Učitelství historie pro střední školy

Představení studijního programu

Cílem přípravy studentů učitelství historie pro střední školy je především získání a prohloubení oborových znalostí historie z bakalářského studia, získání didaktických kompetencí pro výuku dějepisu, rozvoj schopností zvládat pedagogicko-psychologické situace spojené s vyučováním a s chodem školy a rozvoj dovedností diagnostických a speciálně pedagogických spojených s požadavkem individuálního a diferencovaného přístupu k žákům/studentům.

Praxe

Praktickou složku profesní přípravy vykonávají studenti prostřednictvím pedagogických praxí. Předměty Didaktická dílna, Pedagogická praxe I, II a Seminář k pedagogické praxi umožňují studentům osvojovat si profesní kompetence nezbytné při každodenní práci učitele, uvědomovat si vlastní profesní potřeby a postupné přebírat odpovědnost za plánování, realizaci a evaluaci výuky. Během praxe student získává reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele. Po zvládnutí učitelských praxí student dokáže plánovat, realizovat a evaluovat vlastní výuku v odpovídající úrovni standardu profesních kvalit a také autonomně vykonávat všechny další činnosti nezbytné pro výkon učitelské profese v definované úrovni kvality. Student je také schopen pojmenovat silné a slabé stránky svého profesního výkonu a navrhovat osobní rozvojové cíle, způsob jejich dosažení a realizovat je ve stanoveném čase.

Součástí učitelských praxí je také Seminář k pedagogické praxi, který studentům poskytuje prostor pro sdílení a reflexi zkušeností z praxe a pomáhají jim prohloubit reflektivní a sebe-reflektivní dovednosti. Způsob vedení seminářů je inspirován konceptem tzv. reflektujících týmů, který se vyznačuje spoluprací více odborníků z různých oblastí. Výuku zajišťuje oborový didaktik spolu s pedagogem či psychologem. Do výuky jsou pravidelně zváni také vybraní provázející učitelé. Díky absolvování semináře student dokáže otevřeně sdílet a reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě a také cíleně využívat reflexi a sebereflexi jakožto nástroj profesního učení.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu učitelství pro střední školy budou prioritně působit jako učitelé historie na středních školách (gymnáziích a středních odborných školách) a dále také v oblasti projektové didaktiky v muzejních a dalších vzdělávacích institucích a strukturách turistického ruchu.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět oborové přijímací zkoušky: Zkouška písemnou formou - znalosti v rozsahu výuky na bakalářském stupni studia historie (otázky z úvodu do studia dějepisu, z českých dějin, z obecných dějin, z historiografie od počátku středověku do roku 1989).

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů 100). Délka oborového testu je 60 min.

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také href"=https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni">test z pedagogicko-psychologického základu.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Historie na FF MU. Přijímací zkouška se promíjí včetně testu z pedagogicko-psychologického základu. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Historický ústav.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent se může ucházet o doktorské studium v oboru historie - české dějiny nebo historie - obecné dějiny a příbuzných vědách.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.