Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení

 • od 1. listopadu 2017 do 28. února 2018

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný obor.  

  Poplatek za jednu přihlášku na FF MU je 500 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Podejte přihlášku

 • 19. ledna 2018

  Den otevřených dveří

  Pokud dorazíte na Den otevřených dveří, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty. Při setkáních v rámci jednotlivých kateder, ústavů a kabinetů dostanete rozsáhlý prostor pro zodpovězení Vašich konkrétních dotazů. Budete mít možnost navštívit Ústřední knihovnu FF MU, vyzkoušet si práci s technologiemi využívanými při výuce nebo posedět v Kulturáriu Café. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.

 • březen až duben

  Čekejte na dopis

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Klasickou poštou vám začátkem dubna doručíme pozvánku k Testu studijních předpokladů (TSP), případně koncem dubna pozvánku k oborovým testům (OT).

 • duben až červen

  Dostavte se ke zkoušce

  Začátkem května se uskuteční TSP, o měsíc později pak OT. 

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:

  Testy studijních předpokladů a oborový test z psychologie
  21.–22. 4. 2018
  Ostatní oborové testy
  7.–8. 6. 2018

  Časté dotazy k TSP

 • květen

  Zjistěte svůj percentil

  Výsledky TSP zveřejňujeme online do 7 dnů od zkoušky. Poté se můžete podívat, jestli by vám minulý rok stačil k přijetí. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak.

 • květen až červen

  Přečtěte si výsledek

  Uchazečům o obory bez oborových testů bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí po zasedání komise děkana fakulty. Najdete ho ve své e-přihlášce.

  Oborové testy, ústní zkouška, talentová zkouška: výsledky zveřejňuje přijímací komise FF MU obvykle v druhé polovině června.

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:

  Rozhodnutí o přijetí – obory bez oborových testů
  v týdnu od 7. 5. 2018
  Rozhodnutí o přijetí – obory s oborovým testem
  v týdnu od 18. 6. 2018

 • červenec a září

  Zapište se ke studiu

  Poté, co obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu, dostanete také pozvánku k zápisu. Teprve zápisem se stáváte studentem Filozofické fakulty MU.

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:

  Řádný termín zápisu
  24.–26. 7. 2018
  Náhradní termín zápisu
  3.–4. 9. 2018

Podejte přihlášku

Oddělení pro přijímací řízení

Telefon: 549 49 5169
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.