B2.41

 

PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST

33 studentských míst | fixní nábytek

projekce a ozvučení | připojení k notebooku (VGA, HDMI) | vizualizér | Apple TV | záznam a streamování

Stručný popis

Základní info

B2.41 je přednášková místnost situovaná ve čtvrtém podlaží budovy B2.

Přednáškové místnosti svým rozvržením, dostupným vybavením i vyšší kapacitou směřují k podpoře frontální výuky a poskytují vhodné zázemí především pro běžnou výuku založenou na přednáškách.

Možnosti projekce

Pro projekci multimediálního obsahu máte k dispozici běžný projektor.

Obraz i zvuk můžete prezentovat z PC umístěného na katedře a vedle toho i z vlastního notebooku připojeného pomocí konektoru HDMI nebo VGA. Přípojné kabely i elektrické zásuvky jsou umístěny pod kovovým krytem v horní části katedry.

Obraz fyzických předmětů (exponátů, nákresů, knih apod.) můžete promítat pomocí vizualizéru umístěného na okraji katedry. Zvedněte rameno vizualizéru, předmět umístěte pod objektiv kamery a stiskněte tlačítko DOC CAM na ovládacím panelu. Kameru můžete ovládat (přiblížení, ostření) pomocí tlačítek na rameni vizualizéru.

Učebna umožňuje také bezdrátovou prezentaci obrazu a zvuku z vlastního zařízení Apple (iPhone, iPad, MacBook) připojením k Apple TV pomocí služby AirPlay. Můžete tak prezentovat obraz ze svého zařízení, aniž byste byli vázáni na jedno místo v učebně, a stejně tak můžete nechat prezentovat své studenty.

Záznam přednášek

V učebně lze využít zařízení pro záznam přednášek, díky kterému můžete jednoduše pořídit nahrávku své hodiny. Pro pořízení záznamu se přihlaste k PC na katedře a stiskněte tlačítko Záznam/Record na ovládacím panelu – opětovným stisknutím tlačítka pak nahrávání ukončíte.
Záznam obsahuje jak obraz z kamery v učebně, tak obraz promítaný projektorem na promítací plochu. Jeho předběžnou kontrolu můžete provést pomocí ikony Náhled streamu na ploše PC.
Hotový záznam naleznete ve své osobní kategorii ve fakultní knihovně médií, o zpracování záznamu budete informováni také e-mailem.

Pro dostatečnou kvalitu zvuku je vhodné použít klopový mikrofon umístěný v katedře. Skříňku katedry otevřete přiložením čipové karty k čidlu na levém boku skříňky. Mikrofon se automaticky aktivuje po vytažení z nabíjecí stanice, vypnete jej opětovným umístěním do nabíjecí stanice.

Záznamovou kameru i bezdrátové mikrofony lze použít i ve videokonferenčních aplikacích, například pro potřeby hybridní výuky. Pro správné nastavení zařízení ve videokonferenční aplikaci postupujte podle tištěného návodu v učebně.

Dostupné návody
V této sekci katalogu najdete přehled dostupných návodů k vybavení učebny.

Přístup do učebny

Učebnu odstřežíte přiložením své čipové karty (ISIC, ITIC nebo čipu pro zaměstnance) ke čtečce vedle dveří. Pokud vlastní kartu nemáte, můžete si půjčit náhradní kartu na vrátnici.

Po ukončení výuky nezapomeňte učebnu opět zastřežit. Držte tlačítko a přiložte kartu ke čtečce.

Více informací se dozvíte v podrobném návodu k přístupovému systému.

Základní informace

Základní návod stručně popisuje ovládání techniky v učebně. Dozvíte se v něm jaké jsou možnosti projekce, jak pořídit automatizovaný záznam, nastavit zařízení pro hybridní výuku a používat mikrofony. Některé z těchto systémů jsou podrobněji popsány níže na stránce.

Tištěná varianta tohoto návodu je k dispozici přímo v učebně.

Mikrofony

V učebně jsou připraveny mikrofony, které lze využít pro záznam či streamování přednášek i pro hybridní výuku a videokonference. Blízké okolí katedry snímá tzv. ruchový mikrofon, silně ale doporučujeme používat externí mikrofony uložené v katedře.

Jak mikrofony zapnout a používat se dozvíte v patřičném návodu nebo ve videonávodu.

Záznam přednášek

Pro pořízení záznamu přednášky stiskněte tlačítko Záznam/Record na ovládacím panelu. Pokud se tlačítko podbarví červeně, nahrávání probíhá. Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

Před spuštěním nahrávání doporučujeme zkontrolovat náhled pomocí ikony OBS Studio na ploše počítače.

Více informací naleznete v podrobném návodu nebo ve videonávodu.

Stream přednášky

Dění v učebně lze také streamovat, tedy vysílat jako živý přenos na internetu. K dispozici jsou dvě možnosti.

Stream v Medialu nastavují pracovníci Kanceláře e-learningu CIT na předem domluvený čas. Je třeba o něj zažádat s dostatečným předstihem, přímo v učebně jej ale není třeba nastavovat a spouštět. Podrobnější informace najdete v dokumentaci k Medialu.

Stream pomocí programu OBS Studio lze vysílat na obvyklých platformách jako je Facebook, Youtube nebo Twitch. Uživatel jej nastavuje sám na počítači v učebně. Postupovat můžete podle návodu pro stream mimo Medial.

Hybridní výuka

Kameru a mikrofony v učebně můžete využít i ve videokonferenčních aplikacích. To využijete zejména v rámci tzv. hybridní výuky, kdy je část studentů přítomná v učebně a část se připojuje online.

Jak postupovat se dozvíte v návodu pro hybridní výuku (varianta Učebny vybavené zařízením pro záznam)​. Na stránce najdete informace o tomto formátu výuky a doporučení při jeho realizaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.