Zápis do studia

Informace pro přijaté uchazeče

Co znamená zápis do studia?

Byli jste přijati ke studiu na Filozofické fakultě MU? Blahopřejeme! Abyste se však stali našimi studenty a studentkami, je třeba provést ještě jeden důležitý krok – zapsat se do studia. Pokud jste byli přijati na více programů, při zápisu si vyberete, který nebo které z nich chcete studovat. Získáte přístup do Informačního systému MU a můžete si začít zapisovat předměty a chystat se na první semestr studia. Ještě předtím je však potřeba, abyste nám s předstihem dodali své maturitní vysvědčení.

Kdy a jak doložit maturitní vysvědčení?

Nejpozději do 31. května 2022 najdete v e-přihlášce výsledek přijímacího řízení. V případě úspěchu u přijímacího řízení bude v e-přihlášce uvedeno „navržen/a na přijetí“. V takovém případě bude potřeba, abyste do 15. června 2022 nahráli do e-přihlášky autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení.

Pozor! Výše uvedené platí pro uchazeče z České republiky a ze Slovenské republiky. Pokud jste absolvovali předchozí studium v zahraničí, je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností zde.

Po doložení dokumentů do e-přihlášky a jejich kontrole Studijním oddělením FF MU vám bude do 30. června 2022 do e-přihlášky vloženo rozhodnutí o přijetí ke studiu a na jeho základě se budete moci do studia zapsat.

Kdy a kam se pak přijít zapsat?

Zápisy do studia budou probíhat v řádném termínu 11.–15. července a v náhradním termínu (pro ty, kdo se nebudou moci zapsat v tom řádném) v září. Uskuteční se distanční formou, to znamená, že se zvládnete zapsat odkudkoliv, kde budete mít k dispozici internet. Podrobné pokyny, jak postupovat, se brzy dozvíte.

Máte doplňující otázky?

Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést?

Autorizovaná konverze je proces, který zahrnuje převod dokumentu v papírové podobě do dokumentu v elektronické podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. V České republice ji mohou provádět:

Elektronický konvertovaný dokument si můžete přímo na místě zpravidla nechat nahrát na USB flashdisk, nebo zaslat do datové schránky či do speciální online úschovny.

S autorizovanou konverzí na Slovensku vám mohou pomoci např. tyto stránky.

Jak přesně nahrát autorizovanou konverzi vysvědčení do e-přihlášky?

PDF soubor s autorizovanou konverzí vašeho maturitního vysvědčení nahrajete do sekce Studium, zkoušky a dokumenty. Vstoupíte do ní kliknutím na tlačítko Upravit. Na stránce, která se vám zobrazí, pak naleznete sekci Dokumenty k zápisu.

Jsem aktuálně v zahraničí a nemohu provést autorizovanou konverzi. Co mám dělat?

Kontaktujte nás na e-mailu prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Nebudu mít v červnu ještě maturitní vysvědčení. Co mám dělat?

Budete-li maturitní zkoušku skládat až v září, nic se neděje. Využijete náhradní termín zápisu do studia v září. Požádat o něj můžete ve své e-přihlášce v sekci „Studium, zkoušky a dokumenty“. Nejprve klikněte na „Upravit“:

Na následující stránce vyhledejte rubriku „Doplnění dalších informací – Žádost o náhradní termín zápisu ke studiu v září 2022“. Pak už zbývá jen zaškrtnout okénko „doplnění dalších informací“ a dole na stránce kliknout na „Uložit a pokračovat“.

Nezvládnu se v červenci zapsat z jiného důvodu. Půjde to i později?

Ano, připravujeme náhradní termín zápisů do studia na září. Požádat o něj můžete přímo ve své e-přihlášce (návod najdete zde). Ovšem pozor! Pozdější zápis do studia vás může znevýhodnit při sestavování rozvrhu nebo při rezervaci lůžek na kolejích.

Už jsem na MU v minulosti studoval/a. Budu mít zápis jednodušší?

Ano. Pokud už máte UČO a heslo pro vstup do Informačního systému MU, nebude se vás týkat fáze ztotožnění. Ovšem maturitní vysvědčení v autorizované konverzi bohužel dodat musíte i přesto, že už jste v minulosti dodávali jeho úředně ověřenou kopii k jinému bakalářskému studiu.

Slovníček pojmů

Až se zapíšete do studia, otevře se vám zcela nový svět studia na univerzitě. Abyste neměli po zápisu pocit, že k vám promlouvá jazykem cizího kmene, můžete se předem seznámit s některými důležitými pojmy.

 • autorizovaná konverze – elektronická verze papírového dokumentu opatřená ověřovací doložkou z kontaktního místa veřejné správy CzechPoint (z úřadu, pošty nebo od notáře, nikoliv ze školy!)
 • IS  Informační systém Masarykovy univerzity, eviduje se v něm elektronicky veškerá studijní agenda
 • UČO  univerzitní číslo osoby, které slouží k identifikaci do všech systémů a přiděluje se každé osobě, která má něco společného s univerzitou
 • primární a sekundární heslo – slouží k přístupu do různých univerzitních systémů, pro přihlášení k wifi a počítačům
 • preference – když jste vyplňovali e-přihlášku, u jednoho studijního programu jste měli možnost zvolit až tři studijní plány (jednoobor, sdružené studium v různých kombinacích, prezenční/kombinované studium atd.), které jste seřadili podle preference; jejich pořadí již nelze měnit, tedy pokud jste např. byli přijati do studijního plánu s preferencí 1, nemůžete se zapsat do studijního plánu s preferencí 2
 • kredity – „body“, které získáváte za plnění jednotlivých předmětů podle jejich náročnosti; za celé bakalářské studium jich musíte získat 180, pro postup do dalšího semestru minimálně 20
 • registrační šablona – stránka v ISu s přehledem všech povinných a povinně volitelných předmětů vašeho programu včetně doporučeného semestru, v němž byste si je měli registrovat
 • registrace předmětů – první krok při sestavování rozvrhu, vyjadřujete zájem o daný předmět
 • registrační vlna – pokročilí studenti (vypočítává se podle celkového počtu získaných kreditů) si registrují předměty přednostně
 • zápis předmětů – navazuje na registraci, z registrovaných předmětů se zapíšou jen ty, u nichž splňujete podmínky k zápisu a nejste v pořadí mimo kapacitu
 • studijní oddělení – místo, kde se řeší administrativní agenda týkající se studia všech studentů fakulty; naše studijní najdete v přízemí budovy C vlevo
 • studijní referentka – pracovnice studijního oddělení, ke které jste přiřazeni podle svého příjmení a která má na starosti veškerou agendu vašeho studia

Jste zapsaní do studia? Navalila se na vás spousta informací a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační stránku pro prváky, která vás navede krok za krokem.

Přejít na web

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.