PEDAGOGOVÉ

Členové katedry a jejich konzultační hodiny
(platí pro období výuky – PS 2016)

Vedoucí pracoviště
 
Konzultace
 

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
drozd@mail.muni.cz

středa 9.00-10.30, jiný den a čas po předchozí domluvě

 
Zaměstnanci
 
 
Emeritní profesorka
 
 

prof. PhDr. Eva Stehlíková
stehlikova@mail.muni.cz

 

Profesorka

prof. PhDr. Margita Havlíčková
gitah@seznam.cz

 

pátek 10.45–12.15, případně po domluvě i v jiné dny


Docenti
 

doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.

 

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
drozd@mail.muni.cz

středa 9.00-10.30, jiný den a čas po předchozí domluvě


Odborní asistenti a asistentky
 

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
sarka.havlicek@gmail.com
 

čtvrtek 9.00-10.00, jiný den a čas po předchozí domluvě

Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
martina-musilova@seznam.cz,
107083@mail.muni.cz
 

čtvrtek 11.30-12.15, jiný den a čas po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
stehlikova@phil.muni.cz
 

středa 10.20-11.30, jiné termíny po předchozí dohodě e-mailem.

Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D.                 

ivi.mikuli@mail.muni.cz

 

Středa 13.00-14.00

 

Neučitelští pracovníci
 
 
   

Jitka Kapinusová
(sekretářka)
kapinusova@phil.muni.cz
 

 

Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. 
(odborný pracovník)
kacer@phil.muni.cz
 

  

Mgr. Eliška Poláčková
(odborná pracovnice)
eliska.polackova@mail.muni.cz
 

úterý 11.30–12.30

 

PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A.
(odborný pracovník)
don.sparling@gmail.com
 

 

Mgr. Martin Bernátek, Ph.D.
(odborný pracovník)
bernatek@mail.muni.cz

 

 

Profily akademických pracovnic a pracovníků, doktorandek a doktorandůProfil pracoviště v Informačním systému Masarykovy univerzity

 

Externí vyučující (výběr)

prof. Richard Andrews
dr. Christian M. Billing
prof. Marvin Carlson
MgA. Hana Drozdová
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.
prof. Platon Mavromoustakos
dr. Yana Meerzon
prof. Mgr. Petr Oslzlý
prof. Manfred Pfister
 

 

Doktorandky a doktorandi

a jejich předpokládaná doba ukončení studia, téma a školitelé
 

Prezenční studium 

Dita Lánská
2017; Otakar Hostinský a Otakar Zich – vývojové souvislosti počátků české divadelní vědy, doc. MgA. David Drozd, Ph.D.,
Zdenka Gočalová
2017; školitel Mgr. Libor Vodička, Ph.D.,
Tomáš Kubart
2017; Vývoj happeningu a akčních umění v regionu střední Evropy, Mgr. Martina Musilová, Ph.D.,
Pavla Pinkasová
2017; Reflexe české a německé divadelní kultury v Brně v prvních deseti letech Československé republiky v soudobých kulturních periodicích, prof. PhDr. Margita Havlíčková,
Zuzana Rozwałka 
2018; Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.,
Lukáš Kubina
2019; Teatralita veřejných událostí v 60. letech ve střední Evropě, Mgr. Martina Musilová, Ph.D.,
Tereza Zálešáková
2019; Český muzikál po roce 1989, Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.,
Ilona Horváthová
2020; prof. PhDr. Margita Havlíčková,
Klára Škrobánková
2020; prof. PhDr. Margita Havlíčková

Jiřina Hofmanová

Ivona Solčániová

 

Kombinované studium

Luboš Mareček
2014; Divadelní herečka Vlasta Fialová, prof. PhDr. Eva Stehlíková,
Miroslav Lukáš
2016; Divadelní život v Mikulově mezi lety 1740–1939, prof. PhDr. Margita Havlíčková,
Tereza Konývková
2016; Sokolské hnutí a jeho prezentace v kontextu vývoje české kultury do r. 1948, Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

 

Studium přerušeno

Jitka Šotkovská 
2012; Česká modelová hra šedesátých let, Mgr. Libor Vodička, Ph.D.,