Dějiny starověku

„Poznej křižovatky, vrcholy, omyly a pády čtyř tisíc let lidských dějin.“

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Program vám nabídne prohloubení znalosti historie starověkého světa. Civilizační vývoj Předního východu, Egypta, Egeidy, Řecka a Říma v době starověku porovnáte s vývojem starověkých civilizací v Indii a Číně. Seznámíte se s klíčovým obdobím neolitu a chalkolitu na Předním východě. Teoreticky v rámci přednášek i prakticky v rámci volitelných workshopů poznáte všední život antických společností.

V navazujícím studiu se více zaměřujeme na přípravu k samostatné vědecké činnosti. Osvojíte si základní metody výzkumu starověkých dějin a naučíte se základy práce s nevydanými prameny epigrafickými, numismatickými, papyrologickými i rukopisnými.

Porozumění politickým, hospodářským a sociálním dějinám starověkých civilizací si prohloubíte v seminářích zaměřených na četbu pramenů z jednotlivých etap vývoje starověkého světa. Prameny budete číst pokud možno v originálu a naučíte se je různými způsoby interpretovat. Abyste to zvládli, budete muset projít alespoň dvěma semestry jednoho starověkého jazyka, který si zvolíte. Na výběr budete mít mezi akkadštinou, latinou a starou řečtinou.

Ještě lepší vhled do období starověku vám poskytnou přednášky a semináře pravidelně přijíždějících zahraničních odborníků nebo domácí a zahraniční odborné exkurze. Stejně jako v bakalářském stupni i zde můžete získat zkušenosti také studijním pobytem v zahraničí.

Budete mít k dispozici knihovnu zásobenou tou nejnovější literaturou a celou řadu elektronických databází. Kromě studia se můžete zapojit i do bohatého komunitního života na Ústavu klasických studií, například v rámci Studentského spolku nebo Antické společnosti. Můžete se podílet na nejrůznějších tematických akcích od inscenací antického dramatu po rekonstrukce starověkých sportovních a vojenských aktivit.

Je studium programu pro vás?

 • Baví vás přemýšlet o vývoji lidských dějin, hledat paralely a srovnávat?
 • Chcete vědět, jak číst nejstarší písemné památky Evropy a Předního východu? Přáli byste si porozumět myšlení jejich tvůrců?
 • Zajímají vás písma a jazyky, v nichž byly tyto památky sepsány? Máte dostatek trpělivosti ponořit se do jejich studia?
 • Chcete analyzovat významné historické události, nalézat jejich příčiny a hledat poučení z historie pro dnešek?

Praxe

V tomto programu nevyžadujeme praxi.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete velmi dobře obeznámeni s kořeny moderních politických institucí stejně jako s příčinami některých současných problémů a konfliktů v Evropě a na Předním východě. Budete mít podrobné znalosti starověkého vývoje lidských dějin a vybraných starověkých jazyků. Díky tomu se budete moci uplatnit na poli diplomacie, cestovního ruchu, vzdělávání nebo kultury. Můžete působit v rozhlase nebo televizi (tvorba naučných pořadů), jako konzultanti filmových a jiných uměleckých děl se starověkou tematikou. Dále také v redakcích knižních vydavatelství (vydávání odborných a populárně vědných publikací), jako konzultanti překladatelů nebo jako překladatelé a komentátoři starověkých literárních děl.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: podzim 2022)

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2021.

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Vyhotovení práce na předem určená témata:

 • 1. Popište význam helénistické vědy, kultury a myšlení pro další vývoj (zhruba 1, 5 str.)
 • 2. Posuďte vývoj římského zemědělství a snahy o reformování poměrů v něm (za republiky i císařství), (zhruba 1, 5 str.)
 • 3. Porovnejte vývoj na římském Západě a Východě ve 4. a 5. stol. n. l. Nabídněte vlastní názor na to, proč Východ přežil. (zhruba 1, 5 str.)
 • Každý uchazeč vypracuje práci na všechna tři stanovená témata. Konečný termín pro odevzdání prací je 16. 6. 2021. Vypracované práce zašlete na email prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Do předmětu emailu uveďte prosím "Dějiny starověku - vypracovaná práce".

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Dějiny starověku na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Web Ústavu klasických studií.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 55 bodů (maximální počet bodů 100).

Dodatečné přijímací řízení do magisterských studijních programů - nástup ke studiu od podzimu 2021

Termín pro podání přihlášky: 1. srpen – 22. srpen 2021.

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Vyhotovení práce na předem určená témata:

 • 1. Založení versus vznik Říma (1,5-2 normostrany)
 • 2. Athénská a současní demokracie (1,5 až 2 normostrany)
 • 3.Etický rozměr víry starých Egypťanů v posmrtný život (1,5 až 2 normostrany)
 • Každý uchazeč vypracuje práci na všechna tři stanovená témata. Konečný termín pro odevzdání prací je 31. 8. 2021. Vypracované práce zašlete na email prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Do předmětu emailu uveďte prosím "Dějiny starověku - vypracovaná práce".

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Dějiny starověku na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Web Ústavu klasických studií.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 55 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Dějiny starověku? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.