Francouzský jazyk a literatura

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Chtěli byste zlepšit své dovednosti v interpretaci francouzských textů a proniknout hlouběji do tajů francouzského jazyka? Pak je navazující magisterský studijní program Francouzský jazyk a literatura určen přesně pro vás!

Zatímco bakalářský program představuje široký úvod do francouzské literatury a praktického jazyka, v magisterském programu je větší důležitost přisuzována různým využitím teoretických aspektů francouzské filologie, a to jak v lingvistice, tak v literatuře. Důraz je kladen na textovou stránku studia a interpretaci textu. Díky tomu magisterský program přináší znalost deskriptivních a analytických metod, které jsou v dnešní době extrémně užitečné. Studenti si také osvojí dovednosti v samostatné a mezioborové vědecké práci.

Je studium programu pro vás?

  • Jaké znalosti během studia získáte a jaké dovednosti si zlepšíte?

Cílem magisterské diplomové práce je načerpat podrobné znalosti konkrétního tématu v oblasti  literatury, frankofonie či jazykovědy. Studenti by měli prokázat svoji schopnost kriticky pracovat s odbornými a specializovanými texty, aplikovat osvojené pojmy a teorie a poté navrhnout vlastní interpretaci daných textů. Důraz je v tomto druhu prací kladen na iniciativní a originální přístup.

  • Nezískali jste bakalářský titul ze studia francouzského jazyka?

Studenti zapsaní v navazujícím magisterském programu obvykle mají ukončené bakalářské studium programu Francouzský jazyk a literatura, není to však povinné. Pokud zájemci o tento magisterský program nemají bakalářský titul z daného oboru, budou vyžadovány další pohovory.

Filologie = „Jak dělat (skutečné) věci slovem“

Praxe

Chtěli byste cestovat a strávit semestr nebo i delší dobu ve Francii?

Studijní pobyt Erasmus ve Francii je možný a také doporučený (ale ne povinný): za tímto účelem náš ústav zřídil již dvě velmi úspěšné partnerské spolupráce pro studium v režimu dvojího diplomu (double degree), a to na univerzitě  Paris-Est Créteil (UPEC -) a na univerzitě Rennes 2.

Uplatnění absolventů

V tomto navazujícím magisterském programu získáte všechny schopnosti vyžadované pro uplatnění v žurnalistickém, společenském či kulturním sektoru. Svou kariérní dráhu můžete rozjet i v akademicky orientovaných profesích. Absolventi Francouzského jazyka a literatury se také mohou stát vynikajícími učiteli.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Předmět přijímací zkoušky: ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse ve francouzském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci (pokud je již hotová) a strukturovaný životopis zašlete v elektronické verzi Ústavu románských jazyků a literatur na adresu ccusim@phil.muni.cz. Délka ústní zkoušky cca 20 min.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Ústavu románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Francouzský jazyk a literatura jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Francouzský jazyk a literatura? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Christophe Gérard L. Cusimano

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.