Medieval Latin Language and Literature

Navazující magisterské studium v prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 1 500 EUR za akademický rok.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímá vás středověk? Chcete pochopit, jak fungovala společnost, co lidé četli, jak si předávali zprávy, čím se bavili nebo jak se léčili? O tom se dozvíte především z textů, které byly ve středověku v naprosté většině psány latinsky. V tomto studiu vás naučíme nejen jazyk těchto písemných památek, tj. středověkou latinu, ale zasvětíme vás do tajů interpretace nejrůznějších typů dochovaných pramenů.

Během studia si přečtete a pochopíte obsah tajemných klášterních kronik, filozofických sporů, literárních polemik či receptů na zdravý životní styl. Naučíme vás, jak přepsat středověké rukopisy, ale také jak je přeložit a pochopit v nejširších kulturních souvislostech. Pochopíte, o čem je středověká literatura, a zjistíte, proč se antické texty dochovaly díky středověkým mnichům.

Kromě hlubšího a komplexního pohledu na proměny latinského jazyka během středověku se ve studiu zaměřujeme na různé podoby středověké literatury, její kritické i digitální zpřístupnění a nejmodernější trendy v textové kritice. Intenzivní četba textů je doprovázena volitelnými předměty zaměřujícími se na jednotlivé aspekty středověké písemné kultury. Budete mít možnost zúčastnit se přednášek a blokových kurzů, které zajišťují zahraniční odborníci. Během každoročních studijních soustředění se nejen zdokonalíte ve středověké latině, ale také se pobavíte díky našemu aktivnímu studentskému spolku!

Je studium programu pro vás?

  • Čtete rádi a zajímají vás texty, kterým nikdo jiný nerozumí?
  • Přemýšlíte rádi nad souvislostmi mezi literárními díly?
  • Nezaleknete se středověkých rukopisů a studia v nevšedních podmínkách?
  • Láká vás odborné studium a individuální přístup vyučujících?

Instrue, quid possis, animum, ne discere cesses. Vzdělávej ducha, jak můžeš, a nikdy se nepřestaň učit. Catonis Disticha moralia III, 1.

Praxe

Systém povinných praxí není součástí tohoto programu.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/studium

Uplatnění absolventů

Jako absolventi našeho studia najdete uplatnění v nejrůznějších kulturních institucích, jako jsou muzea, archivy, knihovny a další instituce, kde se nacházejí středověké písemné památky.

Budete umět samostatně kriticky pracovat s primárními zdroji, využívat informační textové zdroje a budete mít podrobný vhled do problematiky středověkých literárních památek. To vám umožní najít uplatnění i v celé řadě humanitně zaměřených výzkumných institucí, jako jsou například Akademie věd nebo univerzity.

Působit budete moci i jako pedagogové na vysokých školách, ve středoškolské výuce dějepisu, českého jazyka a moderních cizích jazyků. Řada našich absolventů pracuje na pozicích odborných konzultantů v knižních nakladatelstvích a nejrůznějších médiích, jako jsou televize nebo rozhlas.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 12. 2023 – 30. 4. 2024)

Jedná se o placený program akreditovaný v angličtině. Školné za jeden akademický rok činí 1500 EUR. Podmínky přijímacího řízení jsou dostupné zde: https://www.phil.muni.cz/en/studies/study-programmes-in-english/master-studies/medieval-latin-language-and-literature

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
1 500 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.