Ústav jazykovědy a baltistiky

Knihovna

Knihovna Ústavu jazykovědy a baltistiky čítá téměř 10 000 knih a časopisů zaměřených na jazykovědu (obecnou a historickou srovnávací) a baltistiku. Knihy s japanistickou tematikou (signatura JP-...) najdete v kabinetu Semináře japonských studií.


Výpůjční a studijní doba

Pondělí: 13:00 – 18:00

Úterý: 8:30 – 12:00

Středa: 8:30 – 12:00

Čtvrtek: 13:00 - 17:00

Pátek: 8:30 - 12:00

Studovat v knihovně můžete také v době, kdy je přítomen některý ze zaměstnanců Ústavu.


Kontakt

Email na pracovníka knihovny: knihovna.ujba@gmail.com
Telefon: 549 49 6488


Půjčování knih

Standardní lhůta výpůjčky je 14 dnů. Na žádost čtenáře lhůta může být prodloužena na další dva týdny, ale pouze za předpokladu, že se neobjeví další zájemce o stejnou knížku.

Je zakázáno předávat půjčené knížky dalším čtenářům bez zápisu v evidenční knize knihovny.


Katalog

Katalog knihovny k nahlédnutí zde.