Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Osvojili jste si základy teorie a dějin filmu a toužíte se dozvědět víc? Navazující magisterský program Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury nabízí motivující prostředí k rozšíření a ověření vašich znalostí a dovedností.

Povinný základ tvoří předměty zaměřené na historickou poetiku filmu, kulturní dějiny kinematografie, filmový průmysl, kritiku a akademické psaní. Součástí výuky jsou i kurzy zahraničních hostů v angličtině. Podmínkou úspěšného studia je i odborná a zahraniční stáž, pokud jste neabsolvovali studijní pobyt v cizině už na bakalářském stupni.

Především se však během studia soustředíte na řešení konkrétního výzkumného problému. Čtyři návazné semináře vás postupně dovedou k obhajobě magisterské práce. Excelentní diplomovou práci můžete i publikovat.

Vědecké směřování vaší kariéry můžete následně posílit doktorským studiem. Získanou kvalifikaci uplatníte také ve vědeckých a paměťových institucích, v médiích nebo v kulturním a festivalovém managementu.

Je studium programu pro vás?

  • Tušíte, že o teorii a dějinách filmu nevíte dosud vše, a chcete si své znalosti rozšířit?
  • Máte nápady na výzkumné projekty?
  • Přitahuje vás práce v badatelských týmech?
  • Chcete si osvojit efektivní výzkumné metody?
  • Zajímá vás kulturní a průmyslový kontext audiovizuální produkce?
  • Uvažujete kriticky o filmech a seriálech a líbí se vám sdílet své názory?
  • Získali jste první publikační zkušenosti a chcete se v psaní zdokonalit?
  • Toužíte ověřit si své odborné, společenské i jazykové schopnosti v mezinárodním prostředí?
  • Plánujete doktorské studium?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!

Přijímací řízení je otevřeno nejen bakalářům v oboru filmových či mediálních studií, ale i absolventům jiných humanitních, společenskovědních nebo uměnovědných programů. O přijetí rozhoduje kvalita předloženého projektu magisterské diplomové práce.

Kombinovaná forma studia

Výuka se uskutečňuje zpravidla v sobotu. Přednášky hostů se konají v průběhu pracovního týdne, semináře k diplomové práci formou individuálních konzultací.

„Vidíme film zevnitř.“

Praxe

Povinným předmětem je odborná stáž v minimální délce dvaceti pracovních dnů, kterou si studenti domlouvají v domácím audiovizuálním sektoru. Můžete tak získat praxi například v České televizi, v Národním filmovém archivu, ve Státním fondu kinematografie, v produkčních společnostech, při realizaci filmových či televizních projektů, ve formě vzdělávací nebo osvětové činnosti, na festivalech. Spolu s potvrzením a hodnocením stáže odevzdávají studenti také osobní reflexi získaných zkušeností.

Odborná stáž a zkušenosti z ní pomáhají při získání atraktivního pracovního uplatnění. Z povinně volitelných předmětů si studenti mohou navíc zapsat Odbornou praxi, ve které zúročí svoji činnost konferenční, ediční, nebo publikační, pokud uveřejnili odbornou studii v minimálním rozsahu deseti normostran nebo soubor článků v celkovém rozsahu dvojnásobném.

Chcete vědět víc?

http://fav.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Po úspěšném absolvování můžete pokračovat v badatelské práci formou doktorského studia. Uplatnění najdete v paměťových institucích (knihovny, muzea, archivy), v televizi a jiných médiích, v redakcích novin, časopisů a nakladatelství, na filmových akcích a festivalech nebo v audiovizuálním průmyslu.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen absolventům stejného nebo příbuzného studijního oboru / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: 1. kolo - písemný projekt magisterské práce, 2. kolo - ústní rozprava nad projektem magisterské práce. Podrobné oborové informace o přijímací zkoušce naleznete na stránkách ústavu.

V prvním kole přijímací zkoušky lze získat maximálně 70 bodů, ve druhém kole 30 bodů. Limit nezbytný k návrhu na přijetí činí 55 bodů.

Uchazeči, kteří získají v prvním kole více než 54 bodů, splnili limit 55 bodů pro přijetí a nemusí již absolvovat 2. kolo (pohovor), a nebudou k němu ani pozváni.

Ke 2. kolu přijímací zkoušky budou pozváni pouze ti uchazeči, jejichž bodový zisk z 1. kola se nachází v rozmezí 25-54 bodů.

Uchazeči, kteří získají v 1. kole méně než 25 bodů, nemohou ani při hypotetickém maximálním zisku 30 bodů ze 2. kola získat potřebných 55 bodů pro přijetí. Ani tito uchazeči již nebudou tedy pozváni ke 2. kolu přijímací zkoušky.

Web Ústavu filmu a audiovizuální kultury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 55 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
během aktuálního přijímacího řízení není nabízeno
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.