Platón
Platónova nauka o idejích

Požadavky ke kolokviu

Úvod O idejích V říši idejí Jednotliviny
Účast Třetí člověk Poznání idejí Aristotelés

Požadavky ke kolokviu

 

Antická filosofie

 

 

Kurz bude ukončen kolokviem, tedy rozpravou o problematice idejí. Bude vycházet z Vaší četby pramenů i sekundární literatury. Doporučeny jsou následující texty:

1. Pramenné texty

Symposion, Faidón, Ústava, Faidros, Parmenidés, Sofistés, Tímaios, Filébos.
(Nabídka je závazná, tj. pokud nedokážete hovořit na téma ideje alespoň o jednom z uvedených dialogů, kolokvium nezískáte):

2. Sekundární literatura

Thein, K. Vynález věcí: o Platónově hypotéze idejí. Praha: Filosofie 2008.

Idea a třetí muž. Edice PomFil. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1993.

Idea, hypotéza, otázka. Edice PomFil. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 19912.

Gadamer, H.-G. Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha: ISE 1994.

Patočka, J. Platón. Praha: SPN 1992. (Kapitoly: Faidón, Parmenidés.)

Uvedené "pomfily" se v knihovnách obtížně shánějí, proto mohou být užitečné odkazy na originální verze některých příspěvků v nich zařazených, k nimž máte z univerzitní sítě volný přístup:
R. E. Allen: Participation and Predication in Plato's Middle Dialogues
(http://www.jstor.org/stable/2183501?origin=JSTOR-pdf).
F. C. White: The Phaedo and Republic V on Essences
(http://www.jstor.org/stable/630198?origin=JSTOR-pdf).
H. Cherniss: The Philosophical Economy of the Theory of Ideas
(http://www.jstor.org/stable/290396).

Za odkazy děkuji kolegovi J. Menšíkovi, který navíc přidal odkaz na jeden použitelný text, neuvedený ve sbornících:
G. Vlastos: The Third Man Argument in the Parmenides
(http://www.jstor.org/stable/2182692).

Rozsah četby

 1. Z pramenů i sekundární literatury si musíte vybrat po jednom titulu, oba texty si zpracujete písemně a písemnou přípravu budete při kolokviu používat. Písemná příprava by Vás měla přinutit, abyste si sami pro sebe lépe formulovali myšlenky, příp. se zaměřili na to, co je pro kolokvium důležité.
 2. Kromě toho musíte znát následující základní pojmy a problémy nauky o idejích (v rozsahu 3-5 vět - není přípustné, aby někdo absolvoval tento kurz a přitom o těchto problémech neměl ponětí, jak se občas stávalo...):
  • vlastnosti idejí,
  • účast,
  • funkce ideje Dobra,
  • dialektika a další způsoby poznání idejí,
  • třetí člověk,
  • Aristotelova kritika idejí.

 

Doporučení

 1. Při volbě vhodné kombinace sekundárních a primárních textů ke kolokviu postupujte následovně:
  • Nejprve si zvolte text z uvedené sekundární literatury (ovšem takový, který pojednává o některém ze zadaných dialogů), např. z některého PomFilu.
  • Pak si podle tématu sekundárního textu zvolíte odpovídající Platónův dialog (dialogy), např. k textu "Hypotéza ve Faidónu" (v: Idea, hypotéza, otázka) pochopitelně dialog Faidón; k textu "Faidón a Ústava V o esencích" (Idea a třetí muž) opět jeden z dialogů zmíněných v titulu (v případě Ústavy však nelze zůstat jen u V. knihy, nýbrž je třeba si pročíst i knihu VI. a VII.), k textu Důkaz "třetího muže" a Platónova teorie idejí (tamtéž) dialog Parmenidés apod.
  • V případě sekundárních studií, které jsou obecnější a zabývají se více dialogy (např. Gadamer, Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem nebo "Filosofická ekonomie teorie idejí" - Idea, hypotéza, otázka), volte některý z následujících dialogů, které jsou pro teorii idejí zásadní: Faidón, Ústava, Parmenidés, Sofistés, Filébos.
 2. Při četbě (dialogů i literatury) Vám mohou pomoci i texty na tomto webu...

Upozornění

Při četbě dialogu pamatujte na to, že jde o kolokvium k teorii idejí, proto se soustřeďte právě na tuto rovinu textu. To znamená, že u kolokvia nebudete reprodukovat obsah zvoleného dialogu (který ovšem musíte kvůli souvislostem znát), nýbrž vytáhnete z něj to, co se týká idejí. Pokud se Vám to nepodaří, kolokvium nezískáte.