Anglický jazyk a literatura

Představení studijního programu

Tento studijní program se člení na dvě studijní zaměření – Lingvistiku a Literární a kulturní studia. Každý student si zvolí jednu z těchto specializací. Všichni studenti musejí absolvovat pět povinných přehledových kurzů. Zbytek programu sestává z povinně volitelných předmětů, které si studenti vybírají na základě zvoleného zaměření, a volitelných kurzů v rámci MU. Téma magisterské diplomové práce si studenti volí na základě svého zaměření a absolvovaných kurzů. S výjimkou některých kurzů se zaměřením na překlad je jazykem veškeré výuky, studentských prací a zkoušek v tomto studijním programu angličtina.

Praxe

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je schopen komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a je vybaven vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Spojeného království, USA, Irska a zemí Commonwealthu. Absolvent je schopen analyzovat specifické formy a funkce jazyka s ohledem na komunikaci v různých žánrech a situacích. Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch, pedagogická činnost na středních a vysokých školách) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a výbornou vyjadřovací schopnost.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům bakalářského studia anglického jazyka a literatury, případně pedagogických a dalších programů zaměřených na anglický jazyk a literaturu. Příbuznost oboru bude posouzena na základě přihlášky ke studiu. U příbuzných oborů se předpokládá pokročilá znalost jazyka na úrovni CPE (Certificate of Proficiency in English).

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test v angličtině tvoří English Proficiency Exam, který testuje gramatiku, slovní zásobu a porozumění čtenému textu. Délka oborového testu je 70 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Anglický jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

V případě splnění podmínek přijetí je možné pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech Anglická jazykověda nebo Literatury v angličtině. Další studium je možné v prezenční i kombinované formě.

Chcete vědět víc?

http://anglistika.phil.muni.cz/studium/navazujici-magisterske-studium

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.