Francouzský jazyk a literatura

Filologie = „Jak dělat (skutečné) věci slovem“

Představení studijního programu

Navazující magisterský (NMgr.) studijní program Francouzská filologie je určen studentům, kteří chtějí prohloubit své znalosti francouzské kultury, literatury a lingvistiky. Tento program zajišťuje výuku širokého spektra předmětů, probíhající ve francouzštině, a poskytuje studentům všechny potřebné kompetence pro výkon profesí v žurnalistické, sociální a kulturní oblasti, jakož i profesí akademicky orientovaných. Vzhledem k této možnosti je studentům důrazně doporučeno sledování svých vlastních výzkumných zájmů, a to proto, aby eventuálně připravili půdu pro svou budoucí disertační práci v rámci postgraduálního studia.

NMgr. program je koncipován v rozsahu 4 semestrů. Kurzy probíhají výhradně prezenčně.

Studenti mají na výběr ze dvou zaměření: Literatura a Lingvistika.

(1) French and Francophone Literature: based on modules in the domain of French and Francophone literature and culture. This enables students to major in French and/or Francophone literature.

(2) French Linguistics: based on courses from the Linguistic topics panel. This enables students to major in Theoretical and Applied Linguistics (translation, teaching French as foreign language, etc.).

Studenti si zvolí jednu z těchto dvou zaměření. Napíší diplomovou práci (40 kreditů), a splní 50 volitelných kreditů v závislosti na vybraném zaměření. Kromě těchto 90 kreditů jsou povinni úspěšně absolvovat kurzy ze společného základu (30 kreditů) navazujícího magisterského programu Francouzská filologie. Společný základ tvořený 6 povinnými předměty zahrnuje 3 předměty z oblasti literárních studií (Literatura I, II a III) a 3 předměty z oblasti lingvistiky (Lingvistika I, II a III), a to na základě přesvědčení, že je nezbytné mít alespoň základní znalost druhého (nezvoleného) oboru. Tento společný základ představuje 30 kreditů (6x5 kreditů) z celého „completus“ programu (tedy 25 %). Těchto 6 předmětů samostatně tvoří „minor“ program.

Navazující magisterský program má za cíl zprostředkovat znalost deskriptivních a analytických teorií a metod užívaných jak ve francouzské/frankofonní literatuře, tak ve francouzské lingvistice. Od studentů se rovněž očekává, že si osvojí dovednosti potřebné pro samostatnou a interdisciplinární vědeckou práci.

Praxe

Pobyt ve Francii v rámci programu Erasmus je možný a doporučovaný (avšak ne nařízený): náš ústav za tímto účelem již navázal velmi úspěšné partnerství s univerzitami Paris-Est a Rennes 2, umožňující studentům získat dvojitý diplom.

Uplatnění absolventů

NMgr. program poskytuje všechny potřebné kompetence pro výkon profesí v žurnalistické, sociální a kulturní oblasti, jakož i profesí akademicky orientovaných.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse ve francouzském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na adresu pdytrt@phil.muni.cz. Délka ústní zkoušky cca 20 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / progamu Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Po dokončení magisterského studia je možné pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu za předpokladu splnění požadavků pro přijetí: dodání životopisu, motivačního dopisu a absolvování pohovoru.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.