Zápis do studia

Informace pro přijaté uchazeče

Co znamená zápis do studia?

Byli jste přijati ke studiu na Filozofické fakultě MU? Blahopřejeme! Abyste se však stali našimi studenty a studentkami, je třeba provést ještě jeden důležitý krok – zapsat se do studia. Pokud jste byli přijati na více programů, při zápisu si vyberete, který nebo které z nich chcete studovat. Získáte přístup do Informačního systému MU a můžete si začít zapisovat předměty a chystat se na první semestr studia.

Kdy a kam se přijít zapsat?

Letos nemusíte k zápisu chodit vůbec nikam, vše totiž proběhne online. Pokud jste se v červenci nezapsali nebo pokud jste byli přijati dodatečně, možnost distančního zápisu se vám přímo v e-přihláškách objeví v termínu 6.–17. září 2021. Distanční zápisy budou aktivovány v průběhu prvního dne zápisů (nejpozději během odpoledne 6. září). Následně si rovněž distančně ověříme vaši totožnost a to, že jste skutečně získali požadované vzdělání.

Jak přesně zápis proběhne?

Není třeba se ničeho obávat, zápis je možné zvládnout odkudkoliv, kde budete mít k dispozici počítač a připojení k internetu. Projdete jím postupně v těchto krocích:

 1. Zápis do studia prostřednictvím vaší e-přihlášky – podrobný návod najdete níže.
 2. Ztotožnění vaší osoby – úkon provedete do 90 dní po zápisu do studia jedním z několika možných způsobů, které jsou popsány níže.
 3. Odeslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na Studijní oddělení FF MU – na tento úkon budete mít rovněž až 90 dní ode dne zápisu.

Jakmile splníte všechny tři kroky, stanete se řádnými studujícími FF MU.

TIP č. 1: Vytiskněte si přehlednou brožurku s checklistem, abyste na nic důležitého nezapomněli, a zúčastněte se fotosoutěže o placky a nálepky MUNI ARTS.

TIP č. 2: Podívejte se na záznam informačního online setkání, kde se dozvíte více nejen o průběhu zápisu, ale také o tom, jak u nás studium funguje a co vás čeká těsně po zápisu.

Máte doplňující otázky?

Jak mám postupovat v e-přihlášce, abych se zapsal/a do studia?

Jakmile nastane období distančních zápisů do studia, objeví se vám v e-přihlášce u studijních programů, na které jste byli přijati, nové tlačítko „Zapsat se do studia“.

Po kliknutí na něj vyjádříte souhlas se zápisem a potvrzení, že heslo, které vám bude následně přiděleno, uchováte v tajnosti a budete ho mít pod kontrolou.

Následně vám bude přiděleno tzv. UČO neboli univerzitní číslo osoby (pokud ho už nemáte z dřívějšího působení na univerzitě). To bude vaší identitou následujících několik let – pomocí UČO se budete přihlašovat do informačních systémů, k aplikacím MS Office nebo třeba k počítačům ve studovnách.

Nyní se již můžete pomocí UČO přihlásit do Informačního systému MU. Při prvním přihlášení si nastavíte tzv. primární heslo. To bude sloužit pro přihlášení k informačním systémům a dalším důležitým online platformám. Vedle primárního hesla existuje ještě tzv. sekundární heslo, které si nastavíte později a které slouží především pro přihlašování k počítačům ve studovnách nebo k wifi.

Pokud aktuálně působíte na MU, použijete své stávající primární heslo. Pokud jste na MU studovali dříve, ale nyní již IS nepoužíváte, můžete si zvolit, zda použijete své původní primární heslo, nebo si nastavíte nové.

Po úspěšném přihlášení můžete začít Informační systém MU naplno využívat – seznámit se s jeho funkcemi a pustit se do sestavování rozvrhu na podzimní semestr. Abyste se v tom všem zorientovali, připravili jsme pro vás speciálního průvodce začátkem studia.

Pokud jste si nastavili nové primární heslo, uvidíte na titulní straně upozornění, že je potřeba provést ještě ověření vaší totožnosti. To budete moci provést několika způsoby. Přesné návody pro vás připravujeme.

Nebudu mít v červenci ještě maturitní vysvědčení. Můžu se zapsat?

Na dodání úředně ověření kopie maturitního vysvědčení budete mít ode dne zápisu 90 dní. Pokud se tedy zapíšete v červenci, ale budete maturovat až v září, nevadí. Vysvědčení dodat stihnete a díky zápisu v červenci si včas zapíšete předměty do podzimního semestru a budete mít také větší šanci získat koleje.

Ovšem pozor! Pokud byste v září maturitu úspěšně nesložili a vysvědčení nedodali, bude vám muset být studium u nás neúspěšně ukončeno, což bude zaznamenáno i do celostátní matriky studentů. To v praxi znamená, že si o dobu strávenou v tomto studiu zkrátíte standardní dobu dalšího bakalářského studia, do něhož se v budoucnu zapíšete. Pokud by se vám to zdálo riskantní, můžete využít náhradní termín zápisu až v září. Požádat o něj můžete přímo v e-přihlášce a není třeba k tomu nic dokládat, pouze vypíšete důvod.

Jaké jsou možnosti ztotožnění osoby?

Přes portál eidentita.cz

Za pomoci tohoto portálu Národní identifikační agentury můžete svou totožnost ověřit online hned několika způsoby:

 • pomocí elektronického občanského průkazu s čipem a čtečky čipů,
 • ověřením identity formou SMS kódu systému Czechpoint,
 • ověřením přes službu MojeID,
 • pomocí státem poskytovaného NIA ID (dříve „Jméno, heslo, SMS“),
 • přes mezinárodní bránu „IIG – International ID Gateway“, která slouží k tomu, aby se k českým službám dalo přihlašovat i s prostředky elektronické identifikace (eID prostředky), vydanými v jiných zemích,
 • přes společnost První certifikační autorita, a.s. (I.CA),
 • přes mobilní klíč eGovernmentu, který si sami vytvoříte (doporučujeme, pokud nemáte žádnou z možností výše), k jeho vytvoření je potřeba mít aktivovanou tzv. bankovní identitu.

Ověření proběhne přes Informačním systém MU, kde k němu také naleznete přímo v průběhu ověřování identity podrobný návod. Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím e-identity, budete ztotožněni okamžitě po zadání nového primárního hesla, které si sami v ISu nastavíte. Není třeba, aby váš požadavek na ztotožnění kdokoliv další potvrzoval.

Pomocí videonahrávky

Přímo v Informačním systému MU jsme k tomuto účelu zprovoznili jednoduchou aplikaci, která umožní pořídit krátký záznam z vaší webkamery. Na něm se ukážete společně s platným dokladem totožnosti a odešlete záznam ke kontrole studijnímu oddělení. Po schválení vám přijde e-mailem upozornění, že ověření totožnosti úspěšně proběhlo a máte hotovo. Podrobný návod, jak videozáznam pořídit, naleznete opět přímo v příslušné aplikaci v Informačním systému MU, až se do ověřování pustíte.

Pozor! Vzhledem k plánovanému uzavření studijního oddělení v prvních třech týdnech měsíce srpna doporučujeme provést ztotožnění co nejdříve po zápisu do studia, abychom stihli váš požadavek včas vyřídit.

Postačí kopie maturitního vysvědčení ověřené střední školou?

Bohužel ne. Nejedná se totiž o úřední ověření. To může provést pouze obecní či městský úřad, pošta nebo notář. Zkrátka ho získáte tam, kde je kontaktní místo veřejné správy CzechPoint.

Už jsem na MU v minulosti studoval/a. Budu mít zápis jednodušší?

Ano. Pokud už máte UČO a heslo pro vstup do Informačního systému MU, nebude se vás týkat fáze ztotožnění. Ovšem úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení bohužel dodat musíte i přesto, že už jsi v minulosti dodávali k jinému bakalářskému studiu.

Dostanu ihned potvrzení o studiu?

Jakmile budete zapsáni do studia, můžete si potvrzení vygenerovat sami v Informačním systému v MU zde.

Ovšem pozor! Potvrzení o studiu si mohou sami v Informačním systému MU vygenerovat pouze studenti, kteří jsou již ztotožnění (tzn. kterým už byla jedním z povolených způsobů online ověřena jejich identita).

Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím e-identity, budete ztotožněni okamžitě po zadání nového primárního hesla, které si sami v ISu nastavíte. Není třeba, aby váš požadavek na ztotožnění kdokoliv další potvrzoval.

Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím videonahrávky, počítejte s časovým prodlením v procesu – vaši videonahrávku musí zkontrolovat pracovníci studijního oddělení. Vzhledem k plánovanému uzavření studijního oddělení v prvních třech týdnech měsíce srpna doporučujeme provést ztotožnění co nejdříve po zápisu do studia, abychom stihli váš požadavek včas vyřídit.

Získal/a jsem předchozí vzdělání v zahraničí. Co mám dělat?

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční střední škole, pro zápis do studia budete potřebovat některý z následujících dokladů:

 1. doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace);
 2. doklad o udělení Evropského bakalaureátu;
 3. zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo);
 4. zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace).

Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského vzdělání naleznete zde.

Mohu dodatečně změnit preference studijního plánu?

Bohužel, pořadí preferencí, které jste uvedli ve své e-přihlášce, standardně již nelze měnit. Znamená to tedy, že pokud jste byli přijati do studijního plánu s preferencí 1 (např. jednooborový studijní plán), nemůžete se zapsat do studijního plánu s preferencí 2 (např. sdružené studium s jiným programem).

Jak proběhne fotografování do informačního systému?

Tradičně bývalo součástí prezenčního zápisu také fotografování do informačního systému. To bude letos možné provést také online nahráním vlastní fotografie dle určených parametrů společně se skenem osobního dokladu pro ověření přímo do systému. Stále však zůstává také možnost nechat se vyfotografovat přímo na univerzitě. Veškeré pokyny k nahrávání fotografií i fotografování na MU naleznete zde.

Slovníček pojmů

Až se zapíšete do studia, otevře se vám zcela nový svět studia na univerzitě. Abyste neměli po zápisu pocit, že k vám promlouvá jazykem cizího kmene, můžete se předem seznámit s některými důležitými pojmy.

 • IS  Informační systém Masarykovy univerzity, eviduje se v něm elektronicky veškerá studijní agenda
 • UČO  univerzitní číslo osoby, které slouží k identifikaci do všech systémů a přiděluje se každé osobě, která má něco společného s univerzitou
 • primární a sekundární heslo – slouží k přístupu do různých univerzitních systémů, pro přihlášení k wifi a počítačům
 • úředně ověřená kopie – kopie dokumentu opatřená razítkem a vidimační doložkou z kontaktního místa veřejné správy CzechPoint (z úřadu, pošty nebo od notáře, nikoliv ze školy!)
 • preference – když jste vyplňovali e-přihlášku, u jednoho studijního programu jste měli možnost zvolit až tři studijní plány (jednoobor, sdružené studium v různých kombinacích, prezenční/kombinované studium atd.), které jste seřadili podle preference; jejich pořadí již nelze měnit, tedy pokud jste např. byli přijati do studijního plánu s preferencí 1, nemůžete se zapsat do studijního plánu s preferencí 2
 • kredity – „body“, které získáváte za plnění jednotlivých předmětů podle jejich náročnosti; za celé bakalářské studium jich musíte získat 180, pro postup do dalšího semestru minimálně 20
 • registrační šablona – stránka v ISu s přehledem všech povinných a povinně volitelných předmětů vašeho programu včetně doporučeného semestru, v němž byste si je měli registrovat
 • registrace předmětů – první krok při sestavování rozvrhu, vyjadřujete zájem o daný předmět
 • registrační vlna – pokročilí studenti (vypočítává se podle celkového počtu získaných kreditů) si registrují předměty přednostně
 • zápis předmětů – navazuje na registraci, z registrovaných předmětů se zapíšou jen ty, u nichž splňujete podmínky k zápisu a nejste v pořadí mimo kapacitu
 • studijní oddělení – místo, kde se řeší administrativní agenda týkající se studia všech studentů fakulty; naše studijní najdete v přízemí budovy C vlevo
 • studijní referentka – pracovnice studijního oddělení, ke které jste přiřazeni podle svého příjmení a která má na starosti veškerou agendu vašeho studia

Jste zapsaní do studia? Navalila se na vás spousta informací a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační stránku pro prváky, která vás navede krok za krokem.

Přejít na web

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.