Na webových stránkách Katedry divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity najdete například informace o studiu, vyučujícíchvědecké činnostiknihovně KDS a aktuálním dění na katedře.
 Katedra divadelních studií vydává odborný recenzovaný časopis Theatralia, který má vlastní webové stránky: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/index

Na této adrese najdete všechna starší čísla časopisu a zároveň informace o připravovaných číslech, termínech odevzdání článků i formálních požadavcích na články.