THEATRALIA

Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře

ISSN 1803-845X (print), ISSN 2336-4548 (online)

Časopis Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře je odborný recenzovaný časopis, který vydává Masarykova univerzita (Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) od roku 2009.

Cílem časopisu je věnovat se dosud neprobádaným oblastem divadelního umění, zejména českému divadlu. Zároveň časopis sleduje progresivní tendence divadla, počínaje divadelní teorií, přes jednotlivé složky (např. dramatický text, režie, scénografie aj.) až k interdisciplinárním přesahům (např. teatralita). Jednotlivá témata jsou zpracovávána formou odborných studií, kromě nich jsou součástí časopisu recenze na knihy a reportáže z divadelních událostí. Předností časopisu je zveřejňování dosud nepublikovaných materiálů, které autoři objeví při svém bádání v archivech.

Časopis se zaměřuje na tyto oblasti:

  • České divadlo (profesionální i amatérské)
  • Divadelní teorie (např. strukturalismus, kognitivní studia ad.)
  • Vybrané oblasti a složky divadla (např. loutky, scénografie ad.)
  • Interdisciplinární propojení divadla a jiných umění

Časopis vychází dvakrát ročně; jedno číslo je publikováno v češtině, druhé v angličtině. Každé číslo je zaměřeno na určité divadelněhistorické či teoretické téma, které se promítá do příspěvků zařazených do hlavní tematické rubriky Yorick.

V rámci Theatralia vycházejí i speciální monotematická čísla zaměřená na vybrané oblasti českého i světového divadelnictví, např. Czech Puppet Theatre in Global Contexts, Czech Stage Art and Stage Design, Prague Semiotic Stage Revisited aj.

Webové stránky vědeckého časopisu Theatralia najdete na adrese: 
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/index