Čínská studia

Naučte se čínsky a poznejte Čínu - stává se klíčovou součástí našeho světa.

Představení studijního programu

Magisterské studium programu Čínská studia je zaměřeno na soudobou Čínu (ČLR, Taiwan i čínskou „diasporu“) jako místo střetávání tradičních čínských a západních vlivů, v jehož rámci dochází k nejednoznačnému a mnohotvárnému formování různých projektů identity moderní Číny. Studium oboru vede studenty k porozumění těmto procesům na rovině politického a sociálního utváření moderní Číny i na rovině diskurzivních praktik, které konstruují různé prvky moderní čínské identity. Nedílnou součástí studia je pokračující intenzivní výuka čínského jazyka.

Magisterské studium programu Čínská studia předpokládá znalosti čínského jazyka, dějin a kultury na úrovni bakalářského programu Čínská studia.

Hlavní osy studia:

1) Studium soudobé čínské společnosti a politiky – proměny politických institucí, politických režimů a ideologií a jejich dopad na život čínské společnosti.

2) Studium diskurzivních praktik v moderní Číně (politické myšlení, čínský marxismus, moderní čínská literatura, populární kultura, náboženství, čínská medicína, bojová umění, film apod.) s cílem objasnit původ těchto jevů, jejich sociální a kulturní kontext a význam pro formování moderní čínské identity.

3) Intenzivní studium moderní čínštiny. Základem jsou navazující kurzy Praktická čínština pro magisterské studium I-IV, doplněné dalšími kurzy rozvíjejícími specifické dovednosti (intenzivní konverzace 1 na 1, překladatelské semináře, psaní v čínštině, konferenční prezentace v čínštině).

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru nacházejí uplatnění jako koordinátoři čínsko-českých projektů, v zahraničním obchodu, diplomacii, jako překladatelé a tlumočníci a jako učitelé čínštiny.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Vyžadována je znalost moderní čínštiny na úrovni B-1 SERR. Bakalářský titul ze sinologických oborů v Brně, Praze a Olomouci je dostatečným dokladem. Zájemci z jiných oborů předloží podrobný doklad o absolvovaném studiu čínštiny (místo, délka, intenzita).

Předmět přijímací zkoušky:

  • bakalářská nebo diplomová práce spolu s posudky vedoucího práce i oponenta. Uchazeč vše dodá v pdf na e-mail janavavrova@mail.muni.cz nejpozději 10 dní před ústním pohovorem. Pokud je práce veřejně přístupná na stránkách příslušné univerzity, uchazeč zašle odkaz na adresu, odkud je možné práci stáhnout (včetně posudků vedoucího a oponenta).
  • ústní pohovor. Tématem ústního pohovoru je studijní záměr studenta v zamýšleném magisterském studiu. Student přijde s předběžnou představou o tom, jakému tématu by se chtěl věnovat a přednese svůj studijní záměr ústně v ca 5minutovém projevu. Přijímací komise může v rámci pohovoru testovat schopnosti a znalosti studenta v jakémkoliv ohledu souvisejícím se zamýšleným studiem. Komise může rovněž vznést doplňující otázky k předložené bakalářské práci.
  • Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100). Z toho bakalářská práce – max. 40 bodů, pohovor – max. 60 bodů.

    Odkaz na Seminář čínských studií.

    Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent navazujícího magisterského programu Čínská studia je vybaven k tomu, aby mohl pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na Čínu v ČR i v zahraničí.

Chcete vědět víc?

http://cinskastudia.phil.muni.cz/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.