Projekty výzkumu a rozvojeInovace studijního programu dějin umění o zaměření na vizuální kulturu:

Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kulturyWebové stránky dalších projektů Semináře dějin umění:

Centrum raně středověkých studií: Západ, Byzanc, Islám

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura

Umění a kultura raného novověku na MoravěVědecké časopisy a publikace:

Opuscula historiae artium: časopis Semináře dějin umění

Konsorciální přístup k informačním zdrojům pro dějiny umění a dějiny kulturyPřehled všech projektů v databázi Filozofické fakulty Masarykovy univerzity:

http://www.muni.cz/phil/research