Ústav jazykovědy a baltistiky

prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Marie Krčmová

Funkce:

emeritní profesor

Specializace:

stylistika, sociolingvistika, fonetika

Kontakt:

FFMU, Jaselská 18 (budova J)
Email: krcmova@phil.muni.cz
Tel.: +420 549 49 3447

Konzultační hodiny:

čtvrtek 9.30 - 11.00 (podzimní semestr 2017)

Informace na univerzitním webu:

Životopis | Publikace | Výuka | Projekty