Historie

Představení studijního programu

Cílem magisterského studia historie je v návaznosti na bakalářský studijní program rozšířit stupeň znalostí a odborných kompetencí pro profesní činnost historika. Studenti si prohloubí své znalosti českých a obecných dějin, schopnosti pracovat se širokou škálou metod a osvojí si množství historiografických poznatků. Míra intenzity specializace v magisterském studiu je primárně ovlivněna studentovou volbou studijního plánu.

Magisterské navazující prezenční studium historie je určeno pro absolventy bakalářského studia oboru historie na FF MU i absolventy historie a příbuzných oborů z jiných fakult a univerzit.

1) Studium se uskutečňuje podle studijního plánu se specializacemi. Posluchači si volí jednu z nabízených studijních specializací, kterými jsou dějiny středověku, dějiny raného novověku, moderní dějiny a církevní dějiny. 2) Dále lze studovat navazující magisterský studijní program historie ve formě studijního plánu pro sdružené studium. Toto studium se uskutečňuje na základě kombinace studijního plánu pro studium hlavní a s přidruženým vedlejším studijním plánem, který je součástí jiného studijního programu.

Uplatnění absolventů

Absolventi studia mohou najít uplatnění jako odborní pracovníci ve vědeckých institucích, knihovnách, informačních, dokumentačních a bibliografických centrech, v muzeích, příp. v médiích a nakladatelstvích. Mají rovněž předpoklady pro činnost v manažerských funkcích a v public relations v soukromé i veřejné sféře. Absolventi se mohou ucházet o doktorské studium v historických a příbuzných vědách.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Zkouška písemnou formou - znalosti v rozsahu výuky na bakalářském stupni studia historie (otázky z úvodu do studia dějepisu, z českých dějin, z obecných dějin, z historiografie od počátku středověku do roku 1989). Délka písemné zkoušky je 60 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Historie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Historický ústav.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, státní rigorózní zkouška
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Absolvent se může ucházet o doktorské studium v oboru historie-české dějiny nebo historie-obecné dějiny a příbuzných vědách.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.