Zápis do studia

Informace pro přijaté uchazeče

Důležitá data

 • Termín vložení konverze maturitního vysvědčení: do 20. 6. 2023
 • Termín zápisu: 10.–12. 7. 2023 (online)
 • Vložení konverze vysvědčení pro dodatečně navržené na přijetí: do 31. 8. 2023
 • Vložení konverze vysvědčení pro dodatečné přijímací řízení: do 6. 9. 2023
 • Náhradní termín zápisu: 11.–13. 9. 2023 (online)
 • Ztotožnění osoby: do 30. 9. 2023

TIP: Proces „ztotožnění“ bude probíhat primárně online pomocí portálu identitaobcana.cz. Pokud dosud Identitu občana nemáte, zřiďte si ji již nyní!

Co znamená zápis do studia?

Byli jste navržení na přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity? Blahopřejeme! Abyste se však stali našimi studenty a studentkami, je třeba provést ještě jeden důležitý krok – zapsat se do studia. Pokud jste byli navrženi na přijetí do více programů, při zápisu si vyberete, který nebo které z nich chcete studovat. Získáte přístup do Informačního systému MU a můžete si začít zapisovat předměty a chystat se na první semestr studia. Ještě předtím je však potřeba, abyste nám dodali své maturitní vysvědčení.

Kdy a jak doložit maturitní vysvědčení?

Pokud jste podávali přihlášku ke studiu již v zimě a byli jste navrženi na přijetí, můžete od této chvíle až do 31. srpna 2023 přímo do e-přihlášky nahrát autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení.

Pokud se přihlásíte ke studiu v rámci letního dodatečného přijímacího řízení a budete navrženi na přijetí, v takovém případě bude potřeba, abyste rovněž nahráli do e-přihlášky autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení, a to nejpozději do 6. září 2023.

Pozor! Výše uvedené platí pro uchazeče z České republiky a ze Slovenské republiky. Pokud jste absolvovali předchozí studium v zahraničí, je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností zde.

Po doložení dokumentů do e-přihlášky a jejich kontrole Studijním oddělením FF MU vám bude do e-přihlášky vloženo Rozhodnutí o přijetí ke studiu a na jeho základě se budete moci do studia zapsat.

Kdy a kam se pak přijít zapsat?

Zápisy do studia pro podzimní semestr 2023 budou probíhat v řádném termínu od 10. do 12. července 2023. Uskuteční se distanční formou (online), to znamená, že se zvládnete zapsat odkudkoliv, kde budete mít k dispozici internet. Náhradní termín zápisu (pro ty, kdo se nebudou moci zapsat v tom řádném) bude možný od 11. do 13. září 2023.

Jak přesně zápis proběhne?

Není třeba se ničeho obávat, zápis je možné zvládnout odkudkoliv, kde budete mít k dispozici počítač a připojení k internetu. Projdete jím postupně ve dvou krocích:

 1. Zápis do studia prostřednictvím vaší e-přihlášky – podrobný návod najdete níže.
 2. Ztotožnění vaší osoby – úkon prosím proveďte nejpozději do 30. září 2023, více informací opět naleznete níže.

Jakmile splníte všechny kroky, stanete se řádnými studujícími FF MU.

TIP: Vytiskněte si přehlednou brožurku s checklistem, abyste na začátku studia na nic důležitého nezapomněli.

Máte doplňující otázky?

Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést?

Autorizovaná konverze je proces, který zahrnuje převod dokumentu v papírové podobě do dokumentu v elektronické podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. V České republice ji mohou provádět tzv. kontaktní místa veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci.

Elektronický konvertovaný dokument si můžete přímo na místě zpravidla nechat nahrát na USB flashdisk, nebo zaslat do datové schránky či do speciální online úschovny. Do e-přihlášky, prosím, nenahrávejte Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze (jde pouze o přesný návod, jak si v online úschovně vyzvednout konverzi vysvědčení).

S autorizovanou konverzí na Slovensku vám mohou pomoci např. tyto stránky.

Jak přesně nahrát autorizovanou konverzi vysvědčení do e-přihlášky?

Soubor s autorizovanou konverzí vašeho maturitního vysvědčení nahrajete do sekce Studium, zkoušky a dokumenty. Vstoupíte do ní kliknutím na tlačítko Upravit. Na stránce, která se vám zobrazí, pak naleznete sekci Dokumenty k zápisu.

Bez popisku

Už jsem na MU v minulosti studoval/a. Co všechno se mě týká nebo netýká?

Pokud už máte UČO a heslo pro vstup do Informačního systému MU, nebude se vás týkat fáze ztotožnění. Ovšem maturitní vysvědčení v autorizované konverzi bohužel dodat musíte i přesto, že už jste ho v minulosti dodávali k jinému bakalářskému studiu (ať už v úředně ověřené papírové kopii nebo v autorizované konverzi – nicméně pokud máte ještě někde uloženou starší autorizovanou konverzi, můžete ji použít, její platnost není omezena). 

Nebudu mít v červnu ještě maturitní vysvědčení. Co mám dělat?

Budete-li maturitní zkoušku skládat až v září, nic se neděje. Využijete náhradní termín zápisu do studia v září. Požádat o něj můžete ve své e-přihlášce v sekci „Studium, zkoušky a dokumenty“. Nejprve klikněte na „Upravit“:

Bez popisku

Na následující stránce vyhledejte rubriku „Doplnění dalších informací – Žádost o náhradní termín zápisu ke studiu v září 2023“. Pak už zbývá jen zaškrtnout okénko „doplnění dalších informací“ a dole na stránce kliknout na „Uložit a pokračovat“.

Bez popisku

Nezvládnu se v červenci zapsat z jiného důvodu. Půjde to i později?

Ano, připravujeme náhradní termín zápisů do studia na září. Požádat o něj můžete přímo ve své e-přihlášce (návod najdete zde). Ovšem pozor! Pozdější zápis do studia vás může znevýhodnit při sestavování rozvrhu nebo při rezervaci lůžek na kolejích.

Jak mám postupovat v e-přihlášce, abych se zapsal/a do studia?

Jakmile nastane období distančních zápisů do studia, objeví se vám v e-přihlášce u studijních programů, na které jste byli přijati, nové tlačítko „Zapsat se do studia“.

Bez popisku

Po kliknutí na něj vyjádříte souhlas se zápisem a potvrzení, že heslo, které vám bude následně přiděleno, uchováte v tajnosti a budete ho mít pod kontrolou.

Bez popisku

Následně vám bude přiděleno tzv. UČO neboli univerzitní číslo osoby (pokud ho už nemáte z dřívějšího působení na univerzitě). To bude vaší identitou následujících několik let – pomocí UČO se budete přihlašovat do informačních systémů, k aplikacím MS Office nebo třeba k počítačům ve studovnách.

Bez popisku

Nyní se již můžete pomocí UČO přihlásit do Informačního systému MU. Při prvním přihlášení si nastavíte tzv. primární heslo. To bude sloužit pro přihlášení k informačním systémům a dalším důležitým online platformám. Vedle primárního hesla existuje ještě tzv. sekundární heslo, které si nastavíte později a které slouží především pro přihlašování k počítačům ve studovnách nebo k wifi.

Pokud aktuálně působíte na MU, použijete své stávající primární heslo. Pokud jste na MU studovali dříve, ale nyní již IS nepoužíváte, můžete si zvolit, zda použijete své původní primární heslo, nebo si nastavíte nové.

Bez popisku

Po úspěšném přihlášení můžete začít Informační systém MU naplno využívat – seznámit se s jeho funkcemi a pustit se do sestavování rozvrhu na podzimní semestr. Abyste se v tom všem zorientovali, připravili jsme pro vás speciálního průvodce začátkem studia.

Pokud jste si nastavili nové primární heslo, uvidíte na titulní straně upozornění, že je potřeba provést ještě ověření vaší totožnosti. To můžete provést několika způsoby, které jsou popsány níže.

Jak provést ztotožnění osoby?

Přes portál identitaobcana.cz

Portál identitaobcana.cz slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy. K prokazování totožnosti online slouží různé identifikační prostředky. Podrobný návod, jak ztotožnění provést, naleznete zde.

Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím portálu identitaobcana.cz, budete ztotožněni okamžitě po zadání nového primárního hesla, které si sami v ISu nastavíte. Není třeba, aby váš požadavek na ztotožnění kdokoliv další potvrzoval.

Ověřit přes portál identitaobcana.cz

Dostanu ihned potvrzení o studiu?

Jakmile budete zapsáni do studia, můžete si potvrzení vygenerovat sami v Informačním systému v MU zde.

Ovšem pozor! Potvrzení o studiu si mohou sami v Informačním systému MU vygenerovat pouze studenti, kteří jsou již ztotožnění (tzn. kterým už byla jedním z povolených způsobů online ověřena jejich identita).

Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím e-identity, budete ztotožněni okamžitě po zadání nového primárního hesla, které si sami v ISu nastavíte. Není třeba, aby váš požadavek na ztotožnění kdokoliv další potvrzoval.

Získal/a jsem předchozí vzdělání v zahraničí. Co mám dělat?

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční střední škole, pro zápis do studia budete potřebovat některý z následujících dokladů:

 1. doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace);
 2. doklad o udělení Evropského bakalaureátu;
 3. zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo);
 4. zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace).

Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského vzdělání naleznete zde.

Mohu dodatečně změnit preference studijního plánu?

Bohužel, pořadí preferencí, které jste uvedli ve své e-přihlášce, standardně již nelze měnit. Znamená to tedy, že pokud jste byli přijati do studijního plánu s preferencí 1 (např. jednooborový studijní plán), nemůžete se zapsat do studijního plánu s preferencí 2 (např. sdružené studium s jiným programem).

Nicméně po prvním nebo druhém úspěšně ukončeném semestru studia máte možnost požádat o změnu studijního plánu – například si k hlavnímu oboru doplnit vedlejší studijní plán jiného oboru, změnit vedlejší studijní plán za jiný nebo sdružené studium změnit na jednooborové. Více informací najdete zde.

Jak proběhne fotografování do informačního systému?

Postačí, když nahrajete vlastní fotografii dle určených parametrů společně se skenem osobního dokladu pro ověření přímo do systému Inet. Případně máte možnost nechat se vyfotografovat přímo na univerzitě. Veškeré informace k fotografování na MU naleznete zde.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Slovníček pojmů

Až se zapíšete do studia, otevře se vám zcela nový svět studia na univerzitě. Abyste neměli po zápisu pocit, že k vám promlouvá jazykem cizího kmene, můžete se předem seznámit s některými důležitými pojmy.

 • autorizovaná konverze – elektronická verze papírového dokumentu opatřená ověřovací doložkou z kontaktního místa veřejné správy CzechPoint (z úřadu, pošty nebo od notáře, nikoliv ze školy!)
 • IS  Informační systém Masarykovy univerzity, eviduje se v něm elektronicky veškerá studijní agenda
 • UČO  univerzitní číslo osoby, které slouží k identifikaci do všech systémů a přiděluje se každé osobě, která má něco společného s univerzitou
 • primární a sekundární heslo – slouží k přístupu do různých univerzitních systémů, pro přihlášení k wifi a počítačům
 • preference – když jste vyplňovali e-přihlášku, u jednoho studijního programu jste měli možnost zvolit až tři studijní plány (jednoobor, sdružené studium v různých kombinacích, prezenční/kombinované studium atd.), které jste seřadili podle preference; jejich pořadí již nelze měnit, tedy pokud jste např. byli přijati do studijního plánu s preferencí 1, nemůžete se zapsat do studijního plánu s preferencí 2
 • kredity – „body“, které získáváte za plnění jednotlivých předmětů podle jejich náročnosti; za celé bakalářské studium jich musíte získat 180, pro postup do dalšího semestru minimálně 20
 • registrační šablona – stránka v ISu s přehledem všech povinných a povinně volitelných předmětů vašeho programu včetně doporučeného semestru, v němž byste si je měli registrovat
 • registrace předmětů – první krok při sestavování rozvrhu, vyjadřujete zájem o daný předmět
 • registrační vlna – pokročilí studenti (vypočítává se podle celkového počtu získaných kreditů) si registrují předměty přednostně
 • zápis předmětů – navazuje na registraci, z registrovaných předmětů se zapíšou jen ty, u nichž splňujete podmínky k zápisu a nejste v pořadí mimo kapacitu
 • studijní oddělení – místo, kde se řeší administrativní agenda týkající se studia všech studentů fakulty; naše studijní najdete v přízemí budovy C vlevo
 • studijní referentka – pracovnice studijního oddělení, ke které jste přiřazeni podle svého příjmení a která má na starosti veškerou agendu vašeho studia

Jste zapsaní do studia? Navalila se na vás spousta informací a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační stránku pro prváky, která vás navede krok za krokem.

Přejít na web

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.