezávisle na sobě. Můžete používat pouze jeden z nich, promítat stejný obraz z obou projektorů pro větší pohodlí studentů, případně pro každý projektor zvolit jiný vstup a prezentovat tak ze dvou zařízení najednou.
Projekční plátno blíže katedře je možné zasunout a využít tak dvě popisovací tabule, které jsou za ním umístěné.

Obraz i zvuk můžete prezentovat z PC umístěného na katedře a vedle toho i z vlastního notebooku připojeného pomocí konektoru HDMI nebo VGA. Přípojné kabely i elektrické zásuvky jsou umístěny pod kovovým krytem v horní části katedry.

Obraz fyzických předmětů (exponátů, nákresů, knih apod.) můžete promítat pomocí vizualizéru umístěného na stropě nad katedrou. Předmět umístěte pod objektiv vizualizéru a stiskněte tlačítko DOC CAM na ovládacím panelu. Kameru můžete ovládat (přiblížení, ostření) pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

Učebna umožňuje také bezdrátovou prezentaci obrazu a zvuku z vlastního zařízení Apple (iPhone, iPad, MacBook) připojením k Apple TV pomocí služby AirPlay. Můžete tak prezentovat obraz ze svého zařízení, aniž byste byli vázáni na jedno místo v učebně, a stejně tak můžete nechat prezentovat své studenty.

Záznam přednášek

V učebně lze využít zařízení pro záznam přednášek, díky kterému můžete jednoduše pořídit nahrávku své hodiny. Pro pořízení záznamu se přihlaste k PC na katedře a stiskněte tlačítko Spustit záznam na ovládacím panelu – opětovným stisknutím tlačítka pak nahrávání ukončíte. Záznam obsahuje jak obraz z kamery v učebně, tak obraz promítaný projektorem na promítací plochu. Jeho předběžnou kontrolu můžete provést pomocí ikony Náhled streamu na ploše PC. Hotový záznam naleznete ve své osobní kategorii ve fakultní knihovně médií, o zpracování záznamu budete informováni také e-mailem.

Pro dostatečnou kvalitu zvuku je vhodné použít klopový či ruční mikrofon umístěný v katedře. Skříňku katedry otevřete přiložením čipové karty k čidlu na levém boku skříňky. V této učebně můžete používat oba mikrofony zároveň.

Záznamovou kameru i bezdrátové mikrofony lze použít i ve videokonferenčních aplikacích, například pro potřeby hybridní výuky. Pro správné nastavení zařízení ve videokonferenční aplikaci postupujte podle tištěného návodu v učebně.

Dostupné návody
V této sekci katalogu najdete přehled dostupných návodů k vybavení učebny.

Přístup do učebny

Učebnu odstřežíte přiložením své čipové karty (ISIC, ITIC nebo čipu pro zaměstnance) ke čtečce vedle dveří. Pokud vlastní kartu nemáte, můžete si půjčit náhradní kartu na vrátnici.

Po ukončení výuky nezapomeňte učebnu opět zastřežit. Držte tlačítko a přiložte kartu ke čtečce.

Více informací se dozvíte v podrobném návodu k přístupovému systému.

Základní informace

Základní návod stručně popisuje ovládání techniky v učebně. Dozvíte se v něm jaké jsou možnosti projekce, jak pořídit automatizovaný záznam, nastavit zařízení pro hybridní výuku a používat mikrofony. Některé z těchto systémů jsou podrobněji popsány níže na stránce.

Tištěná varianta tohoto návodu je k dispozici přímo v učebně.

Mikrofony

V učebně jsou připraveny mikrofony, které lze využít pro záznam či streamování přednášek i pro hybridní výuku a videokonference. Blízké okolí katedry snímá tzv. ruchový mikrofon, silně ale doporučujeme používat externí mikrofony uložené v katedře.

Jak mikrofony zapnout a používat se dozvíte v patřičném návodu nebo ve videonávodu.

Záznam přednášek

Pro pořízení záznamu přednášky stiskněte tlačítko Spustit záznam na ovládacím panelu. Pokud se tlačítko podbarví červeně, nahrávání probíhá. Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

Před spuštěním nahrávání doporučujeme zkontrolovat náhled pomocí ikony OBS Studio na ploše počítače.

Více informací naleznete v podrobném návodu nebo ve videonávodu.

Hybridní výuka

Kameru a mikrofony v učebně můžete využít i ve videokonferenčních aplikacích. To využijete zejména v rámci tzv. hybridní výuky, kdy je část studentů přítomná v učebně a část se připojuje online.

Jak postupovat se dozvíte v návodu pro hybridní výuku (varianta Učebny vybavené zařízením pro záznam)​. Na stránce najdete informace o tomto formátu výuky a doporučení při jeho realizaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.