Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Vidíme film zevnitř.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2021

Co se naučíte

Osvojili jste si základy teorie a dějin filmu a toužíte se dozvědět víc? Navazující magisterský program Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury nabízí motivující prostředí k rozšíření a ověření vašich znalostí a dovedností.

Povinný základ tvoří předměty zaměřené na historickou poetiku filmu, kulturní dějiny kinematografie, filmový průmysl, kritiku a akademické psaní. Součástí výuky jsou i kurzy zahraničních hostů v angličtině. Podmínkou úspěšného studia je i odborná a zahraniční stáž, pokud jste neabsolvovali studijní pobyt v cizině už na bakalářském stupni.

Především se však během studia soustředíte na řešení konkrétního výzkumného problému. Čtyři návazné semináře vás postupně dovedou k obhajobě magisterské práce. Excelentní diplomovou práci můžete i publikovat.

Vědecké směřování vaší kariéry můžete následně posílit doktorským studiem. Získanou kvalifikaci uplatníte také ve vědeckých a paměťových institucích, v médiích nebo v kulturním a festivalovém managementu.

Je studium programu pro vás?

  • Tušíte, že o teorii a dějinách filmu nevíte dosud vše, a chcete si své znalosti rozšířit?
  • Máte nápady na výzkumné projekty?
  • Přitahuje vás práce v badatelských týmech?
  • Chcete si osvojit efektivní výzkumné metody?
  • Zajímá vás kulturní a průmyslový kontext audiovizuální produkce?
  • Uvažujete kriticky o filmech a seriálech a líbí se vám sdílet své názory?
  • Získali jste první publikační zkušenosti a chcete se v psaní zdokonalit?
  • Toužíte ověřit si své odborné, společenské i jazykové schopnosti v mezinárodním prostředí?
  • Plánujete doktorské studium?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!

Přijímací řízení je otevřeno nejen bakalářům v oboru filmových či mediálních studií, ale i absolventům jiných humanitních, společenskovědních nebo uměnovědných programů. O přijetí rozhoduje kvalita předloženého projektu magisterské diplomové práce.

Kombinovaná forma studia

Výuka se uskutečňuje zpravidla v sobotu. Přednášky hostů se konají v průběhu pracovního týdne, semináře k diplomové práci formou individuálních konzultací.

Praxe

Povinným předmětem je odborná stáž v minimální délce dvaceti pracovních dnů, kterou si studenti domlouvají v domácím audiovizuálním sektoru. Můžete tak získat praxi například v České televizi, v Národním filmovém archivu, ve Státním fondu kinematografie, v produkčních společnostech, při realizaci filmových či televizních projektů, ve formě vzdělávací nebo osvětové činnosti, na festivalech. Spolu s potvrzením a hodnocením stáže odevzdávají studenti také osobní reflexi získaných zkušeností.

Odborná stáž a zkušenosti z ní pomáhají při získání atraktivního pracovního uplatnění. Z povinně volitelných předmětů si studenti mohou navíc zapsat Odbornou praxi, ve které zúročí svoji činnost konferenční, ediční, nebo publikační, pokud uveřejnili odbornou studii v minimálním rozsahu deseti normostran nebo soubor článků v celkovém rozsahu dvojnásobném.

Chcete vědět víc?

http://fav.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Po úspěšném absolvování můžete pokračovat v badatelské práci formou doktorského studia. Uplatnění najdete v paměťových institucích (knihovny, muzea, archivy), v televizi a jiných médiích, v redakcích novin, časopisů a nakladatelství, na filmových akcích a festivalech nebo v audiovizuálním průmyslu.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2021

Komu je program určen: Program je určen absolventům stejného nebo příbuzného studijního oboru / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: 1. kolo - písemný projekt magisterské práce, 2. kolo - ústní rozprava nad projektem magisterské práce. Podrobné oborové informace o přijímací zkoušce naleznete na stránkách ústavu zde.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 55 bodů (maximální počet bodů: 100).

Odkaz na Ústav filmu a audiovizuální kultury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.