Italský jazyk a literatura

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete zlepšit vaše dovednosti v interpretaci italských textů? Rádi byste se naplno ponořili do studia italštiny? Pak byl magisterský studijní program Italský jazyk a literatura navržen právě pro vás! Po bakalářském studijním programu, který je rozsáhlým úvodem do praktického italského jazyka a literatury, je v magisterském studijním programu věnována větší pozornost aplikování teoretických aspektů studia italské literatury a italského jazyka (textová kritika, historie literatury, historie italského jazyka, dialektologie, lingvistika).

Důraz je kladen na textovou dimenzi studia a na interpretaci textu. Tímto způsobem získáte během studia znalosti popisných a analytických metod, které jsou v současné době velmi užitečné. Předpokládá se také, že si studenti osvojí dovednosti k samostatné vědecké a interdisciplinární práci.

Je studium programu pro vás?

  • V jakých dovednostech se chcete zdokonalit?

Cílem diplomové práce je získat hloubkové znalosti konkrétního tématu (v textové kritice, literatuře nebo lingvistice). Studenti by měli prokázat schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, získanými pojmy a teoriemi a následně navrhnout vlastní interpretace textů. U studia platí, že čím větší iniciativa a originalita, tím lépe.

  • Nezískali jste bakalářský titul za studium studijního programu Italský jazyk?

Studenti, kteří se zapisují do tohoto programu, většinou absolvovali bakalářské studium Italského jazyka a literatury. Ovšem není to bezpodmínečně nutné. Pokud jste nezískali bakalářský titul za studium programu Italský jazyk a literatura, budete pozváni na přijímací pohovor o jazyce.

„Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro
[Dante Alighieri, Paradiso XIV, 1] /

Od středu v kraj, od kraje v střed
[Dante Alighieri, Komedie, Ráj XIV, 1]“

Praxe

Chcete cestovat a strávit jeden nebo více semestrů v Itálii?

Studijní pobyt v Itálii přes program Erasmus je možný a doporučovaný (ale není povinný). Vybrat si můžete z celé řady italských univerzit: Torino, Trento, Parma, Bologna, Ferrara, Verona, Padova, Pisa, Siena stranieri, Urbino, Macerata, Perugia, Perugia stranieri, Viterbo, Roma Sapienza, Cassino, Napoli "Federico II", Napoli Orientale, Salerno, Cagliari a Palermo. Brzy budou v nabídce také univerzity Firenze, Siena, Milano a Catania.

Uplatnění absolventů

V magisterském studijním programu získáte všechny potřebné kompetence pro povolání v novinářském, sociálním nebo kulturním sektoru i v akademicky orientované kariéře. Absolventi Italského jazyka a literatury a lingvistiky mohou být také vynikajícími učiteli.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům bakalářského studia v oboru Italský jazyk a literatura (a případně uchazečům, kteří jsou v době přijímací zkoušky před dokončením studia italštiny). Výjimku tvoří studenti, kteří již mají bakalářský titul v oboru portugalská/španělská/katalánská/francouzská/latinská literatura a lingvistika.

Předmět přijímací zkoušky: ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse v italském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Uchazeči také povinně doloží motivační dopis, PDF verzi své bakalářské práce (nebo její téměř definitivní verzi v případě obhajoby práce v lednovém termínu) a úplný seznam zkoušek složených v bakalářském studiu, spolu se známkami získanými z těchto zkoušek. Výjimku z dodání těchto dokumentů mají absolventi bakalářského programu Italský jazyk a literatura na FF MU, kteří budou absolvovat pouze pohovor. Podklady k přijímacímu řízení vkládejte do svých elektronických přihlášek do 15. 12. (rubrika "Dokumenty"). Žádáme uchazeče a uchazečky, aby v dokumentech uvedli své celé jméno a číslo přihlášky.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Italský jazyk a literatura na FF MU během posledních třech let s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou požádat také uchazeči (studenti bakalářského programu Italský jazyk a literatura na FF MU), kteří dosud nemají obhájenou bakalářskou práci a mají průměr známek z jednotlivých absolvovaných předmětů mezi A a B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz

Web Ústavu románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Italský jazyk a literatura jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Italský jazyk a literatura? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.