Informační studia a knihovnictví

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete vytvářet produkty, které se budou skutečně využívat a pracovat na projektech, o něž někdo stojí? Pojďte studovat navazující magisterský program Informační studia a knihovnictví.

Hledáme cesty, jak pomocí designu služeb zajistit přívětivější svět pro znevýhodněné. Skrze technologie ve vzdělávání zkoumáme limity a nové příležitosti, jak lidi učit skutečně důležitým věcem.

Pomocí online kurzů rozšiřujeme kompetence napříč univerzitou i republikou. Rozumíme datům a jejich tokům ve firmách, dokážeme přemýšlet nad tím, jak informace mění korporace i státní organizace. Hledáme cesty k nejvlastnějším hlubinám lidského bytí a činíme knihovny smysluplné a krásné.

Kombinujeme zázemí a znalost tradiční kultury s moderními technologiemi a špičkovými výzkumy s mezinárodním dopadem, do nichž se mohou studenti zapojit.

Ve studiu je možné sledovat čtyři profilace: Design informačních služeb, Technologie ve vzdělávání, Informační a datový management, Knihovnitcví a literaura v kulturním kontextu.

Skrze projektově a portfoliově orientovanou výuku získáváte od samého začátku široké možnosti profilace dle vlastního uvážení.

Vyvážený mix teorie a praxe, vám umožní hledat vlastní přístupy k tomu, na co se v kurikulu soustředit.

Pečujeme o to, aby součástí studia nebyla jen velká nabídka volitelných kurzů, výzkumných a pracovních příležitostí a šance jet do zahraničí, ale také zážitek z komunity.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá vás průnik technických, humanitních a sociálně-vědních oborů?
  • Zajímají vás technologie, ale spíše pro pohled na jejich uživatele než na matematické teoretické základy?
  • Chcete podporovat uživatele informačních technologií, aby s nimi efektivněji pracovali?
  • Chcete pomáhat lidem v práci s informacemi a kritickém myšlení?
  • Chcete pracovat na inovacích ve vzdělávání?

Jsme otevření studentům z jiných bakalářských oborů, protože věříme, že jejich profesní identita a vhled mnohou významně prohloubit a posílit kvalitu vzdělávání.

Podívejte se na studijní portfolia našich magisterských studentů https://kisk.phil.muni.cz/studenti/portfolia-studentu

Kombinovaná forma studia

V kombinované formě studuje značná část našich studentů. Povinné kurzy jsou koncentrovány do páteční výuky.

Pro více informací navštivte stránku https://kisk.phil.muni.cz/uchazeci/kombinovane-studium

„Zajímají nás lidé, technologie a informace. Využíváme designové metody, hledáme místo technologií ve společnsoti a učíme se z dat. Rozvíjíme knihovnickou tradici a hledáme cesty vpřed.“

Praxe

Studentské praxe se uskutečňují v knihovnách, firmách, neziskových organizacích, v nakladatelstvích aj.

Během studia vás čekají praxe v knihovnách, firmách, neziskových organizacích, nakladatelstvích atd. Aktuální nabídku si můžete prohlédnout zde: https://jobbox.knihovna.cz/praxe-a-staze/nabidka-pro-magisterske-studenty

Praxi si můžete domluvit také sami po konzultaci s vyučujícím. Rozsah je volitelný od 40 hodin koncentrovaných do libovolného semestru studia, po téměř libovolnou hodnotu dle vašeho času a zájmu.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia vás čeká široké spektrum uplatnění – od ředitelů knihoven, přes odborníky na online vzdělávání, či marketing. Také se uplatníte v IT firmách na pozicích technické podpory nebo třeba jak odborníci na vzdělávání v knihovnách.

Dále najdete své místo v knihovnách, informačních centrech, informačních službách a na akademických pracovištích, ve veřejných službách a v neziskovém sektoru. Dalšími možnostmi jsou PR a reklamní agentury, konzultační a poradenská činnost, vzdělávání, start-up sféra nebo vlastní podnikání.

Usilujeme o to, aby naši absolventi byli těmi, kdo definují nové pracovní pozice a určují směr na trhu práce. Podívejte se na profily některých našich absolventů https://kisk.phil.muni.cz/o-nas/absolventi.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských programů.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia se skládá z ústního pohovoru ve skupině, podmínkou k přijetí je jeho úspěšné zvládnutí. Pohovor ve skupině vychází z řešení různých oborových témat (informační gramotnost, technologie ve vzdělávání, design služeb, role knihoven ve společnosti, kniha v proměnách staletí, atd.) a z diskuze k danému problému. Hodnotí se reakce a argumentace uchazeče.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Informační studia a knihovnictví na FF MU a jejichž celkový průměr za toto bakalářské studium nepřesáhl 1,8. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Web Kabinetu informačních studií a knihovnictví.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Informační studia a knihovnictví – kombinace s programy z Filozofické fakulty

Informační studia a knihovnictví – kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Informační studia a knihovnictví – kombinace s programy z Filozofické fakulty

Informační studia a knihovnictví jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Informační studia a knihovnictví – kombinace s programy z Filozofické fakulty

Informační studia a knihovnictví – kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Informační studia a knihovnictví – kombinace s programy z Filozofické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Informační studia a knihovnictví? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.